Μάθημα ἱστορίας στὸν Ἐρντογὰν

Μάθημα ἱστορίας στὸν Ἐρντογὰν
Ὄχι ἀπὸ κάποιον Ἕλληνα ἀλλὰ ἀπὸ Τοῦρκο προέρχεται τὸ μάθημα ἱστορίας πρὸς τὸν ἐγείροντα παρανοϊκὲς ἀξιώσεις πρόεδρο τῆς Τουρκίας – σουλτάνο, ὅπως τὸν ἔχουν ὀνομάσει – Ταγὶπ Ἐρντογάν.
Συγκεκριμένα ὁ ἀθρογράφος τῆς μεγάλης κυκλοφορίας ἐφημερίδας τῆς Τουρκίας «Χουριέτ», Μπουρὰκ Μπεκντίλ, τολμᾶ νὰ κριτικάρει, καὶ μάλιστα πολὺ αὐστηρά, τὶς θέσεις τοῦ προέδρου τῆς χώρας του περὶ ἀλυτρωτισμοῦ καὶ ἀμφισβητήσεως τῶν διεθνῶν συνθηκῶν καὶ συμφωνιῶν. Ὁ ἐν λόγῳ ἀρθρογράφος οὔτε λίγο οὔτε πολὺ ἀποδεικνύει στὸν Ἐρντογὰν ὅτι τὰ ἐδάφη στὰ ὁποῖα βρίσκεται ἡ χώρα του ἦταν κάποτε ἑλληνικά, καὶ ἐὰν ὁ ἴδιος θέλει νὰ ἀνεύρει τὶς ρίζες τῆς ἱστορίας τοῦ ἔθνους του, πρέπει νὰ γυρίσει στὶς στέπες τῆς Ἀνατολῆς καὶ ὄχι νὰ ἐποφθαλμιᾶ ἐδάφη τῆς Δύσης.
***

Ο  Αλέξανδρος άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "Μάθημα ἱστορίας στὸν Ἐρντογὰν":

Το θέμα αδελφέ Κωνσταντίνε με την όλη συμπεριφορά του Ερντογάν είναι ότι με τον τρόπο του κάνει πράξη την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Ισλαμιστές στους οποίους ανήκει και αυτό είναι ένα από τα σημάδια που συνδέονται με την εμφάνιση του
Dajjal δηλαδή του μονόφθαλμου Εβραίου ψευδο-Μεσσία αντιχρίστου που περιμένουν όλοι οι Μουσουλμάνοι να είναι ο τελικός και που κατ εμέ θα είναι ο αντίχριστος που θα προωθήσει η Νέα Τάξη Πραγμάτων ως ο αναμενόμενος-τελικός ώστε αυτός να νικηθεί μετέπειτα μαζί με όλη την λεγόμενη Ν.Τ. Πραγμάτων από τον "Σωτήρα Χριστό" και Μεσσία δηλαδή από τον τελικό και μεγάλο αντίχριστο της αποκάλυψης. Σημάδια για την εμφάνιση του Dajjal είναι η ξήρανση της θάλασσας της Γαλιλαίας(http://www.israeltoday.co.il/NewsItem/tabid/178/nid/30022/Default.aspx), η κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης από το Ισλαμικό Χαλιφάτο (Γίνεται όπως είπαμε ήδη μέσω του Ισλαμιστή Ερντογάν και των στενών-οικογενειακών του σχέσεων με το Ισλαμικό Κράτος) όταν η λατρεία του Σατανά γίνει κάτι κοινό στους ανθρώπους και όταν τα φοινικόδεντρα στο Baisan του Βορείου Ισραήλ σταματήσουν να καρποφορούν(υδροδοτούνται από την θάλασσα της Γαλιλαίας). Σύμφωνα με τους Μουσουλμάνους ο Μαχντί μαζί με τον Μουσουλμάνο Χριστό (Isa) θα νικήσουν τον Dajjal. Ο Isa θα τον σκοτώσει και θα κυβερνήσει με ειρήνη τον κόσμο για πολλά χρόνια. Επειδή δε ο Dajjal θα νικηθεί από τον Μουσουλμάνο πραγματικό κατ αυτούς Χριστό γι αυτό και αποδέχονται για τον Dajjal τον τίτλο του αντιχρίστου που κατ αυτούς έχει το 666, έχει υπερφυσικές δυνάμεις και θα επιβάλει ή θα προσπαθήσει να επιβάλλει τα τσιπάκια και γενικά το σύγχρονο οικονομικό σύστημα. http://i.ytimg.com/vi/d3hNuI-mgBM/maxresdefault.jpg

Αλέξανδρος


Μεταξὺ ἄλλων ὁ κ. Μπεκντὶλ ἀναφέρεται καὶ στὴν ἀξίωση τοῦ Τούρκου προέδρου περὶ κατοχῆς τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου μὲ τὰ λόγια: «Αὐτὰ τὰ νησιὰ κάτω ἀπὸ τὴ μύτη μας ἦταν δικά μας. Σ᾿ αὐτὰ ὑπάρχουν μνημεῖα μας, ἡ ἱστορία μας, τὰ τζαμιά μας», προφανῶς ἐννοώντας ὅτι ἀποτελοῦσαν κάποτε μέρος τῆς ἀπέραν­της ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας. Ἀλλά – ἀντιλέγει ὁ δημοσιογράφος τῆς «Χουριέτ» – ἂν ἡ ὕπαρξη μνημείων καὶ χώρων λατρείας ἀπὸ κάποια περίοδο τοῦ παρελθόν­τος μπορεῖ νὰ δώσει τὸ δικαίωμα διεκδικήσεως ἐδαφῶν, τότε «ἐμεῖς οἱ Τοῦρκοι θὰ πρέπει νὰ πακετάρουμε τὰ ὑπάρχοντά μας, τὶς περιουσίες μας, καὶ νὰ ὑπομείνουμε τὶς δυσκολίες ἀπὸ ἕνα ἐξαντλητικὸ ταξίδι σὲ κάποια μακρινὴ στέπα». Κι αὐτὸ διότι οἱ Τοῦρκοι μόλις τὸ 1071 ἐμφανίζονται στὰ ἐδάφη ποὺ σήμερα κατέχουν, καὶ ὄχι μάλιστα σὲ ὅλα. Τὴν Κωνσταντινούπολη γιὰ παράδειγμα κατέλαβαν τὸ 1453, ἐνῶ ἡ Ἁγια-Σοφιὰ ἦταν χτισμένη ἐκεῖ ἀπὸ τὸ 537 μ.Χ., ἢ 916 χρόνια πρὶν κτισθεῖ τὸ πρῶτο τζαμὶ στὴν Πόλη. «Ὁ κ. Ἐρντογὰν ἰσχυρίζεται ὅτι μπορεῖ νὰ παραδώσει μαθήματα ἱστορίας στὸν καθένα. Θὰ πρέπει ὅμως πρῶτος ἀπ᾿ ὅλους νὰ ἀναγνωρίσει ὅτι ἡ ἱστορία δὲν ξεκινάει τὸ 1071 ἢ τὸ 1453», καταλήγει ὁ ἀρθρογράφος.

Ἐκπληττόμεθα ἀπὸ τὴν παρρησία γνώμης τοῦ Τούρκου δημοσιογράφου, ποὺ ὁπωσδήποτε ἡ θέση του κινδυνεύει ἀπὸ τὸ καθεστὼς ἀνελευθερίας τῆς γείτονος. Καὶ βέβαια ἀποτελεῖ ὑπόδειγμα σώφρονος ἐλευθεροστομίας γιὰ ὁρισμένους ἀπὸ τοὺς δικούς μας ταγοὺς τῆς πολιτικῆς καὶ πνευματικῆς ἡγεσίας τοῦ τόπου, οἱ ὁποῖοι τηροῦν ἔνοχη σιγὴ ἐκεῖ ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ κραυγάζουν γιὰ τὴν κατάφωρη καταπάτηση τῶν ἐθνικῶν μας δικαίων.

Πηγή: http://www.osotir.org/

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Το θέμα αδελφέ Κωνσταντίνε με την όλη συμπεριφορά του Ερντογάν είναι ότι με τον τρόπο του κάνει πράξη την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Ισλαμιστές στους οποίους ανήκει και αυτό είναι ένα από τα σημάδια που συνδέονται με την εμφάνιση του Dajjal δηλαδή του μονόφθαλμου Εβραίου ψευδο-Μεσσία αντιχρίστου που περιμένουν όλοι οι Μουσουλμάνοι να είναι ο τελικός και που κατ εμέ θα είναι ο αντίχριστος που θα προωθήσει η Νέα Τάξη Πραγμάτων ως ο αναμενόμενος-τελικός ώστε αυτός να νικηθεί μετέπειτα μαζί με όλη την λεγόμενη Ν.Τ. Πραγμάτων από τον "Σωτήρα Χριστό" και Μεσσία δηλαδή από τον τελικό και μεγάλο αντίχριστο της αποκάλυψης. Σημάδια για την εμφάνιση του Dajjal είναι η ξήρανση της θάλασσας της Γαλιλαίας(http://www.israeltoday.co.il/NewsItem/tabid/178/nid/30022/Default.aspx), η κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης από το Ισλαμικό Χαλιφάτο (Γίνεται όπως είπαμε ήδη μέσω του Ισλαμιστή Ερντογάν και των στενών-οικογενειακών του σχέσεων με το Ισλαμικό Κράτος) όταν η λατρεία του Σατανά γίνει κάτι κοινό στους ανθρώπους και όταν τα φοινικόδεντρα στο Baisan του Βορείου Ισραήλ σταματήσουν να καρποφορούν(υδροδοτούνται από την θάλασσα της Γαλιλαίας). Σύμφωνα με τους Μουσουλμάνους ο Μαχντί μαζί με τον Μουσουλμάνο Χριστό (Isa) θα νικήσουν τον Dajjal. Ο Isa θα τον σκοτώσει και θα κυβερνήσει με ειρήνη τον κόσμο για πολλά χρόνια. Επειδή δε ο Dajjal θα νικηθεί από τον Μουσουλμάνο πραγματικό κατ αυτούς Χριστό γι αυτό και αποδέχονται για τον Dajjal τον τίτλο του αντιχρίστου που κατ αυτούς έχει το 666, έχει υπερφυσικές δυνάμεις και θα επιβάλει ή θα προσπαθήσει να επιβάλλει τα τσιπάκια και γενικά το σύγχρονο οικονομικό σύστημα. http://i.ytimg.com/vi/d3hNuI-mgBM/maxresdefault.jpg

Αλέξανδρος