Θεραπευτικές - σέ εισαγωγικά - μεταμοσχεύσεις --- Του ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη

Θά συμφωνήσω πλήρως μέ τά λεγόμενα τού π. Στυλιανού Καρπαθίου. Συμπληρωματικώς προσθέτω κάτι που παρέλειψε.

Αναφερόμενος καί επικαλούμενος τίς ανθρωποθυσίες τών Αζτέκων, δηλαδή, τήν σφαγή ανθρώπου γιά τό καλό τών επιζώντων υπολοίπων - τώρα έχουμε τήν έκτρωση μή τελειωθέντων εμβρύων, που λέγεται θεραπευτική διακοπή κύησης -, θά υπενθυμίσω λοιπόν ότι τό ίδιο συμβαίνει καί μέ τίς θεραπευτικές - σέ εισαγωγικά - μεταμοσχεύσεις. 

Η Διοικούσα τήν Εκκλησία τής Ελλάδος Ιεραρχία, έχει από τό 2005 εκδώσει σχετική Εγκύκλιο γράφοντας καί προτρέποντας πάντας : "Άς μή λησμονούμε ότι η λατρευτική ζωή τής Εκκλησίας, στηρίζεται σέ μία μεταμόσχευση θείου σώματος καί σέ μία μετάγγιση θείου αίματος, εις πάντας αρμούς, εις νεφρούς, εις καρδίαν ". 

Άραγε, θά τολμήσουν νά μάς πούν ότι η "θεραπευτική διακοπή κύησης" (sic) είναι κι αυτό κάτι σάν τίς μεταμοσχεύσεις ; Όπου οι κυτταρικές σειρές είναι "τό σώμα", τό δέ εμβόλιο "ύδωρ τό ζών, τό αλλόμενον εις ζωήν αιώνιον".

Προφανώς, η καθ' ημάς Ιεραρχία τώρα μάς δίνει τήν συνέχεια διά τού εμβολίου καί τών κυτταρικών σειρών (σημ. βλαστοκύτταρα) από ... θεραπευτικώς εξαχθέντα ( ... ) έμβρυα. 

https://youtu.be/r2EZxmHQrKg

Δεν υπάρχουν σχόλια: