Ο υπέροχος λαός μας έχει πολλά προτερήματα, αλλά και ελαττώματα

Το σκοινί με το οποίο  κρέμασαν, τον Άγιον Γρηγόριον τον Ε’, έγινε σύμβολο αντίστασης των Ελλήνων απέναντι σε κάθε κατακτητή. Γιατί συμβόλισε, έκτοτε, την εσωτερική ψυχική δύναμή μας. Τα χρόνια ήταν δύσκολα, αλλά οι Έλληνες, χάρη στην Εκκλησία, όπως αναγνωρίζουν οι ιστορικοί, κατάφεραν να διατηρήσουν άσβεστη τη φλόγα της ελευθερίας. Η Εκκλησία ήταν η μοναδική οργανωμένη δύναμη, η οποία κατάφερε να διαφυλάξει τη γλώσσα, την παράδοση, την εθνική αυτοσυνειδησία και την ιστορία μέσα στα στήθη των υπόδουλων ραγιάδων. Ο υπέροχος λαός μας έχει πολλά προτερήματα, αλλά και ελαττώματα και στη διάρκεια του αγώνα εμφανίστηκαν και τα δύο. Ένα μεγάλο ελάττωμά μας είναι ο διχασμός, ο οποίος έρχεται, πολλές φορές, να διαλύσει τις δυνάμεις του έθνους και να παρουσιάσει τους Έλληνες να αλληλοτρώγονται.

Δεν υπάρχουν σχόλια: