Δύο κείμενα από δύο πηγές. Αθλία η κατάσταση!

Πηγή α΄

Toυ «Μητροπολίτη» Λεμεσού Αθανάσιου! Θαυμάστε το… Ορθόδοξο κήρυγμά του:

«Νὰ εἶστε ἥσυχοι, Χριστὸς φυλάγει τὴν Ἐκκλησία γιὰ τὴν ὁποία ὑποσχέθηκε πὼς  «πύλαι ἅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς». Ὅσα λάθη καὶ νὰ κάνουν οἱ κληρικοί, ἐπίσκοποι, Πατριάρχες, δὲ βλάπτουν τὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ τὸν ἴδιο μόνον ποὺ ἔκανε τὸ λάθος. Ὅποιος λέγει διαφορετικὰ ἀπὸ ὅτι εἶπε ὁ Χριστός, οἱ Ἀπόστολοι, οἱ ἅγιοι Πατέρες, αὐτὸς δυστυχῶς ζημιώνει τὸν ἑαυτό του καὶ μόνον αὐτόν. Ἡ Ἐκκλησία δὲν παθαίνει κάτι γιατί τὴν φυλάγει ὁ Κύριος. Ἔχουμε ὅλοι οἱ χριστιανοὶ τὴ δυνατότητα νὰ μὴ συμφωνήσουμε μὲ ὅλες τὶς πράξεις τῶν ἐπισκόπων καί Πατριαρχῶν. Μπορεῖ ο καθένας νὰ ἔχει τὶς ἀπόψεις του. Ἀλλὰ προσοχὴ νὰ μὴ χωριστοῦμε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, νὰ μὴ κάνουμε σχίσμα. Ἂν κάποιοι ἐπίσκοποι συλλειτουργήσουν μὲ αἱρετικοὺς ἢ κοινωνήσουν αἱρετικούς, δὲν βλάπτουν τὴν Ἐκκλησία ἀλλὰ μόνον τὸν ἑαυτό τους. Οἱ χριστιανοὶ πρέπει νὰ κάνουν ὑπακοὴ στὴν Ἐκκλησία καὶ νὰ μὴν ἀντιδροῦν. Ἡ ἀντίδραση ὁδηγεῖ στὸ σχίσμα καὶ στὴν καταστροφή. Ὅσοι κατακρίνουν τὶς πράξεις τῶν πατριαρχῶν καὶ ἐπισκόπων, ὅσοι στηλιτεύουν καὶ καταδικάζουν τὶς πράξεις τους, αὐτοὶ δὲν ἀγαποῦν τὴν Ἐκκλησία. Τὸ ζητούμενο εἶναι νὰ στηρίζεις τοὺς ἐπισκόπους, ἀσχέτως μὲ τὸ τί θὰ κάνουν αὐτοί. Ἀλλιῶς θὰ καταντήσεις σχισματικός. Στηρίξτε τὴν Ἐκκλησία καὶ μὴ φοβᾶστε»!


Πηγή β΄

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΒΟΜΒΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ!!!!!
….εσείς τα κορόϊδα δεν θα αντιδράτε….

«Πάτερ μου, σε λίγο καιρό, όχι μακριά, σε πολύ λίγα χρόνια, θα υπάρξη μία εκκλησία σε όλον τον κόσμο… παπικοί, προτεστάντες, ορθόδοξοι, θα υπάρχει μία λέξη, αυτή που επικρατεί στις ημέρες μας, «ενότητα»· υπό το πρίσμα τῆς ενότητος. Από κάτω θα γίνει ένας ακταρμᾶς, δηλ. ο καθένας θα κρατάει την πίστη του, αλλά εδώ θα βλέπετε καρδινάλιο. Αυτός θα κρατάει την πίστη του, εγώ την πίστη μου, θα έχουμε όμως κοινό ποτήριο. Και θα μεταλαμβάνουμε και σείς τα κορόïδα θα μᾶς βλέπετε και δεν θα αντιδράτε. Ξέρετε γιατί δεν θα αντιδράτε; Γιατί θα σᾶς λένε «Κάντε υπακοή στην Εκκλησία». «Κάντε υπακοή», έτσι θα σᾶς λένε.» 
http://katanixis.blogspot.gr/2014/05/blog-post_7719.html
***
Ο Ανώνυμος άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "Δύο κείμενα από δύο πηγές. Αθλία η κατάσταση!":


Ιερομόναχος Γρηγόριος Ζιώγος

Εαν αυτά που γράφονται ανωτέρω είναι αλήθεια, τότε ο συγκεκριμένος είναι θολολόγος και πανχάλεπος αιρετικός. Αυτό το κήρυγμα μηδενίζει τους αγώνες των Πατέρων αλλά και των Αγίων Ιεραρχών της Εκκλησίας, παρουσιάζοντά τα ως μια άχρηστη πράξη. Αλλά τι γράφω, τους παρουσιάζει ως εχθρούς της Εκκλησίας και σχισματικούς, τουτέστιν κολασμένους.
Ο άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς που εσείς αγιοποιήσατε ( καλώς ) αποτειχίστηκε απο εσάς και σας ονόμασε Παναιρετικούς, είναι άγιος η σχισματικός και κολασμένος;
Τα διπλώματα που σας έδωσαν οι θολολόγοι μέντορες μας αφήνουν παγερά αδιάφορους.
Και να μας πείτε πότε η Εκκλησία κήρυξε τα παραπάνω.
Αυτά όμως είναι τ' αποτελέσματα του πνεύματος. ΟΧΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ

Σας αφιερώνω το κάτωθι γνωμικό,

Τα πρόβατα φοβούνται τον λύκο, αλλά στο τέλος πάντα ο βοσκός τα πηγαίνει για σφάξιμο.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...


Ιερομόναχος Γρηγόριος Ζιώγος

Εαν αυτά που γράφονται ανωτέρω είναι αλήθεια, τότε ο συγκεκριμένος είναι θολολόγος και πανχάλεπος αιρετικός. Αυτό το κήρυγμα μηδενίζει τους αγώνες των Πατέρων αλλά και των Αγίων Ιεραρχών της Εκκλησίας, παρουσιάζοντά τα ως μια άχρηστη πράξη. Αλλά τι γράφω, τους παρουσιάζει ως εχθρούς της Εκκλησίας και σχισματικούς, τουτέστιν κολασμένους.
Ο άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς που εσείς αγιοποιήσατε ( καλώς ) αποτειχίστηκε απο εσάς και σας ονόμασε Παναιρετικούς, είναι άγιος η σχισματικός και κολασμένος;
Τα διπλώματα που σας έδωσαν οι θολολόγοι μέντορες μας αφήνουν παγερά αδιάφορους.
Και να μας πείτε πότε η Εκκλησία κήρυξε τα παραπάνω.
Αυτά όμως είναι τ' αποτελέσματα του πνεύματος. ΟΧΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ

Σας αφιερώνω το κάτωθι γνωμικό,

Τα πρόβατα φοβούνται τον λύκο, αλλά στο τέλος πάντα ο βοσκός τα πηγαίνει για σφάξιμο.