Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ του Αγίου Ιουστίνου (Πόποβιτς)

Μόνον με την θεανθρωπίνην του δύναμιν ο Χριστιανισμός είναι «το άλας της γης», άλας το οποίον φυλάττει τον άνθρωπον να μη φθαρή με την αμαρτίαν και με το κακόν. Εάν όμως ο Χριστιανισμός διαχυθή εις διαφόρους ουμανισμούς, τότε «μωραίνεται», γίνεται «άναλον» άλας, το οποίον κατά τον παναληθή λόγον του Σωτήρος, «εις ουδέν ισχύει έτι ει μη βληθήναι έξω και καταπατείσθαι υπό των ανθρώπων» (Ματθ. 5, 13). Κάθε προσπάθεια και απόπειρα να εξισωθή ο Χριστιανισμός με το πνεύμα του αιώνος τούτου, με τας φευγαλέας κινήσεις κάποιων ιστορικών εποχών, και επί πλέον με τα πολιτικά κόμματα ή τα καθεστώτα, αφαιρεί από αυτόν εκείνην την ειδοποιόν αξίαν, η οποία τον καθιστά μοναδικήν θεανθρωπίνην θρησκείαν εις τον κόσμον.                                                                                                          

Δεν υπάρχουν σχόλια: