«ΟΥΤΩΣ ΕΝ ΘΕΡΕΙ, ΟΥΤΩΣ ΕΝ ΧΕΙΜΩΝΕΙ ΔΙΑΚΑΡΤΕΡΕΙ»                                                                       Του Βασίλη Χαραλάμπους
_________________

Του μικρού Κελλίου
του Οσίου Γαβριήλ των Ιβήρων
τα παραθύρια αντικρύ στο πέλαγος
θαλασσογραφία καθημερινή
που με το πρώτο ημερήσιο φως
αφήνει τόσο αδιάφορο
τον αδιαλείπτως προσευχόμενο γέροντα
«τον τηρούντα την εαυτού ψυχήν».

Αδιάφορο αν φυσάει σιρόκος καταμεσήμερο
«ούτως εν θέρει, ούτως εν χειμώνει διακαρτερεί».

Αδιάφορο κι αν φαντάζει αντικρύ
ζωγραφιά ζηλευτή κι απόκοσμη.

Ξακολουθεί ν’ αντηχεί ακόμα στο κελλί
το σιγοψιθύρισμα της ευχής
ετούτην την προσήκουσαν εργασίαν
που «από γης προς ουράνια ανάγει».
*«…ούτως εν θέρει, ούτως εν χειμώνει διεκαρτέρουν»
(Από τον βίον Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου)

**σιρόκος - νοτιοανατολικός άνεμος


(Από την ποιητική Συλλογή «Αθωνικόν κατζίον»)

Δεν υπάρχουν σχόλια: