῾Ο Ἅγιος ᾿Αθανάσιος ὁ Πάριος: τό «καθαρτήριον πῦρ»

Δεινός πολέμιος τοῦ Παπισμοῦ Ἅγιος Ἀθανάσιος ἀναφέρει ὅτι τό «καθαρτήριον πῦρ» ἐφευρέθη ἀπό τήν παπικήν ἐξουσίαν πρός χρηματισμόν. ᾿Εδῶ φαίνεται εἶναι ἡ οὐσία τοῦ θέματος αὐτοῦ.
«Τοῦτο δή τό Πουργατόριον ἡ Ἀνατολική ᾿Εκκλησία παντελῶς δέν τό δέχεται, καί τό στοχάζεται δι’ ἕνα μῦθον, ἤ μᾶλλον εἰπεῖν δι’ ἕνα πλούσιον μεταλλεῖον ἀπό τό ὁποῖον ἐκ περιουσίας συγκροτεῖται καί συνίσταται ἡ τράπεζα τοῦ Πάπα καί τῶν περί τόν Πάπαν».
***

Ο  Αλέξανδρος  άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "῾Ο Ἅγιος ᾿Αθανάσιος ὁ Πάριος: τό «καθαρτήριον πῦρ»...":

Το Πουργατόριο είναι μία κατάσταση "Ελέους - Θείου Ελέους" κατά τους παπικούς που δίδει ο δικός τους θεός ώστε όλοι όσοι έχουν σωθεί να εξιλεωθούν και από τα πιο μικρά ψεγάδια και καθαροί πλέον να εισέλθουν στην Βασιλεία των Ουρανών...Για να ευρεθούν στην κατάσταση αυτή, θα πρέπει να τηρούν όλα όσα προβλέπει η θεωρία τους περί Θείου Ελέους και καθημερινά στο ροζάριο να λένε τις προσευχές του Θείου Ελέους κλπ κλπ. Τα 101 χρόνια, ένα για κάθε ένα δάκρυ της παρθένου της Ακίτα κατά τους παπικούς τελειώνουν το 2018 και τότε αρκετοί είναι οι παπικοί που αναμένουν κοσμοϊστορικά γεγονότα τα οποία και τα συνδέουν με τα εν λόγω δάκρυα. Η υπομονή και αναμονή του Θεού ώστε οι άνθρωποι να ελκύσουν το Έλεός του και να προσηλυτιστούν στους λόγους και στις καρδιές των κατά τόπους παρθένων-θεοτήτων κατά τους παπικούς τελειώνει και τότε θα έλθουν 3 προφητευμένα γεγονότα. Η Προειδοποίηση, το Θαύμα και η Τιμωρία μέσα στα οποία αναμένουν να έλθει ο επι γης Βασιλέας του Ελέους για να καθίσει στο θρόνο του Ελέους δηλαδή επάνω από την Κιβωτό της Διαθήκης ως άλλος Χρισμένος-Μεσσίας και να βοηθήσει για τελευταία φορά τους ανθρώπους να ελκύσουν το Έλεος του Θεού....ο δικός τους Χρισμένος-Μεσσίας...ο αντίχριστος....
Δυστυχώς μέσω του Οικουμενισμού, της αγαπολογίας και της πίστης στις καρδιές και της σύγχρονης εποχής που μέσω των κοινωνικών δικτύων προβάλλεται ως θρησκεία η εξίσωση: Αγάπη = ♥ το οποίο σύμβολο έχει περάσει στην παγκόσμια συνείδηση ως το σύμβολο της καρδιάς και της αγάπης αν και στην αρχαιότητα αυτό ήταν το σύμβολο της αντισύλληψης, των ελεύθερων σαρκικών απολαύσεων και του σεξ.

Να σημειώσω επίσης πως το Σάββατο ο πάπας Φραγκίσκος από την πόλη Φάτιμα της Πορτογαλίας αγιοποίησε τα δύο μικρά παιδιά-βοσκούς, Francisco και Jacinta Marto, τα οποία κατά τους παπικούς πριν από 100 χρόνια είδαν όραμα την παπική παρθένο - θεότητα Φάτιμα η οποία τους έδωσε τρία μηνύματα-τα περιβόητα μυστικά της Φάτιμα που αφορούν άμεσα και την Ρωσία και την ανάγκη προσηλυτισμού της στις "Θεϊκές Καρδιές" γεγονός που ακόμα δεν έχει επιτευχθεί(ούτε από την Κολυμπάριο Σύνοδο). Πέθαναν σε πολύ νεαρή ηλικία(Μήπως τα πέθαναν για να μην μιλήσουν και πουν κάτι που δεν πρέπει?) και έγιναν έτσι οι νεώτεροι "άγιοι" της παπικής αίρεσης!

http://cdn.cnngreece.gr/media/com_news/story/2017/05/13/80573/main/2017-05-13T105034Z_1849918531_UP1ED5D0U49U9_RTRMADP_3_POPE-PORTUGAL-FATIMA.JPG

http://cdn.cnngreece.gr/images/news/2017/05/13/2017-05-13T110439Z_505071622_UP1ED5D0URQUN_RTRMADP_3_POPE-PORTUGAL-FATIMA.JPG

https://pbs.twimg.com/media/C_sr4ILXkAAUNpe.jpg:large

Μάλιστα ο πάπας επισκέφθηκε και τους τάφους των δύο παιδιών - αγίων:

http://cdn.cnngreece.gr/images/news/2017/05/13/2017-05-13T105634Z_664161268_UP1ED5D0UE8UF_RTRMADP_3_POPE-PORTUGAL-FATIMA.JPG

Αλέξανδρος

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Το Πουργατόριο είναι μία κατάσταση "Ελέους - Θείου Ελέους" κατά τους παπικούς που δίδει ο δικός τους θεός ώστε όλοι όσοι έχουν σωθεί να εξιλεωθούν και από τα πιο μικρά ψεγάδια και καθαροί πλέον να εισέλθουν στην Βασιλεία των Ουρανών...Για να ευρεθούν στην κατάσταση αυτή, θα πρέπει να τηρούν όλα όσα προβλέπει η θεωρία τους περί Θείου Ελέους και καθημερινά στο ροζάριο να λένε τις προσευχές του Θείου Ελέους κλπ κλπ. Τα 101 χρόνια, ένα για κάθε ένα δάκρυ της παρθένου της Ακίτα κατά τους παπικούς τελειώνουν το 2018 και τότε αρκετοί είναι οι παπικοί που αναμένουν κοσμοϊστορικά γεγονότα τα οποία και τα συνδέουν με τα εν λόγω δάκρυα. Η υπομονή και αναμονή του Θεού ώστε οι άνθρωποι να ελκύσουν το Έλεός του και να προσηλυτιστούν στους λόγους και στις καρδιές των κατά τόπους παρθένων-θεοτήτων κατά τους παπικούς τελειώνει και τότε θα έλθουν 3 προφητευμένα γεγονότα. Η Προειδοποίηση, το Θαύμα και η Τιμωρία μέσα στα οποία αναμένουν να έλθει ο επι γης Βασιλέας του Ελέους για να καθίσει στο θρόνο του Ελέους δηλαδή επάνω από την Κιβωτό της Διαθήκης ως άλλος Χρισμένος-Μεσσίας και να βοηθήσει για τελευταία φορά τους ανθρώπους να ελκύσουν το Έλεος του Θεού....ο δικός τους Χρισμένος-Μεσσίας...ο αντίχριστος....
Δυστυχώς μέσω του Οικουμενισμού, της αγαπολογίας και της πίστης στις καρδιές και της σύγχρονης εποχής που μέσω των κοινωνικών δικτύων προβάλλεται ως θρησκεία η εξίσωση: Αγάπη = ♥ το οποίο σύμβολο έχει περάσει στην παγκόσμια συνείδηση ως το σύμβολο της καρδιάς και της αγάπης αν και στην αρχαιότητα αυτό ήταν το σύμβολο της αντισύλληψης, των ελεύθερων σαρκικών απολαύσεων και του σεξ.

Αλέξανδρος

Ανώνυμος είπε...

Να σημειώσω επίσης πως το Σάββατο ο πάπας Φραγκίσκος από την πόλη Φάτιμα της Πορτογαλίας αγιοποίησε τα δύο μικρά παιδιά-βοσκούς, Francisco και Jacinta Marto, τα οποία κατά τους παπικούς πριν από 100 χρόνια είδαν όραμα την παπική παρθένο - θεότητα Φάτιμα η οποία τους έδωσε τρία μηνύματα-τα περιβόητα μυστικά της Φάτιμα που αφορούν άμεσα και την Ρωσία και την ανάγκη προσηλυτισμού της στις "Θεϊκές Καρδιές" γεγονός που ακόμα δεν έχει επιτευχθεί(ούτε από την Κολυμπάριο Σύνοδο). Πέθαναν σε πολύ νεαρή ηλικία(Μήπως τα πέθαναν για να μην μιλήσουν και πουν κάτι που δεν πρέπει?) και έγιναν έτσι οι νεώτεροι "άγιοι" της παπικής αίρεσης!

http://cdn.cnngreece.gr/media/com_news/story/2017/05/13/80573/main/2017-05-13T105034Z_1849918531_UP1ED5D0U49U9_RTRMADP_3_POPE-PORTUGAL-FATIMA.JPG

http://cdn.cnngreece.gr/images/news/2017/05/13/2017-05-13T110439Z_505071622_UP1ED5D0URQUN_RTRMADP_3_POPE-PORTUGAL-FATIMA.JPG

https://pbs.twimg.com/media/C_sr4ILXkAAUNpe.jpg:large

Μάλιστα ο πάπας επισκέφθηκε και τους τάφους των δύο παιδιών - αγίων:

http://cdn.cnngreece.gr/images/news/2017/05/13/2017-05-13T105634Z_664161268_UP1ED5D0UE8UF_RTRMADP_3_POPE-PORTUGAL-FATIMA.JPG

Αλέξανδρος