"ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ: ΘΕΑΡΕΣΤΗ ΠΡΑΞΗ Ή ΕΓΚΛΗΜΑ; Η ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ" -- Με τον ιατρό κ. Κυπριανό Χριστοδουλίδη


 -------------------------

« Οὐ σιωπήσωμέν ποτε, Θεοτόκε, τὰς δυναστείας Σου λαλεῖν οἱ ἀνάξιοι· εἰ μὴ γὰρ Σὺ προΐστασο πρεσβεύουσα, τίς ἡμᾶς ἐῤῥύσατο ἐκ τοσούτων κινδύνων; Τίς δὲ διεφύλαξεν ἕως νῦν ἐλευθέρους; Οὐκ ἀποστῶμεν, Δέσποινα, ἐκ Σοῦ· Σοὺς γὰρ δούλους σῴζεις ἀεί, ἐκ παντοίων δεινῶν. »

Μέ μικρή προσθήκη είναι καί τό επισυναπτόμενο στόν σύνδεσμο που ακολουθεί  https://kyprianoscy.blogspot.com/2021/04/blog-post_16.html

 Κυπριανός Χ.


1 σχόλιο:

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Ευχαριστώ τόν φίλο καί αδελφό κ. Κωνσταντίνο Αργυρακόπουλο. Μέ μικρή προσθήκη είναι καί τό επισυναπτόμενο στόν σύνδεσμο που ακολουθεί https://kyprianoscy.blogspot.com/2021/04/blog-post_16.html