Ανελεύθεροι άνθρωποι, οφθαλμόδουλοι, ταπεινοί καιροσκόποι

Ως πρόβατα επί σφαγήν, ούτως ηκολούθουν εις την οδόν της προδοσίας της Ορθοδόξου πίστεως οι Έλληνες Επίσκοποι εις την Φλωρεντία. Ανελεύθεροι άνθρωποι, οφθαλμόδουλοι, ταπεινοί καιροσκόποι, ένα μόνο επιζητούντες, την εύνοια του Καίσαρος. Κατεπρόδωσαν τα άγια των αγίων της Ορθοδοξίας, ουδόλως απαιτήσαντες, όπως μελετήσουν επισταμένως και ελέγξουν προ της υπογραφής τον απαίσχυντο ενωτικό όρο.
***
Ο telemaxos doumanis άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "Ανελεύθεροι άνθρωποι, οφθαλμόδουλοι, ταπεινοί καιρ...":

Έτσι ακριβώς αγαπητέ, τα ίδια συμβαίνουν και στις ημέρες μας , δι 'αυτό πάμε από το κακό στο χειρότερο !! Από την απελευθέρωση και δω συστηματικά, μέσω μασόνων διαφωτιστών της δύσεως κληρικών και λαϊκών, μεθοδεύτηκε η υποταγή της πατρίδος μας στον αντίχριστο ! και εάν οι προσωπικές μας αμαρτίες με την μετάνοια, μπορούν να τύχουν το έλεος του Θεού και την συγχώρηση, η αίρεση, και αποκοπή από το Σώμα του την ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, δεν συγχωρείται ούτε με το μαρτύριο, διότι είναι βλασφημία κατά του ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ κατά αυτής ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΤΡΙΑΔΟΣ
«Ποίος όμως κλήρος ποία μερίς, τις γνησιότης προς την του Χριστού Εκκλησίαν τω συνηγόρω του ψεύδους; Εκκλησία "στύλος και εδραίωμα της αληθείας" κατά Παύλον εστιν... Και γαρ οι της Χριστού Εκκλησίας της αληθείας εισί· και οι μη της αληθείας όντες ουδέ της του Χριστού Εκκλησίας εισί, και τοσούτο μάλλον, όσον αν και σφων αυτών καταψεύδοιντο, ποιμένας και αρχιποιμένας ιερούς εαυτούς καλούντες και υπ’ αλλήλων καλούμενοι· μηδέ γαρ προσώποις τον Χριστιανισμόν, αλλ’ αληθεία και ακριβεία πίστεως χαρακτηρίζεσθαι μεμυήμεθα».
(Αγίου Γρηγορίου Παλαμά)

Συνηθίσαμε να αποδίδουμε εις πολλά αίτια την πανώλεθρο συμφορά της Αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως από τους Τούρκους κατά την 29ην Μαϊου του 1453. Και μεταξύ αυτών απαριθμούμε την αφύλακτο Κερκόπορτα, από την οποία εισήλθον οι Πορθητές. Δεν αμφισβητούμε την ιστορική βαρύτητα των αιτίων (οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών, στρατιωτικών), το σημαντικότερο όμως υπήρξε η προδοσία των Ελλήνων Επισκόπων, που υπέγραψαν τον επαίσχυντο ενωτικό όρο εις την Φλωρεντία. Διότι α) ηρνήθησαν την Αλήθεια της Ορθοδοξίας και επροτίμησαν το ψεύδος του Παπισμού. β) εδίχασαν τον Ελληνισμό εις κρισίμους στιγμάς και εχαλάρωσαν την αμυντική του ενότητα. γ) επεδίωξαν την εύνοια του Καίσαρος και επώλησαν τον Χριστό εις τον Παποκαίσαρα της Ρώμης και δ) έταμων την οδό της προδοσίας της Ορθοδόξου Πίστεως την οποία εξακολουθούν να βαδίζουν και σήμερα ανελεύθεροι άνθρωποι, οφθαλμόδουλοι, ταπεινοί καιροσκόποι οι ομότροποί των, σημερινοί Οικουμενιστές και φραγκοπαπόδουλοι Επίσκοποι ως και οι Ηγούμενοι του Αγίου Όρους, οι … λοκατζίδες της Ορθοδοξίας!

1 σχόλιο:

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr είπε...

έτσι ακριβώς αγαπητέ , τα ίδια συμβαίνουν και στις ημέρες μας , δι'αυτό πάμε απο το κακό στο χειρότερο !! από την απελευθέρωση και δω συστηματικά , μεσω μασώνων διαφωτιστών της δύσεως κληρικών και λαϊκών , μεθοδεύθικε η υποταγή της πατρίδος μας στον αντιχριστο ! και εάν οι πρωσοπικές μας αμαρτύες με την μετάνοια , μπορούν να τύχουν το έλεος του Θεού και την συνχώρηση , η αίρεση ,και αποκοπή απο το Σώμα του την ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ , δεν συνχωρήται ούτε με το μαρτύριο , διότι είναι βλασφημία κατα του ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ κατά αυτής ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΤΡΙΑΔΟΣ
«Ποίος όμως κλήρος ποία μερίς, τις γνησιότης προς την του Χριστού Εκκλησίαν τω συνηγόρω του ψεύδους; Εκκλησία "στύλος και εδραίωμα της αληθείας" κατά Παύλον εστιν... Και γαρ οι της Χριστού Εκκλησίας της αληθείας εισί· και οι μη της αληθείας όντες ουδέ της του Χριστού Εκκλησίας εισί, και τοσούτο μάλλον, όσον αν και σφων αυτών καταψεύδοιντο, ποιμένας και αρχιποιμένας ιερούς εαυτούς καλούντες και υπ’ αλλήλων καλούμενοι· μηδέ γαρ προσώποις τον Χριστιανισμόν, αλλ’ αληθεία και ακριβεία πίστεως χαρακτηρίζεσθαι μεμυήμεθα». (Αγίου Γρηγορίου Παλαμά)