Βαλεντίνος και η Εκκλησία

Η εν Χριστώ αποκάλυψις υπήρξε πλήρης δια το έργον, που εγένετο, δηλαδή τον αγιασμόν των ανθρώπων και την είσοδον αυτών εις την Βασιλείαν του Θεού. Το Ευαγγέλιον, ως ονομάζεται άλλως αύτη, δεν έχει ανάγκην από συμπληρώσεις κατά την εφαρμογήν του εις την ζωήν των ανθρώπων, διότι ο ενανθρωπήσας Υιός και Λόγος του Θεού εφανέρωσε το θέλημα Αυτού. Επομένως, η διδασκαλία της Εκκλησίας είναι πλήρης και τα θέματά Της ιεραρχημένα, όπως υπενθυμίζει και η Αποστολική προτροπή «πάντα ευσχημόνως και κατά τάξιν γινέσθω». Η αγάπη προς τους άλλους ανθρώπους διδάσκεται σαφώς. Η δε αγάπη των συζύγων ή των υποψηφίων συζύγων , δεν ημπορεί να είναι διαφορετική από το θέλημα του Θεού.
***

 Ανώνυμος είπε...


Κάτι ενδεικτικό του σκότους που επικρατεί κατά την συγκεκριμένη ημέρα που δυστυχώς δεν επινοήθηκε μόνο για λόγους εμπορίου και που έχει τις ρίζες της σε μία παλιά ειδωλολατρική ρωμαϊκή γιορτή "γονιμότητας", γνωστή ως Λουπερκάλια (Lupercalia):

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η "ημέρα Αγίου Βαλεντίνου" είναι ουσιαστικά μια τεράστια «επιχείρηση» με ετήσιο τζίρο που αγγίζει τα 19 δισεκατομμύρια δολάρια για κοσμήματα, για δείπνο σε εστιατόρια, για λουλούδια, για ευχετήριες κάρτες και για γλυκά και ρούχα.
Σύμφωνα με μια έρευνα της γνωστής εταιρείας προφυλακτικών Durex, οι πωλήσεις προφυλακτικών είναι υψηλότερη τις ημέρες πριν την «ημέρα των ερωτευμένων» με σημαντική αύξηση της τάξης του 20-30% περισσότερο από το συνηθισμένο
Έτσι, ανάλογη αύξηση παρουσιάζουν και οι πωλήσεις για τεστ εγκυμοσύνης ένα μήνα μετά την "ημέρα Αγίου Βαλεντίνου"! Πωλούνται περισσότερα τεστ εγκυμοσύνης τον Μάρτιο από ό,τι σε οποιοδήποτε άλλον μήνα του έτους.
Για την προώθηση της πρόληψης των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων και των ανεπιθύμητων κυήσεων, η 13η Φεβρουαρίου σε συνδυασμό με την "ημέρα Αγίου Βαλεντίνου", γιορτάζεται ως Διεθνής Ημέρα Προφυλακτικού.
14 Φεβρουαρίου 2019 - 10:03 π.μ.
***
Aνώνυμος είπε...
Δυστυχώς σήμερα το γκούγκλ διαφημίζει το σύμβολο της "αγάπης". Ας δούμε άλλο ένα παράδειγμα για το σύμβολο της "αγάπης" και της "καρδιάς". Επειδή ως γνωστόν μία εικόνα είναι όσο χίλιες λέξεις θα αφήσουμε να μιλήσει η εικόνα. Ας δούμε την περίπτωση των φρικωδεστάτων μαγικών καρτών ταρώ του Διαβόλου όπου οι ανά τον κόσμο σύγχρονοι μάγοι και μάγισσες βγαίνουν στις τηλεοράσεις και στα τηλέφωνα και με θάρρος λένε τα μελλούμενα με βάση αυτές τις δαιμονικές κάρτες. 
Θα εστιάσουμε στις πιο διάσημες κάρτες
Rider-Waite-Smith που δημοσιεύτηκαν κοντά στο 1910, περίοδο που ξεκίνησαν τα περισσότερα από τα κακά του σήμερα. Υπάρχει μία κάρτα που είναι αφιερωμένη εις τον ίδιο τον Διάβολο. 
Ας δούμε την κάρτα και ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του για το εν λόγω σύμβολο. Αρχικά θυμηθείτε στην Αποκάλυψη το εξής "13-11 Καὶ εἶδον ἄλλο θηρίον ἀναβαῖνον ἐκ τῆς γῆς, καὶ εἶχε κέρατα δύο ὅμοια ἀρνίῳ, καὶ ἐλάλει ὡς δράκων" και κατόπιν δείτε την κάρτα και εστιάστε στην κεφαλή του:
 

https://www.tarotcardmeanings.net/images/tarotcards/tarot-devil.jpg
Τζούπης Αλέξανδρος
14 Φεβρουαρίου 2019 - 2:13 μ.μ

Αι κοσμικής εμπνεύσεως και δυτικής προελεύσεως συνήθειαι περί ερωτευμένων και εορτής αγίου αυτών, είναι ανθρώπιναι επινοήσεις μη έχουσαι σχέσιν με την ζωήν της Εκκλησίας, την οποίαν οφείλουν να διάγουν τα πιστά μέλη Της. Η εκκοσμικευμένη Δύσις, δια να εξυπηρετήση το εμπόριον δώρων κλπ. επενόησε τα ανωτέρω, ωσάν οι ερωτευμένοι να μη ευρίσκωνται εις το πρόγραμμα ζωής της Εκκλησίας και έχουν ανάγκην από κάτι διαφορετικόν. Καλόν θα είναι, να έχωμεν υπ΄όψιν ότι τα ρεύματα της εκκοσμικεύσεως χρειάζονται από μέρους μας αντιμετώπισιν, προς αναχαίτισιν και εξουδετέρωσιν, όταν πρόκειται να μας εκτρέψουν από την πνευματικήν ζωήν και να μας απομακρύνουν από τον Σωτήρα Χριστόν.


2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Κάτι ενδεικτικό του σκότους που επικρατεί κατά την συγκεκριμένη ημέρα που δυστυχώς δεν επινοήθηκε μόνο για λόγους εμπορίου και που έχει τις ρίζες της σε μία παλιά ειδωλολατρική ρωμαϊκή γιορτή "γονιμότητας", γνωστή ως Λουπερκάλια (Lupercalia):

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η "ημέρα Αγίου Βαλεντίνου" είναι ουσιαστικά μια τεράστια «επιχείρηση» με ετήσιο τζίρο που αγγίζει τα 19 δισεκατομμύρια δολάρια για κοσμήματα, για δείπνο σε εστιατόρια, για λουλούδια, για ευχετήριες κάρτες και για γλυκά και ρούχα.
Σύμφωνα με μια έρευνα της γνωστής εταιρείας προφυλακτικών Durex, οι πωλήσεις προφυλακτικών είναι υψηλότερη τις ημέρες πριν την «ημέρα των ερωτευμένων» με σημαντική αύξηση της τάξης του 20-30% περισσότερο από το συνηθισμένο
Έτσι, ανάλογη αύξηση παρουσιάζουν και οι πωλήσεις για τεστ εγκυμοσύνης ένα μήνα μετά την "ημέρα Αγίου Βαλεντίνου"! Πωλούνται περισσότερα τεστ εγκυμοσύνης τον Μάρτιο από ό,τι σε οποιοδήποτε άλλον μήνα του έτους.
Για την προώθηση της πρόληψης των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων και των ανεπιθύμητων κυήσεων, η 13η Φεβρουαρίου σε συνδυασμό με την "ημέρα Αγίου Βαλεντίνου", γιορτάζεται ως Διεθνής Ημέρα Προφυλακτικού.

Ανώνυμος είπε...

Δυστυχώς σήμερα το γκούγκλ διαφημίζει το σύμβολο της "αγάπης". Ας δούμε άλλο ένα παράδειγμα για το σύμβολο της "αγάπης" και της "καρδιάς". Επειδή ως γνωστόν μία εικόνα είναι όσο χίλιες λέξεις θα αφήσουμε να μιλήσει η εικόνα. Ας δούμε την περίπτωση των φρικωδεστάτων μαγικών καρτών ταρώ του Διαβόλου όπου οι ανά τον κόσμο σύγχρονοι μάγοι και μάγισσες βγαίνουν στις τηλεοράσεις και στα τηλέφωνα και με θάρρος λένε τα μελλούμενα με βάση αυτές τις δαιμονικές κάρτες.
Θα εστιάσουμε στις πιο διάσημες κάρτες Rider-Waite-Smith που δημοσιεύτηκαν κοντά στο 1910, περίοδο που ξεκίνησαν τα περισσότερα από τα κακά του σήμερα. Υπάρχει μία κάρτα που είναι αφιερωμένη εις τον ίδιο τον Διάβολο.
Ας δούμε την κάρτα και ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του για το εν λόγω σύμβολο. Αρχικά θυμηθείτε στην Αποκάλυψη το εξής "13-11 Καὶ εἶδον ἄλλο θηρίον ἀναβαῖνον ἐκ τῆς γῆς, καὶ εἶχε κέρατα δύο ὅμοια ἀρνίῳ, καὶ ἐλάλει ὡς δράκων" και κατόπιν δείτε την κάρτα και εστιάστε στην κεφαλή του:

https://www.tarotcardmeanings.net/images/tarotcards/tarot-devil.jpg

Τζούπης Αλέξανδρος