Διαβάζω και σκέπτομαι...

...φάτνην ορώ και Βρέφος και σπάργανα, λοχόν Παρθένου των χρειών έρημον, όλα πτωχείας εχόμενα, όλα πενίας γέμοντα. ............ ούτε κλίνην ούτε στρωμνήν είχεν, αλλ’ επί ξηράς έρριπτο φάτνης; 
(του Αγ. Ι. Χρυσοστόμου)


και μεις σήμερα με ακίνητα με καταθέσεις, αυτοκτονούμε!....
(διαβάζω από την ημερήσιο αθηναϊκό τύπο)

Δυστυχώς μείναμε ακατήχητοι, μείναμε χωρίς Χριστό.

"Ευτυχώς" μας πλούτισαν με οικουμενισμό!

"Ετι δεόμεθα υπέρ του Αγιωτάτου Επισκόπου και Πάπα Ρώμης Βενεδίκτου...." 


Δεν υπάρχουν σχόλια: