Ανεπαίσθητη διαστρέβλωσις -- του Στάρετς Ανατόλιου της Όπτινα

Ο εχθρός του ανθρωπίνου γένους θα ενεργεί με πονηρία, με σκοπό να ελκύσει εντός της αιρέσεως εάν ήτο δυνατόν ακόμη και τους εκλεκτούς. Δεν θα αρχίσει κατ΄ ευθείαν ωμά να απορρίπτει τα δόγματα, αλλά θα αρχίσει ανεπαίσθητα να διαστρεβλώνει τις διδασκαλίες και τους θεσμούς της Εκκλησίας και το πραγματικό νόημά τους, όπως μας παρεδόθησαν από τους Αγίους Πατέρες εν Αγίω Πνεύματι. Ολίγοι θα αντιληφθούν αυτές τις πανουργίες του εχθρού, εκείνοι μόνον οι πλέον πεπειραμένοι εις την πνευματικήν ζωήν. Οι αιρετικοί θα πάρουν την εξουσία της εκκλησίας και θα τοποθετήσουν ιδικούς τους υπηρέτες παντού, οι δε πιστοί θα καταφρονούνται… γι΄ αυτό παιδί μου, όταν δεις την παράβαση της πατερικής παράδοσης και της Θείας τάξεως, που εγκαθιδρύθη από τον ίδιο τον Θεό, γνώριζε ότι οι αιρετικοί έχουν ήδη εμφανισθεί, αν και προς το παρόν μπορεί να αποκρύπτουν την ασέβειά τους. Ακόμη θα διαστρέφουν την Αγία Πίστη μας ανεπαίσθητα με σκοπό να παραπλανήσουν τους άπειρους στα δίκτυά τους. Να αναγνωρίζεις αυτούς τους λύκους με ένδυμα προβάτου από τις υπερήφανες διαθέσεις τους και από την αγάπη τους για εξουσία… οι αληθινοί υπηρέτες του Θεού είναι ταπεινοί και υπακούουν στην Εκκλησία. Οι πιστοί τότε που δεν έχουν δείξει τίποτε άλλες αρετές θα λάβουν στεφάνους μόνο και μόνον, επειδή στάθηκαν στέρεοι στην πίστη. Να φοβάσαι τον Κύριο, παιδί μου. Να φοβάσαι μην αποβληθείς στην αιώνια κόλαση. Στέκε ανδρείως στην πίστη και αν είναι αναγκαίο υπόμενε διωγμούς και άλλες θλίψεις, διότι και ο Κύριος θα είναι μαζί και οι Άγιοι μάρτυρες και ομολογητές θα βλέπουν με χαρά τούς αγώνες σου. Να μη φοβάσαι τις θλίψεις, αλλά μάλλον να φοβάσαι την ολέθρια αίρεση, διότι αυτό είναι που μας γυμνώνει από την Θεία Χάρη. 

***
Ο  Αλέξανδρος  άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "Ανεπαίσθητη διαστρέβλωσις --...":

Ο πάπας Φραγκίσκος και ο Κόπτης πάπας Ταγουάδρος 2 στην πρόσφατη συνάντησή τους που πραγματοποιήθηκε στα τέλη Απριλίου του 2017 υπέγραψαν μία κοινή διακήρυξη στην οποία συμφωνούν και οι δύο ότι δεν πρέπει να πραγματοποιείται αναβαπτισμός για όσους Χριστιανούς επιθυμούν να πάνε από την μία "εκκλησία" στην άλλη.....
Πέρα από την απόφαση υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον και στην αιτιολόγηση της πράξεώς τους αυτής, κυρίως λόγω του ότι συνυπογράφεται και από τον Κόπτη πάπα. Όπως λοιπόν χαρακτηριστικά αναφέρουν στην κοινή τους δήλωση:

"Σήμερα εμείς, ο πάπας Φραγκίσκος και ο πάπας Ταγουάδρος 2, ΓΙΑ ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, καθώς και εκείνων(των καρδιών) των υιών και θυγατέρων μας στην πίστη, δηλώνουμε αμοιβαία ότι εμείς, με ΕΝΑ ΜΥΑΛΟ και ΜΙΑ ΚΑΡΔΙΑ, θα επιδιώξουμε ειλικρινά να μην επαναλάβουμε το βάπτισμα που έχει χορηγηθεί σε καθεμιά από τις Εκκλησίες μας για κάθε άτομο που επιθυμεί να ενταχθεί στον άλλο. Αυτό ομολογούμε με την υπακοή στις Ιερές Γραφές και την πίστη των τριών Οικουμενικών Συνόδων που συνεκλήθησαν στη Νίκαια, την Κωνσταντινούπολη και την Έφεσο."

Το θηρίο της Ρώμης, είτε με τα σύμβολα είτε με τα λόγια προωθεί την λατρεία, την αφιέρωση, την πίστη και εν τέλει την υποταγή των πάντων στις δύο καρδιές:....:
http://stjosephscamperdown.org.au/wp-content/uploads/2016/06/sacred-heart-immaculate-heart.jpg στην σαρκική καρδιά του παπικού Χριστού και της παπικής παρθένου....

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Ο πάπας Φραγκίσκος και ο Κόπτης πάπας Ταγουάδρος 2 στην πρόσφατη συνάντησή τους που πραγματοποιήθηκε στα τέλη Απριλίου του 2017 υπέγραψαν μία κοινή διακήρυξη στην οποία συμφωνούν και οι δύο ότι δεν πρέπει να πραγματοποιείται αναβαπτισμός για όσους Χριστιανούς επιθυμούν να πάνε από την μία "εκκλησία" στην άλλη.....
Πέρα από την απόφαση υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον και στην αιτιολόγηση της πράξεώς τους αυτής, κυρίως λόγω του ότι συνυπογράφεται και από τον Κόπτη πάπα. Όπως λοιπόν χαρακτηριστικά αναφέρουν στην κοινή τους δήλωση:

"Σήμερα εμείς, ο πάπας Φραγκίσκος και ο πάπας Ταγουάδρος 2, ΓΙΑ ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, καθώς και εκείνων(των καρδιών) των υιών και θυγατέρων μας στην πίστη, δηλώνουμε αμοιβαία ότι εμείς, με ΕΝΑ ΜΥΑΛΟ και ΜΙΑ ΚΑΡΔΙΑ, θα επιδιώξουμε ειλικρινά να μην επαναλάβουμε το βάπτισμα που έχει χορηγηθεί σε καθεμιά από τις Εκκλησίες μας για κάθε άτομο που επιθυμεί να ενταχθεί στον άλλο. Αυτό ομολογούμε με την υπακοή στις Ιερές Γραφές και την πίστη των τριών Οικουμενικών Συνόδων που συνεκλήθησαν στη Νίκαια, την Κωνσταντινούπολη και την Έφεσο."

Το θηρίο της Ρώμης, είτε με τα σύμβολα είτε με τα λόγια προωθεί την λατρεία, την αφιέρωση,την πίστη και εν τέλει την υποταγή των πάντων στις δύο καρδιές:....:http://stjosephscamperdown.org.au/wp-content/uploads/2016/06/sacred-heart-immaculate-heart.jpg στην σαρκική καρδιά του παπικού Χριστού και της παπικής παρθένου....


Αλέξανδρος