τῶν θλιβομένων Χαρά!


Θησαυρὲ ζωῆς ἀκηράτου, νεφέλη φέρουσα τὴν οὐράνιον δρόσον τοῖς ἐπὶ γῆς, λαμπὰς τοῦ ἀπροσίτου φωτός, κλίμαξ ἡ μετάρσιος, δι’ ἧς οἱ ἐπουράνιοι Ἄγγελοι πρὸς ἡμᾶς κατεφοίτησαν, τῶν χειμαζομένων λιμήν, τῶν θλιβομένων χαρά, τῶν ἀδικουμένων προστάτις, τῶν πενθούντων παράκλησις, τῶν ἀβοηθήτων ἡ βοήθεια, τῶν ἀσθενούντων ἡ ῥῶσις, τῶν καταπονουμένων ἡ ἀντίληψις, τῶν τυφλῶν βακτηρία, τῶν πεπλανημένων σωτήριος ὁδηγός, τῶν ἐν ἀνάγκαις ἐπίκουρος ἀσφαλής.

***
Ο   Ανώνυμος άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "τῶν θλιβομένων Χαρά!":

Σκέπη του κόσμου, πλατυτέρα νεφέλης, Κριτού δικαίου δυσώπησις, οσμή της  Χριστού ευωδίας....ποιος μπορεί να πει άραγε σήμερα αυτό που είπε η Παναγία:  Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και ηγαλλίασε το πνεύμα μου επί τω Θεώ τω σωτήρί μου, ότι έπέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού"...

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Σκεπη του κοσμου,πλατυτερα νεφελης,Κριτου δικαιου δυσωπησις,οσμη της Χριστου ευωδιας....ποιος μπορει να πει αραγε σημερα αυτο που ειπε η Παναγια:Μεγαλύνει ή ψυχή μου τον Κύριον και ήγαλλίασε το πνεύμα μου επί τω Θεώ τω σωτήρί μου, ότι έπέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού"...