το τελευταίο

ληθινός Παράκλητος, τό τρίτο πρόσωπο τς γίας Τριάδος, τό Πανάγιον Πνεμα πεφοίτησε πενήντα μέρες μετά τήν νάσταση το Χριστο καί δέκα μετά τήν νάληψη Του στούς μαθητάς καί ποστόλους Του δρύοντας τήν κκλησία Του πού εναι τό σμα Του μέ κενον κεφαλή, νδυναμώνοντας τούς κρυβομένους καί τρομοκρατημένους μαθητάς το Χριστο γιά νά κηρύξουν σέ λο τόν κόσμο τό Εαγγέλιο τς υοθεσίας το νθρώπου πό τό Θεό Πατέρα καί νά διαφορήσουν γιά τήν προσωπική τους τύχη καί γιά τά τρομακτικά βάσανα καί τελικά τόν μαρτυρικό καί πώδυνο θάνατο, πού θά «κέρδιζαν» πό λη ατή τήν πνευματική προσπάθεια. ταν ληφθ πίσης π’ ψιν τι Μωάμεθ κατά τά νωτέρω πέβαλε τήν θρησκεία του μέ τήν βία, τόν θάνατο καί τήν ξουσία καί τό κυριώτερον άν σαν ληθες ο δθεν ποκαλύψεις πού γένοντο σέ ατόν πό τόν φερομένον σάν ρχάγγελον Γαβριήλ, θά πρεπε Θεός νά εναι ντελς παράφρων, φ’ σον λλα κήρυσε καί πεκάλυπτε πί αἰῶνες στό νθρώπινον γένος καί ξακόσια χρόνια μετά τήν τελευταίαν του ποκάλυψιν «μετέβαλε γνώμην» καί λλαξε ιζηδόν τήν περί το αυτο του γνωστοποίηση. πειδή μως ατό εναι βλασφημία καί βρις κατά το ληθινο Θεο, ποος πως τό μεγαλειδες σύμπαν, «τό ργον τν χειρν Του» ποδεικνύει μέ τήν περμαθηματικήν κρίβειαν τν δισεκατομμυρίων γαλαξιακν σχηματισμν εναι πανσοφία, εναι πόλυτος λήθεια, εναι πόλυτος γάπη, λογικς  εναι ντελς  δύνατον νά χει συμβε καί κατά λογική κολουθία τό συμπέρασμα πού ξάγεται εχερς εναι, τι κοινός νθρωπος Μωάμεθ διεμόρφωσε ξακόσια χρόνια μετά τήν λοκλήρωση τς Θείας ποκαλύψεως ξ δίας πρωτοβουλίας, σκέψεως καί ντιλήψεως τό θρησκευτικό του σύστημα πού ποτελε συμπίλημα ρχαίων ραβικν θρησκευτικν δοξασιν ουδαϊκν καί χριστιανικν ντιλήψεων καί τό χρησιμοποίησε γιά νά συνενώσει τίς ραβικές φυλές τς ποχς του καί γιά νά δημιουργήσει τό θεοκρατικό, γεμονικό του καθεστώς, κατακτώντας τήν ξουσία καί δημιουργώντας κράτος.
Κατόπιν ατν, Σς καλ, ν πιθυμτε τήν σωτηρίαν τς ψυχς Σας νά δεχθτε τόν Κύριον μν ησον Χριστόν σάν Σωτήρα καί Λυτρωτή Σας, γιατί ατό τό διακηρύσσει κατ’ οσίαν χι μόνο τό Εαγγέλιο λλά κυρίως τό Κοράνιο πού πρεσβεύετε.

Μετά θερμν εχν καί τιμς
Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Πειραις ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Δεν υπάρχουν σχόλια: