π. Ευθύμιος Τρικαμηνάς: Συνοπτική διδασκαλία του Οσίου Θεοδώρου του Στουδίτου δια το Σχίσμα.

1. Η Εκκλησία είναι μία και δεν σχίζεται. 
2. Όσοι έχουν διεστραμμένη πίστι και ζωή αποκόπτονται και απομακρύνονται αυτομάτως από την Εκκλησία, όπως από τον παράλιο βράχο τα αφρίζοντα κύματα.
3. Αποκόπτονται από την Εκκλησία και όσοι ακολουθούν τους ποιμένας και επισκόπους, οι οποῖοι έχουν αιρετικά φρονήματα. 
4. Η αποκήρυξις όλων των αιρέσεων και η πλήρης αποδοχή των όρων και κανόνων των εγκεκριμένων οικουμενικών και τοπικών συνόδων, αποτελεί απόδειξι του ότι κάποιος ανήκει στην Εκκλησία.
5. Η ένστασις και αποτείχισις από τους κακώς φρονούντας επισκόπους δεν είναι σχίσμα από την Εκκλησία, αλλά αποφυγή σχισμάτων και επικράτησις της αληθείας. 
6. Οι έχοντες διεστραμμένη και αιρετική πίστι δεν αποτελούν μέλη της Εκκλησίας, έστω και αν είναι επίσκοποι και σύνοδοι.
7. Όποιος υποπέση σε σχίσμα, υπό την έννοια που προαναφέρθηκε, και παρασύρη και άλλους σ' αυτό, δεν σώζεται έστω και αν έχει επιτελέσει το έργο του Προδρόμου Ιωάννου, αν δεν διορθωθή. 

***
Ο Ανώνυμος άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "π. Ευθ...":

Αυτή η καραμέλα της αποτείχισης θα πρέπει κάποια μέρα να λιώσει στο στόμα. Να μην έχουν το ίδιο ανακυκλώσιμο υλικό και να το μηρυκάζουν. Η αποτείχιση ήδη έχει συμβεί μόνο που λίγοι, ελάχιστοι το έχουν αντιληφθεί. Υπάρχει εδώ και καιρό και είναι η επιστροφή στις πατροπαράδοτες καταβολές, αυτό που λένε κάποιοι με κακεντρέχεια ως παλαιό ημερολόγιο, για να αναβαθμίσουν τάχα τις νεωτερίστικες φληνάφλιες αρλούμπες τους. 

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Αυτή η καραμέλα της αποτείχησης θα πρέπει κάποια μέρα να λιώσει στο στόμα. Να μην έχουν το ίδιο ανακυκλώσιμο υλικό και να το μηρυκάζουν. Η αποτείχιση ήδη έχει συμβεί μόνο που λίγοι,ελάχιστοι το έχουν αντιληφθεί. Υπάρχει εδώ και καιρό και είναι η επιστροφή στις πατροπαράδοτες καταβολές,αυτό που λένε κάποιοι με κακεντρέχεια ως παλαιό ημερολόγιο, για να αναβαθμίσουν τάχα τις νεωτερίστικες φληνάφλιες αρλούμπες τους.

Ανώνυμος είπε...

Αυτό που αναφέρει ο δυστηχής τρικαμηνάς στο Νο 5 δεν κάνανε οι ΟΡΘΌΔΟΞΟΙ ΤΟ 1924 ? αλλά εκείνοι το έκαναν γιά λόγους πίστεως ,και όχι για προσωπικούς! εάν ζούσε ο πρήν λαρίσης θεολόγος και ήταν στον θρόνο αντι του ιγνατίου να δούμε εάν θα -αποτοιχίζονταν -ο μέγας ναοπατερικός αγωνιστής ! ο νοών νοήτω!!