Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Ο Νίκος Νικολόπουλος και ο εγκεφαλικός θάνατος [ΒΙΝΤΕΟ 2016].


***

Ο  Kyprianos Christodoulides άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Ο Νίκος Νικολόπουλος κα...":

http://kyprianoscy.blogspot.gr/2016/07/1993.html

Εκτός από αυτό υπάρχουν και πάρα πολλά ακόμη, συμπεριλαμβανομένου και αυτού που συνέβη στον κ. Νικολόπουλο.

Γνωστό ότι οι παλαιοημερολογίτες δεν συμπεριλαμβάνονται στην "ατζέντα" της ενημέρωσης των ιερέων του νέου και νεο-ορθόδοξου ημερολογίου. Ο π. Μανώλης προτιμά την ενημέρωση από ένα ξενόγλωσσο (;) ιστολόγιο σέ θέματα σχετικά της βιοηθικής.

Ουδείς προφήτης άτιμος παρά μόνο στην πατρίδα του και στο σπίτι του !

12 καὶ παρεκάλεσαν αὐτὸν πάντες οἱ δαίμονες λέγοντες· πέμψον ἡμᾶς εἰς τοὺς χοίρους, ἵνα εἰς αὐτοὺς εἰσέλθωμεν. (Μρ. ε΄)

4 ἔλεγε δὲ αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς οὐκ ἔστι προφήτης ἄτιμος εἰ μὴ ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς συγγενέσι καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ.
(Μρ. ς΄)

1 σχόλιο:

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

http://kyprianoscy.blogspot.gr/2016/07/1993.html

Εκτός από αυτό υπάρχουν και πάρα πολλά ακόμη, συμπεριλαμβανομένου και αυτού που συνέβη στον κ. Νικολόπουλο.

Γνωστό ότι οι παλαιοημερολογίτες δεν συμπεριλαμβάνονται στην "ατζέντα" της ενημέρωσης των ιερέων του νέου και νεο-ορθόδοξου ημερολογίου. Ο π. Μανώλης προτιμά την ενημέρωση από ένα ξενόγλωσσο (;) ιστολόγιο σέ θέματα σχετικά της βιοηθικής.

Ουδείς προφήτης άτιμος παρά μόνο στην πατρίδα του και στο σπίτι του !

12 καὶ παρεκάλεσαν αὐτὸν πάντες οἱ δαίμονες λέγοντες· πέμψον ἡμᾶς εἰς τοὺς χοίρους, ἵνα εἰς αὐτοὺς εἰσέλθωμεν. (Μρ. ε΄)

4 ἔλεγε δὲ αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς οὐκ ἔστι προφήτης ἄτιμος εἰ μὴ ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς συγγενέσι καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ. (Μρ. ς΄)