ΔΙΔΑΧΕΣ ΑΓ. ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ

Τον παλαιόν καιρόν, αδελφοί μου, ο μισόκαλος Διάβολος  έβγαλεν όλες του τες κακίες και επαρακινούσε τους ανθρώπους να υπερηφανεύωνται, να σκοτώνονται να πορνεύουν, να μοιχεύουν, να κάνουν αρσενοκοιτίες, κτηνοβασίες και άλλα αισχρά πράγματα, τα οποία δεν τα έκανε μήτε σκύλος μήτε γάϊδαρος, και το χειρότερον επαρακινούσε τους ανθρώπους να προσκυνούν δια θεόν άλλος τον ήλιον, άλλος το φεγγάρι, άλλος την θάλασσαν και άλλος τον πετεινόν και μάλιστα μερικές γυναίκες το σκόρδο. Με φαίνεται να είναι και εδώ μία γυναίκα οπού το έχει εις το κεφάλι του παιδιού της και δεν έχει την ελπίδα της εις τον Θεόν αλλά εις το σκόρδο και αύριον το θανατώνει ο Θεός και της καίει την καρδίαν. Έβγαλέ το. Ακόμα τα διαβολικά καμώματα φυλάγετε; Ρίψατέ τα, αν θέλετε να σας φυλάγη ο Θεός.

Δεν υπάρχουν σχόλια: