ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΒΟΜΒΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ!!!!!

«Πάτερ μου, σε λίγο καιρό, όχι μακριά, σε πολύ λίγα χρόνια, θα υπάρξη μία εκκλησία σε όλον τον κόσμο… παπικοί, προτεστάντες, ορθόδοξοι, θα υπάρχει μία λέξη, αυτή που επικρατεί στις ημέρες μας, «ενότητα»· υπό το πρίσμα τῆς ενότητος. Από κάτω θα γίνει ένας ακταρμᾶς, δηλ. ο καθένας θα κρατάει την πίστη του, αλλά εδώ θα βλέπετε καρδινάλιο. Αυτός θα κρατάει την πίστη του, εγώ την πίστη μου, θα έχουμε όμως κοινό ποτήριο. Και θα μεταλαμβάνουμε και σείς τα κορόïδα θα μᾶς βλέπετε και δεν θα αντιδράτε. Ξέρετε γιατί δεν θα αντιδράτε; Γιατί θα σᾶς λένε «Κάντε υπακοή στην Εκκλησία». «Κάντε υπακοή», έτσι θα σᾶς λένε.» 

***

Ο  Αλέξανδρος  άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΒΟΜΒΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚ...":

Αυτή η "εκκλησία" είναι μία πραγματικότητα. Ολόκληρος ο χριστιανικός κόσμος έχει προσηλυτιστεί στις δύο καρδιές. Στην άσπιλη καρδιά της Παναγίας της Φάτιμα και στην ιερή καρδιά του Χριστού. Ότι ακριβώς δηλαδή ζήτησε και καλά η Φάτιμα στις ψευδοεμφανίσεις της.... Ο προσηλυτισμός όπως επεξήγησε ο "άγιος"Ιωάννης Παύλος ο 2ος πραγματοποιείται μέσω της κοινωνίας και μόνο. Η Φάτιμα ωστόσο είχε ζητήσει στις ψευδοεμφανίσεις της και τον προσηλυτισμό της Ρωσίας στην άσπιλη καρδιά πράγμα που δεν έγινε στο Κολυμπάρι(τυχαία άραγε ή βάση σχεδίου??). Η ίδια παπική εκδοχή της Παναγίας(της δικής τους παπικής Παναγίας) εμφανίστηκε στο Γκαραμπαντάλ και προειδοποίησε πως αν η Ρωσία δεν προσηλυτιστεί τότε θα ξεσπάσει η τιμωρία του Θεού που μεταφράζεται σε εισβολή της Ρωσίας στην Ευρώπη και έναρξη του 3ουΠΠ. Ο πόλεμος σύμφωνα με την ψευδοπροφητεία τους θα σταματήσει θαυματουργικά καθώς ο Χριστός θα επιτελέσει το μεγαλύτερο θαύμα που έκανε ποτέ. Ένα θαύμα με παγκόσμιο αντίκτυπο, με αναστάσεις νεκρών και θεραπείες ασθενών. Ένα μέγα ψευδοθαύμα λέω εγώ που οι παπικοί αναμένουν και που πιθανώς θα σηματοδοτεί και την αρχή της εμφάνισης του αντιχρίστου αφού όπως λέει και στην Αποκάλυψη η 8η κεφαλή θα θεραπευτεί από την θανατερή της πληγή και θα θαυμάσει ολόκληρος ο κόσμος που όνομα δεν έχει γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Ένα ψευδοθαύμα που έχει περάσει και στις Ελληνικές ψευδοπροφητείες για θαυματουργική παύση του πολέμου και για δήθεν ανάσταση του Βασιλιά Ιωάννη ή του μαρμαρωμένου Βασιλιά ή του φίλου του Θεού. Ο αντίχριστος ψευδοθεός και μέγας ειρηνοποιός και οικολόγος(κατά τα πρότυπα του "αγίου" Φραγκίσκου της Ασίζης) Βασιλιάς του Ελέους θα έχει εμφανιστεί.....

Αλέξανδρος

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Μήπως το βδέλυγμα της ερημώσεως έχει να κάνει με αυτό; Ξέρετε τι είναι το βδέλυγμα της ερημώσεως; Nομίζω είναι η απουσία της θείας Χάρης.Και αυτό το βδέλυγμα θα το στήσουν σε τόπο που δε πρέπει να στέκει. Πού στ΄αλήθεια; Σκευτείτε που. Νομίζω στην Ιερουσαλήμ εκεί..

Silver είπε...

Ως δε ήκουσαν οι Ιουδαίοι, ότι κτίζεται η Ιερουσαλήμ, συνήχθησαν πλήθος μέγα, και κατώκησαν εκεί• ο διάβολος όμως, όστις τους επολέμει απ’ αρχής, δεν τους αφήκε και πάλιν να ειρηνεύσουν• όθεν απεστάτησαν εκ νέου από τους Ρωμαίους, και έκαμαν ιδικόν των βασιλέα, άνθρωπόν τινα Βαρχολιβάν λεγόμενον. Ταύτα ως έμαθεν ο Αδριανός εξαπέστειλε κατ’ αυτών στρατεύματα αρκετά, και απέκλεισαν την Ιερουσαλήμ, έως ου από πείναν και δίψαν απέθανε πας ο λαός. Αυτή ήτο η τελειωτική ερήμωσις της Ιουδαίας• διότι ως εξωλοθρεύθησαν οι Ιουδαίοι και η πόλις ηρημώθη παντελώς, διέταξεν ο Καίσαρ τους Έλληνας να κατοικήσωσιν αυτοί, έγραψε δε και νόμον απαγορευτικόν, ότι πλέον Ιουδαίος να μη κατοική εις την Ιερουσαλήμ. Οι δε οικήτορες της Ιερουσαλήμ, επειδή ήσαν αλλόφυλοι, έστησαν και είδωλον του βασιλέως Ανδριανού. Τότε επληρώθη ο λόγος του Κυρίου, ειπόντος εις το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον• «Όταν ουν ίδητε το βδέλυγμα της ερημώσεως, το ρηθέν δια Δανιήλ του Προφήτου, εστώς εν τόπω αγίω… τότε οι εν τη Ιουδαία φευγέτωσαν εις τα όρη» (Ματθ. κδ: 15). Βδέλυγμα της ερημώσεως το είδωλον του Καίσαρος Ανδριανού ονομάζει ο Κύριος, όπερ έστησαν τότε οι Έλληνες εν τω ιερώ, ερημωθείσης της Ιερουσαλήμ.
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ Τόμος Θ΄ σελίς 324

Νάσαι πάντα καλά!

Εν Χριστώ,
Κωνσταντίνος

Ανώνυμος είπε...

Αυτή η "εκκλησία" είναι μία πραγματικότητα. Ολόκληρος ο χριστιανικός κόσμος έχει προσηλυτιστεί στις δύο καρδιές. Στην άσπιλη καρδιά της Παναγίας της Φάτιμα και στην ιερή καρδιά του Χριστού. Ότι ακριβώς δηλαδή ζήτησε και καλά η Φάτιμα στις ψευδοεμφανίσεις της.... Ο προσηλυτισμός όπως επεξήγησε ο "άγιος"Ιωάννης Παύλος ο 2ος πραγματοποιείται μέσω της κοινωνίας και μόνο. Η Φάτιμα ωστόσο είχε ζητήσει στις ψευδοεμφανίσεις της και τον προσηλυτισμό της Ρωσίας στην άσπιλη καρδιά πράγμα που δεν έγινε στο Κολυμπάρι(τυχαία άραγε ή βάση σχεδίου??). Η ίδια παπική εκδοχή της Παναγίας(της δικής τους παπικής Παναγίας) εμφανίστηκε στο Γκαραμπαντάλ και προειδοποίησε πως αν η Ρωσία δεν προσηλυτιστεί τότε θα ξεσπάσει η τιμωρία του Θεού που μεταφράζεται σε εισβολή της Ρωσίας στην Ευρώπη και έναρξη του 3ουΠΠ. Ο πόλεμος σύμφωνα με την ψευδοπροφητεία τους θα σταματήσει θαυματουργικά καθώς ο Χριστός θα επιτελέσει το μεγαλύτερο θαύμα που έκανε ποτέ. Ένα θαύμα με παγκόσμιο αντίκτυπο, με αναστάσεις νεκρών και θεραπείες ασθενών. Ένα μέγα ψευδοθαύμα λέω εγώ που οι παπικοί αναμένουν και που πιθανώς θα σηματοδοτεί και την αρχή της εμφάνισης του αντιχρίστου αφού όπως λέει και στην Αποκάλυψη η 8η κεφαλή θα θεραπευτεί από την θανατερή της πληγή και θα θαυμάσει ολόκληρος ο κόσμος που όνομα δεν έχει γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Ένα ψευδοθαύμα που έχει περάσει και στις Ελληνικές ψευδοπροφητείες για θαυματουργική παύση του πολέμου και για δήθεν ανάσταση του Βασιλιά Ιωάννη ή του μαρμαρωμένου Βασιλιά ή του φίλου του Θεού. Ο αντίχριστος ψευδοθεός και μέγας ειρηνοποιός και οικολόγος(κατά τα πρότυπα του "αγίου" Φραγκίσκου της Ασίζης) Βασιλιάς του Ελέους θα έχει εμφανιστεί.....

Αλέξανδρος