Αιδώς, προδότες της Ορθοδοξίας


Τι να είπωμεν, δια την υποκρισίαν και ξενοδουλείαν εκείνων που έταξαν την ζωήν των να είναι διδάσκαλοι της αληθείας Χριστού. Το δε χείριστον όλων, ότι οι τοιούτοι υποκριταί, ξενοκίνητοι και ξενόδουλοι, προτρέπουν τον ευσεβή λαό όπως πείθεται εις τας αποφάσεις των, τας οποίας επιγράφουν αποφάσεις της Εκκλησίας! 
Αιδώς, προδότες της Ορθοδοξίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: