Ο Άσωτος Καί Οι Αμετανόητοι --- Tου ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη

 


Τήν αφορμή γιά τά σχόλια που θά διαβάσετε, τήν βλέπετε στήν επισυναπτόμενη φωτογραφία.

-
Kyprianos Christodoulides
« Ὁ Θεός ἀγάπη ἐστίν.». Άν κάποιος ή εσύ Ιωάννη, γνωρίζετε τήν ετυμολογία τού ρήματος "αγαπώ", καί τής συναφούς λέξης "αγάπη". θά παρακαλούσα νά τό καταθέσει. Επειδή έχω υπόψη κάποιον άγνωστο, από τό λίαν απόμακρο παρελθόν, ο οποίος ετυμολόγησε τό "αγαπώ" εκ τού «άγαν+ποιώ». Δέν ήταν "επιστήμονας" τών γραμμάτων μέ τήν τρέχουσα ορολογία - καί ετυμολογία - τής λέξης "επιστήμη" (επί+ίστημι). Ευχαριστώ.- Ιωάννης Παπαρρηγας
Kyprianos Christodoulides Έχετε δίκιο. Υπάρχει ένα θέμα παλαιό με την ετυμολογική του προέλευση. Είναι ποικίλες οι γνώμες...
-
Kyprianos Christodoulides
Κατά δυσμενή συγκυρία : τού Διαφωτισμού καί τών εξ Εσπερίας προελθόντων δια-φωτισμένων καί νύν ακαδημαϊκών, η λεγομένη "επιστημονική γνώσις" δέν ΕΠΊσταται, πού ακριβώς ίσταται. Φερ΄ειπείν, «είπωμεν καί περί αυτών», ότι ίστανται επί Σταυρού, παρεμπιπτόντως δέ, καί τό «Κύριε ελέησον».

 

Φαίνεται, τό πολιτικό δόγμα «ανήκομεν εις τήν Δύσιν» έγινε καί εκκλησιαστικό δόγμα ! Γι΄ αυτό οι ημέτεροι Νεορθόδοξοι (Ν/Η), φεύ, καί τινες Ορθόδοξοι (Π/Η), κλείνουν μάτια, αφτιά καί στόματα, στήν λαθραία διείσδυση τού φιλιόκβε, μέσω τής προσκυνητής εικόνας τής αγίας (τών παπικών) τριάδος. 

https://kyprianoscy.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: