Ουά, οι λίθοι κράξουσι, και συ σιωπηλός και άφροντις;

Εντολή γαρ Κυρίου μη σιωπάν, εν καιρώ κινδυνευούσης Πίστεως. Ώστε  ότε περί Πίστεως ο λόγος, ουκ έστιν ειπείν, εγώ τις ειμί; Ιερεύς, άρχων, στρατιώτης, γεωργός, πένης; Ουδείς μοι λόγος και φροντίς περί του προκειμένου. Ουά, οι λίθοι κράξουσι, και συ σιωπηλός και άφροντις;
(Άγ. Θεόδωρος Στουδίτης).

Δεν υπάρχουν σχόλια: