π. Ευθύμιος Τρικαμηνάς : ὁ Μέγας καὶ Ἅγιος Φώτιος, δὲν εἶναι ἀρεστὸς στοὺς σημερινοὺς ὀρθοδόξους

Εἶναι γνωστότατο ὅτι ἐκεῖνος ποὺ προήδρευσε στὴν 8η Οἰκουμενικὴ Σύνοδο (879-880 μ.Χ.) ἦτο Πατριάρχης Φώτιος. Ὅπως ἐπίσης εἶναι γνωστὸ ὅτι Μέγας καὶ Ἅγιος Φώτιος, δὲν εἶναι ἀρεστὸς στοὺς σημερινοὺς ὀρθοδόξους, ἐπειδὴ τοὺς ὑποδεικνύει ἐκεῖνο ποὺ κοστίζει, κι αὐτοὶ δὲν θέλουν νὰ τὸ πράξουν, δηλαδή τὴν ἄμεσο ἀπομάκρυνση ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς Οἰκουμενιστές. Τοῦτο τὸ συμπέρασμα βγαίνει καθαρό, ὄχι μόνο ἀπὸ τὶς πράξεις τους, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὰ συγγράμματά τους, ὅπως αὐτὸ τὸ βιβλίο τῆς . Μ. Πειραιῶς, «15ος Κανὼν Πρωτοδευτέρας Συνόδου καὶ Ἀποτείχισις», ποὺ τὰ ἀποδέχτηκαν καὶ τὸ διένειμαν στὶς Συνάξεις τους, διὰ τοῦ ὁποίου διαστρεβλώνεται διδασκαλία τοῦ Μεγάλου Φωτίου.
***

Ανώνυμος άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "π. Ευθύμιος Τρικαμηνάς : ὁ Μέγας καὶ Ἅγιος Φώτιο...":

Το ίδιο και με τον Άγιο Θεόδωρο Στουδίτη.. όπως τώρα και με τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό που κάποιοι προβάλλουν περισσότερο την προσφώνησή του προς τον Πάπα...

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Το ιδιο και με τον Θεοδωρο Στουδιτη..οπως τωρα και με τον Μαρκο τον Ευγενικο που καποιοι προβαλλουν περισσοτερο την προσφωνηση του προς τον Παπα...