Μέγας Αθανάσιος: "Πολλάκις γαρ ουχ η πολιτεία του θαυματουργούντους εστίν η την ίασιν εργαζομένη, αλλ' η προς Aυτόν πίστις του προσερχομένου ανθρώπου"

Ο Μέγας Αθανάσιος απαντά στην ερώτηση "Πως και τινές αιρετικοί ποιούσι πολλάκις σημεία": "Τούτο ημάς ουκ οφείλει ξενίζειν. Ηκούσαμεν γαρ του Κυρίου λέγοντος, ότι πολλοί εν εκείνη τη ημέρα ερούσι: "Κύριε, ουκ εν τω σω ονόματι δαιμόνια εξεβάλομεν, και δυνάμεις πολλάς εποιήσαμεν;" και ερεί αυτοίς: "Αμήν λέγω υμίν, ουδέποτε έγνων υμάς, αποχωρήται απ' εμού εργάται της ανομίας". Και πρόσεξε πως, συνεχίζει ο άγιος Πατήρ: "Πολλάκις γαρ ουχ η πολιτεία του θαυματουργούντους εστίν η την ίασιν εργαζομένη, αλλ' η προς Aυτόν πίστις του προσερχομένου ανθρώπου".
***
Ο    +Ι.Γ.Ζ.  άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "Μέγας Αθανάσιος: "Πολλάκις γαρ ουχ η πολιτεία του ...":

Θαύματα ζητούν οι άπιστοι.
Ο αληθινός Χριστιανός έχει εμπιστοσύνη στον Θεό όπως το βρέφος στην μάνα του.
Περαιτέρω
Ο Θ' κανών της εν Λαοδικεία αφορίζει λαικούς και κληρικούς οι οποίοι θα προσκυνήσουν λείψανα αιρετικών για ίαση.
Τούτο σημαίνει ότι γίνονται θαύματα και σε αιρετικούς για πολλούς λόγους, και ο πρώτος είναι επειδή ο Θεός λυπάται το πλάσμα του.
Πόσες φορές οι αιρετικοί είχαν και έχουν στα χέρια τους τα ιερότερα κειμήλια και άγια;
Μήπως δεν θαυματούργησε ο Τίμιος Σταυρός όταν ήταν στην πλατεία της Βαβυλώνας;
Ο Πανάγιος Τάφος σε ποιά χέρια είναι; μήπως σε ορθόδοξα; κ.ο.κ.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

+Ι.Γ.Ζ.

Θαύματα ζητούν οι άπιστοι.
Ο αληθινός Χριστιανός έχει εμπιστοσύνη στον Θεό όπως το βρέφος στην μάνα του.

Περαιτέρω
Ο Θ' κανών της εν Λαοδικεία αφορίζει λαικούς και κληρικούς οι οποίοι θα προσκυνήσουν λείψανα αιρετικών για ίαση.
Τούτο σημαίνει ότι γίνονται θαύματα και σε αιρετικούς για πολλούς λόγους, και ο πρώτος είναι επειδή ο Θεός λυπάται το πλάσμα του.
Πόσες φορές οι αιρετικοί είχαν και έχουν στα χέρια τους τα ιερότερα κειμήλια και άγια;
Μήπως δεν θαυματούργησε ο Τίμιος Σταυρός όταν ήταν στην πλατεία της Βαβυλώνας;
Ο Πανάγιος Τάφος σε ποιά χέρια είναι; μήπως σε ορθόδοξα; κ.ο.κ.