Πρὸς τὴν τρίτην Ἅλωσιν; ---π. Γεώργιος Μεταλληνός

... Ἐπειδὴ δὲ τὰ πνευµατικὰ συµπορεύονται πάντοτε µὲ τὰ πολιτικὰ καὶ πολιτειακά, πρέπει νὰ ὑπενθυµίσουµε, ὅτι ἡ πνευµατικὴ καὶ πολιτιστικὴ ἀποδόµηση τοῦ Ἔθνους ἔχει σηµαντικὸ ἀντίκτυπο καὶ στὰ ἐθνικὰ θέµατα σὲ κάθε περίοδο τῆς ἱστορίας µας. Καὶ αὐτὸ τὸ ζοῦµε σήµερα µὲ τὴν νέα κατοχή µας καὶ πάλι ἀπὸ τὴν Φραγκιά, ὅπως τὸ 1204! Ἡ διαφορὰ τῆς προϊούσης σήµερα Τρίτης Ἁλώσεως ἀπὸ ἐκεῖνες τοῦ 1204 καὶ τοῦ 1453 εἶναι, ὅτι τότε ἡττηθήκαµε καὶ κατακτηθήκαµε, ἐνῶ σήµερα προχωροῦµε στὴν ἅλωση µὲ τὴν συγκατάθεσή µας, θεωρώντας την µάλιστα ὡς σωτηρία!
Οἱ δύο ἁλώσεις, ἡ φραγκικὴ καὶ ἡ ὀθωµανική, δὲν ἅλωσαν τὴν ψυχὴ καὶ τὴν συνείδηση τοῦ Γένους-Ἔθνους µας. Ἐπιβιώσαµε, διότι ἡ ψυχή µας ἔµεινε ἀδούλωτη. Σήµερα ὅµως πραγµατοποιεῖται -ἄρχισε ἤδη- ἡ Τρίτη ἅλωση καὶ µᾶλλον διανύουµε τὸ τελικὸ στάδιό της. Ἡ ἅλωση τοῦ 1453 ἀποδείχθηκε ἱστορικὰ µικρῆς σηµασίας ἔναντι ἐκείνης τοῦ 1204, ποὺ ὁλοκληρώνεται σήµερα. Ἡ Φράγκικη ∆ύση πῆρε ἐπιτέλους τὴ «Ρεβὰνς» (revenche). Τώρα πραγµατοποιεῖ τὸν µακραίωνα πόθο της, τὴν διάλυση τοῦ Ἔθνους τῶν Ἑλλήνων. Ἐντασσόµενοι - στὴν Ἑνωµένη Εὐρώπη, ἐκάµαµε τόσους πανηγυρισµούς, διότι θεωρήσαµε τὸ γεγονὸς ὡς σωτηρία µας. Ὁ Θεὸς ἐπέτρεψε, γι᾽ αὐτό, νὰ µᾶς ἀπογοητεύσει ἡ Εὐρώπη ἐκεῖ, ποὺ στηρίξαµε τὴν «πᾶσαν ἐλπίδα» µας, στὰ οἰκονοµικά. Ἡ ἱστορία παίρνει τὴν ἐκδίκησή της! Ξεχάσαµε τὸν Θεὸν τῶν Πατέρων ἡµῶν καὶ πιστεύσαµε στὴν ἀπολυτοποιηµένη «ἀξία» τοῦ οἰκονοµισµοῦ. ∆ὲν ἀνοίχθηκε καµιὰ κερκόπορτα, ἀλλὰ οἱ πύλες τῆς ψυχῆς καὶ καρδίας µας, γιὰ νὰ µᾶς ἀλλοτριώσει καὶ νὰ µᾶς συντρίψει ἡ σηµερινὴ ἀνθελληνικὴ καὶ ἀντορθόδοξη ∆ύση. Εὐτυχῶς ὑπάρχει καὶ ἡ ἄλλη ∆ύση, ποὺ ποτίζεται ἀπὸ τὰ νάµατα τῆς ἑλληνικότητας καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας, στὸ χῶρο τῆς ἔρευνας καὶ τῆς νοσταλγίας. Ἀλλά, δυστυχῶς, δὲν εἶναι αὐτὴ ἡ ∆ύση, στὴν ὁποία πολιτικὰ «ἀνήκοµεν». Εὐτυχῶς ὅµως ὑπάρχει -εἶναι βέβαιο αὐτό- καὶ ἡ «µαγιὰ» τοῦ Μακρυγιάννη. Σ᾽ αὐτὴν ἀνήκουν ὅσοι σηµερινοὶ Ἕλληνες µένουµε πιστοὶ στὴν Ὀρθοδοξία τῶν Ἁγίων µας καὶ στὴν δι᾽ αὐτῶν συνεχιζόµενη ἑλληνικότητά µας. Οἱ ἀληθινὰ πατερικοὶ Ἑλληνορθόδοξοι. Αὐτοί, µὲ τὴν Χάρη τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ µας, θὰ ἀναστήσουν τὸ Ἔθνος, µὲ κάποιο νέο ᾽21, ὅταν ὁ Θεὸς τὸ ἐπιτρέψει!

