Ας δούμε τώρα και μία προσευχή των Οικουμενιστών:

«Ω Θεέ, Πάτερ, Συ δύνασαι να ποιήσης καινά τα πάντα. Εμπιστευόμεθα εαυτούς εις Σε, βοήθησον ημάς να ζώμεν δια τους άλλους, διότι και η αγάπη Σου απλούται προς πάντας τους ανθρώπους·  να ερευνώμεν δια την αλήθειαν, την οποίαν δεν έχομεν γνωρίσει» .

Ας ερευνούν λοιπόν οι σκοτεινοί αυτοί άνθρωποι δια την αλήθειαν που δεν έχουν γνωρίσει· ας ψάχνουν εις τους σκοτεινούς θαλάμους των Μασωνικών στοών να την βρούν. Δι’ ημάς, «η Οδός και η Αλήθεια και η Ζωή» (Ιωάν. ιβ: 6), είναι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός ο Αληθινός Θεός ημών. Το λυπηρόν εν προκειμένω είναι ότι, οι άνθρωποι αυτοί έχουν καταλάβει τις ανώτερες και ανώτατες θέσεις εις την Εκκλησία του Χριστού, με αποτέλεσμα να οδηγούν πολλούς Ορθόδοξους χριστιανούς εις την θρησκείαν της «Νέας Εποχής», τον Οικουμενισμό. Από αυτούς τους ανθρώπους δεν θέλουν να χωρισθούν οι Αντι-οικουμενιστές, διότι πιστεύουν πως κάνοντας κάτι τέτοιο χωρίζονται από την Εκκλησία του Χριστού!!! Εμποδίζουν δε με κάθε τρόπο να χωρισθεί κάθε καλοπροαίρετος, ο οποίος αντιλαμβάνεται τον ψυχικό κίνδυνο που επιφέρει ο Οικουμενισμός. Ο Κύριός μας, ελέγχοντας τους Φαρισαίους και γραμματείς της εποχής Του είπε: «Ουαί υμίν τοις νομικοίς ότι ήρατε την κλείδα της γνώσεως· αυτοί ουκ εισήλθετε, και τους εισερχομένους εκωλύσατε» (Λουκ. ια: 52), δηλαδή «Αλοίμονό σας, διότι αφαιρέσατε από τους ανθρώπους το κλειδί της γνώσεως, τους εσκοτίσατε δηλαδή το νου με τις ψευδείς διδασκαλίες σας και τους επήρατε το μέσον, με το οποίον θα εγνώριζαν και θα επροχωρούσαν τον δρόμο της σωτηρίας. Έτσι, και εσείς δεν εισήλθατε εις την Βασιλεία του Χριστού, και εκείνους που ήθελαν να εισέλθουν τους εμποδίσατε».

Καλόν είναι να προσέξουν οι Αντι-οικουμενιστές, μήπως εμποδίζοντας τους ευσεβείς χριστιανούς να διακόψουν κάθε επικοινωνία με τους Οικουμενιστές, κληρονομήσουν το ουαί του Κυρίου μας….

-----------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Οἰκουμενισταί: «βοήθησον ημάς ... να ερευνώμεν δια την αλήθειαν, την οποίαν δεν έχομεν γνωρίσει».

