Μέγας Αθανάσιος; χρή αυτούς εκβάλλεσθαι

''Βαδίζοντες τήν απλανή καί ζωηφόρον  οδόν, οφθαλμόν μέν εκκόψωμεν σκανδαλίζοντα, μή τόν αισθητόν, αλλά τόν νοητόν. Οίον, εάν   ο επίσκοπος ή ο Πρεσβύτερος, οι όντες οφθαλμοί της εκκλησίας, κακώς αναστρέφωνται και σκανδαλίζωσι τόν λαόν, χρή αυτούς εκβάλλεσθαι. Συμφέρον γάρ εστίν άνευ αυτών συναθροίζεσθαι εις ευκτήριον οίκον, ήμετ' αυτών εμβληθήναι, ως μετά Άννα καί Καϊάφα εις τήν γέενναν του πυρός.''

Δεν υπάρχουν σχόλια: