Υπομονή άχρι καιρού....και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός!...Τότε ένας ησυχαστής μου υπενθύμισε την περίπτωση του ασκητού πού, μετά την άλωση τής Κωνσταντινουπόλεως, είδε επάνω στήν αγία Πρόθεση ερειπωμένου Ναού, μία γουρούνα με τα νεογνά της και άρχισε να κλαίει και νά οδύρεται. Τότε ενεφανίσθη Άγγελος Κυρίου και του λέγει· Αββά, τί κλαίεις; Γνωρίζεις ότι, αυτό πού είδες, είναι πιο ευάρεστον στόν Κύριον από την αναξιότητα τών ιερέων, πού λειτουργούσαν; Και ο Αγγελος εγένετο άφαντος.
(από το κείμενο του Θεόκλητου Διονυσιάτη:Μελαγχολικές ενοράσεις).


Το παπικό κείμενο του Ιουνίου 2007 :

1) Η μόνη αληθινή εκκλησία είναι η Καθολική, Mία και μοναδική.
2) Η Καθολική εκκλησία διοικείται από τον Πάπα ως άμεσο διάδοχο του Αποστόλου Πέτρου και τους Επισκόπους που βρίσκονται σε κοινωνία μαζί του.
3) Οι άλλες εκκλησίες έχουν Εκκλησιολογικό έλλειμμα. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: