Μητρ. Γόρτυνος κ. Ιερεμίας:

μέν γωνιστής τν πατρώων Μητροπολίτης Φλωρίνης πατήρ Αγουστ νος, μός πνευματικός πατήρ καί διδάσκαλος, διέκοψε τό μνημόσυνο το Πατριάρχου, δέ λλος σοφός κανονολόγος πατήρ πιφάνιος Θεοδωρόπουλος γραψε μέ τήν σχυρή του θεολογική γραφίδα κτεν πιστολή πρός τόν Πατριάρχη, τον ποο  παρουσιάζει ς κπεσόντα γιά τά φιλοπαπικά του φρονήματα καί βήματα. πιστολή ατή το ειμνήστου πατρός πρέπει νά καταχωρηθε στά πατερικά κείμενα  ς μολογιακό καί γωνιστικό κείμενο πίστεως. Σς παραθέτω περικοπήν τινα πό τήν πιστολή ατή. Γράφει πρός τόν Πατριάρχη θηναγόρα μακαριστός Γέροντας  λέγχοντάς τον γιά τά φιλοπαπικά του βήματα:
σ.σ. η σκέψη μου πηγαίνει στον "Γέροντα" Ιωσήφ τον Ησυχαστή, ο οποίος εγκατέλειψε το Μάρτιο του 1950 τους Ζηλωτές παλαιοημερολογίτες και ενώθηκε με τους μνημονευτές του Αθηναγόρα. Ο Αθηναγόρας ήταν λατινόφρονας. Ο Συναξαριστής των 26 Οσιομαρτύρων της Ι. Μονής Ζωγράφου που οι λατινόφρονες με τον Πατριάρχη Βέκκο, έκαψαν ζωντανούς, η Κυρία Θεοτόκος ομιλεί στον Μοναχό που έλεγε τους Χαιρετισμούς έμπροσθεν της εικόνας Της. Γράφει λοιπόν ο Συναξαριστής:

Κατ’ εκείνον δε τον φρικτόν και φοβερόν δια το Άγιον Όρος καιρόν,πλησίον της Μονής Ζωγράφου ηγωνίζετο κατά μόνας εις Μοναχός, έχων συνήθειαν ιεράν να αναγινώσκη πολλάκις καθ΄ εκάστην τον Ακάθιστον Ύμνον της Θεοτόκου ενώπιον της θείας Εικόνος Αυτής. Εν μια λοιπόν των ημερών, ότε εις τα χείλη του Γέροντος αντηχούσεν ο Αρχαγγελικός ασπασμός της Υπεραγίας Παρθένου Μαρίας, το«Χαίρε», ακούει αίφνης ο Γέρων εκ της αγίας Αυτής Εικόνος τους εξής λόγους:«Χαίρε και συ, Γέρων του Θεού!», ο δε Γέρων εγένετο έντρομος. «Μη φοβού»,εξηκολούθησεν ησύχως η εκ της Εικόνος θεομητορική φωνή, «αλλ’ απελθών ταχέως εις την Μονήν, ανάγγειλον εις τους αδελφούς και εις τον Καθηγούμενον ότι οι εχθροί εμού τε και του Υιού μου επλησίασαν. Όστις λοιπόν υπάρχει ασθενής τω πνεύματι, εν υπομονή ας κρυφθή, έως ότου παρέλθη ο πειρασμός, οι δε επιθυμούντες μαρτυρικούς στεφάνους ας παραμείνωσιν εν τη Μονή, άπελθε λοιπόν ταχέως». 

Ώστε λοιπόν ο Ιωσήφ ο Ησυχαστής εγκατέλειψε τους Ζηλωτάς και ενώθηκε με τον λατινόφρονα Αθηναγόρα τον εχθρό της Κυρίας Θεοτόκου και του Υιού Της!

Για την αλλαγή του αυτή, τώρα οι λατινόφρονες οικουμενιστές θα τον ..."αγιοκατατάξουν"!!!!

2 σχόλια:

Unknown είπε...

Πρέπει να προσέξουμε αδελφοί να μην πέφτουμε στα άκρα.
Ο γέροντας ότι έκανε καλός το έκανε και για αυτό πρέπει να αγιοκαταταχτεί.
Το 1950 ο ομολογητής Χρυσόστομος Καβουρίδης των Γοχ, υπέγραψε μια βλάσφημη, αιρετική εγκύκλιο μετά από πιέσεις.
Τι θέλατε να κάνει ο γέροντας;
Δεν δέχθηκε την εγκύκλιο, έφυγε από τους ζηλωτές και ξεκίνησε εκ νέου την κοινωνία με τους νεοημερολογίτες.
Ήταν τόσο λάθος αυτό; Υπάρχουν και άλλοι, που διέκοψαν την κοινωνία με το παλαιό για δογματικούς λόγους ύστερα από την υπογραφή αυτή.
Δηλαδή, με τους οικουμενιστές (που είναι το ένα άκρο) να μην έχουμε επαφή, με τους ακραίους ζηλωτές (που είναι το άλλο άκρο) και μιλάνε για αυτόματη απώλεια της Χάριτος να έχουμε;

Silver είπε...

Γράφεις αδελφέ: "..να μην πέφτουμε στα άκρα"

Σωστά το γράφεις διότι υπάρχει των Πατέρων η βασιλική οδός, η μέση.
όμως στη συνέχεια αναιρείς το γραπτό σου λέγοντας ότι: "Ο γέροντας ότι έκανε καλός το έκανε και για αυτό πρέπει να αγιοκαταταχτεί"

Στο Άγιο Όρος υπήρχε και υπάρχει η διδασκαλία της Αγίας Γραφής και των Πατέρων που έδωσαν την ζωήν τους για την διαφύλαξη της Ορθοδόξου Πίστεώς μας. Δεν γνώριζε ο Ιωσήφ ο Ησυχαστής, τους 26 Οσιομάρτυρες της Ι.Μ. Ζωγράφου που κάηκαν ζωντανοί για να μην μνημονεύσουν ένα λατινόφρονα; Δεν γνώριζε την ομολογία της Κυρίας Θεοτόκου στον Μοναχό που καθημερινώς διάβαζε τους Χαιρετισμούς έμπροσθεν της Αγίας εικόνας Της, ότι οι λατινόφρονες είναι : "εχθροί εμού τε και του Υιού μου";;
Δεν γνώριζε τους αγώνες εναντίον των Λατίνων και λατινοφρόνων του Μεγάλου Αγίου μας Γρηγορίου του Παλαμά που για ολόκληρη εικοσαετία πότισε το Άγιο Όρος με την διδασκαλία του;
Η αιρετική εγκύκλιος του Καβουρίδη τον μάρανε, η ολοκληρωτική άρνηση της Ορθοδόξου Εκκλησίας με την εισαγωγή Της στο σατανικό ΠΣΕ δεν τον πείραζε;
Η αντίχριστη ομολογία του Αθηναγόρα ότι οι λατίνοι είναι Εκκλησία ανατρέποντας την επί 1000 ετών διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας δεν σήμαινε τίποτα γι΄ αυτόν; Όπως γράφει ο Θεόκλητος Διονυσιάτης: "Εάν οι Παπικοί είναι Εκκλησία τότε η Ορθόδοξος Εκκλησία, είναι εκκλησία πλάνης και τα θαύματα των Αγίων μας δαιμονικαί απάται, διότι επί χίλια χρόνια η Ορθόδοξος εκκλησία ήταν αιρετική με την διδασκαλία Της ότι οι Παπικοί είναι αιρετικοί και όχι Εκκλησία".

Δεν γνώριζε τίποτα ο Ιωσήφ ο Ησυχαστής;

Η συνοδεία του που αρνήθηκε να δεχθεί την απόφασή του να μνημονεύσουν τον Αθηναγόρα λέγοντάς του ότι έχει πλάνη η απόφασής του, δεν σου λέει τίποτα; Άσχετα αν μετά υπόκυψαν στον δυναμικό εγωϊσμό του.

Θέλει προσοχή αδελφέ μου κάθε τι που αφορά την Πίστη μας. Οδηγός μας η Αγία Γραφή και η συμφωνία των Πατέρων στην διδασκαλία τους.

Εν Χριστώ,
Κωνσταντίνος Αργυρακόπουλος
Μόντρεαλ-Καναδά.