Ὁμολογοῦν, λοιπόν, οἱ Οἰκουμενισταί ὅτι δέν δέχονται τόν Χριστόν, συστοιχοῦντες ἔτσι μετά τῶν Ἑβραίων, οἱ ὁποῖοι δέν ἀναγνωρίζουν τόν Ἰησοῦν Χριστόν ὡς Μεσσίαν καί ἀναμένουν ἄλλον, τόν Ἀντίχριστον. Δικαίως, λοιπόν, ἔχουν χαρακτηρισθῆ ὡς ἀντίχριστοι, ἐργάται τοῦ Σατανᾶ! Διό καί οἱ πολιτικοί ὅλων τῶν ἀποχρώσεων στηρίζουν μέ ὅλας τάς δυνάμεις των (καί μέ πολλά ἑκατομμύρια τῶν Ἑλλήνων φορολογουμένων) τόν κ. Ἀρχοντώνην, τόν κ. Χορευτάκην, τόν κ. Λαμπρυνιάδην καί τούς ἄλλους Οἰκουμενιστάς. Βγάζουν δέ δίσκον εἰς τήν Ἑλληνικήν ὁμογένειαν (εἰς ΗΠΑ, Καναδᾶν, Αὐστραλίαν κ.λπ.) καί ζητοῦν τήν στήριξιν τοῦ «ἐμπεριστάτου πατριαρχείου» καί δακρύζει ὁ ἁγνός Ἕλλην καί βάζει τό χέρι εἰς τήν τσέπην, γιά νά καταλήξουν τά χρήματά του εἰς τούς Τούρκους καί εἰς τούς βρωμερούς ἀντιχρίστους ρασοφόρους Οἰκουμενιστάς, πού Κύριος οἶδε τί τά κάνουν. Πολλοί δέ ψευδο-θεολόγοι τοῦ τύπου τοῦ π. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου ἀποτρέπουν τούς ἁπλοῦς πιστούς ἀπό τό ν' ἀποτειχισθοῦν ἀπό τόν δαιμονικόν ἑσμόν τῶν ψευδεπισκόπων τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, κραδαίνοντες τήν ἀπειλήν τοῦ σχίσματος, συγκρατοῦντες αὐτούς εἰς τάς αἱρέσεις καί τά σχίσματα πού δημιουργοῦν οἱ Οἰκουμενισταί (=Σατανισταί).

1 σχόλιο:

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Οἰκουμενισταί: «βοήθησον ημάς ... να ερευνώμεν δια την αλήθειαν, την οποίαν δεν έχομεν γνωρίσει».

Ὁμολογοῦν, λοιπόν, οἱ Οἰκουμενισταί ὅτι δέν δέχονται τόν Χριστόν, συστοιχοῦντες ἔτσι μετά τῶν Ἑβραίων, οἱ ὁποῖοι δέν ἀναγνωρίζουν τόν Ἰησοῦν Χριστόν ὡς Μεσσίαν καί ἀναμένουν ἄλλον, τόν Ἀντίχριστον. Δικαίως, λοιπόν, ἔχουν χαρακτηρισθῆ ὡς ἀντίχριστοι, ἐργάται τοῦ Σατανᾶ! Διό καί οἱ πολιτικοί ὅλων τῶν ἀποχρώσεων στηρίζουν μέ ὅλας τάς δυνάμεις των (καί μέ πολλά ἑκατομμύρια τῶν Ἑλλήνων φορολογουμένων) τόν κ. Ἀρχοντώνην, τόν κ. Χορευτάκην, τόν κ. Λαμπρυνιάδην καί τούς ἄλλους Οἰκουμενιστάς. Βγάζουν δέ δίσκον εἰς τήν Ἑλληνικήν ὁμογένειαν (εἰς ΗΠΑ, Καναδᾶν, Αὐστραλίαν κ.λπ.) καί ζητοῦν τήν στήριξιν τοῦ «ἐμπεριστάτου πατριαρχείου» καί δακρύζει ὁ ἁγνός Ἕλλην καί βάζει τό χέρι εἰς τήν τσέπην, γιά νά καταλήξουν τά χρήματά του εἰς τούς Τούρκους καί εἰς τούς βρωμερούς ἀντιχρίστους ρασοφόρους Οἰκουμενιστάς, πού Κύριος οἶδε τί τά κάνουν. Πολλοί δέ ψευδο-θεολόγοι τοῦ τύπου τοῦ π. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου ἀποτρέπουν τούς ἁπλοῦς πιστούς ἀπό τό ν' ἀποτειχισθοῦν ἀπό τόν δαιμονικόν ἑσμόν τῶν ψευδεπισκόπων τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, κραδαίνοντες τήν ἀπειλήν τοῦ σχίσματος, συγκρατοῦντες αὐτούς εἰς τάς αἱρέσεις καί τά σχίσματα πού δημιουργοῦν οἱ Οἰκουμενισταί (=Σατανισταί).