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Επειδή ωστόσο πρέπει να έχουμε υπόψιν μας την Αποκάλυψη του Ιωάννη και το γεγονός ότι αργά ή γρήγορα οδεύουμε προς την συντέλεια και τα γεγονότα που προηγούνται αυτής τότε ας ξεχάσουμε την αναγέννηση του έθνους και ας προετοιμαστούμε για τα γεγονότα αυτά καθότι ως γνωστόν ο αντίχριστος παντού θα κυριαρχήσει για τα χρόνια που θα του επιτρέψει ο Θεός...
Μήπως αμφιβάλλει κανείς ότι οδεύουμε προς τα εκεί με τους νόμους που ψηφίζονται? Να υπερασπιστεί κάποιος το ελληνικό έθνος έτσι ώστε το ελληνικό κοινοβούλιο να ψηφίζει το δικαίωμα αλλαγής φύλου από τα 15? Το σύμφωνο συμβίωσης? Τον πολιτικό γάμο? Την Κυριακή Αργία? Την νομιμοποίηση της βλασφημίας? Την πορνεία και την μοιχεία που μαζικά πλέον προβάλλονται από την τηλεόραση και το διαδίκτυο? Την Ψευδοσύνοδο της Κρήτης? Την επέλαση του Ισλάμ και των παπικών στην Ελλάδα? Την προώθηση της καρδιάς ως σύμβολο ζωής πίστης και αγάπης στα πλαίσια ενός διαβολικού Ίνα Ώσιν Εν που περιλαμβάνει απο Ομοφυλόφιλους και Παιδόφιλους μέχρι Οικουμενιστές Ορθόδοξους? Το δικαίωμα των ομοφυλόφιλων να παντρεύονται και να έχουν και παιδιά? Και μετά τί? Το δικαίωμα στο γάμο με τον σκύλο και τη γάτα ή μήπως την παιδοφιλία?
Έχουν υπάρξει ποτέ πιο εχθρικοί και αντίθετοι προς τον Νόμο του Θεού ανθρώπινοι νόμοι? Γιατί να συνεχίσει ο Θεός να φυλάττει και να προστατεύει την Ελλάδα? Καλύτερα να χτυπηθεί η Ελλάδα πριν συνεχιστεί αυτός ο συρφετός και ο κατήφορος...καλύτερα να παραμείνει η μισή χώρα και εδαφικά και πληθυσμιακά και οικονομικά και να είναι δίπλα στον αληθινό Θεό παρά όπως είναι τώρα....Πρέπει η αλλαζονεία, ο εγωισμός, η υπερηφάνεια και η απιστία των σύγχρονων Ελλήνων να λάβει μία πρέπουσα απάντηση...
Αλλά μπορεί αυτή τη φορά ο Θεός να αφήσει τα πράγματα να φτάσουν στο απροχώρητο.... Άλλωστε μας παρακινεί και στην Αποκάλυψή του Ιωάννη ο Κύριός μας και μας λέει, ας γίνει ο βρώμικος ακόμα πιο βρώμικος και ο άδικος ακόμα πιο άδικος και ο δίκαιος ακόμα πιο δίκαιος και ο άγιος ακόμα πιο άγιος....
Ο μισθός θα δοθεί σε καθέναν με βάση το έργο του....