ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ


ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΩΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
29.4.2018

4.5.2018
1.Παρὰ τὴν σατανικὴν διαιώνισι τῶν τεχνικῶν ἐργασιῶν εἰς τὰ ἔργα Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου εἰς τὴν Ἀροανία Καλαβρύτων, ἐν τούτοις κατορθώσαμε, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, νὰ ἐξυπηρετήσωμε τὴν 29ην Ἀπριλίου 2018, δέκα (10) πούλμαν καὶ πλῆθος ἐπιβατικῶν αὐτοκινήτων  μὲ εὐλαβεῖς προσκυνητὲς ἀπὸ τὴν Ἀρκαδία καὶ τὸ πούλμαν τοῦ κυρίου ΚΟΤΣΙΡΑ ἀπὸ τὴν Ἀθήνα (πλατεία Κολιάτσου).


2. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καὶ Κυνουρίας κύριος Ἀλέξανδρος ἐπρότεινε τὴν Ἀδελφοποίησιν, τῆς γενέτειρας τοῦ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου, Ἀροανίας Καλαβρύτων μετὰ τῆς Τριπόλεως, ὅπου ἐμαρτύρησε ὁ Ἅγιός μας.

3. Θὰ ἔπρεπε οἱ δύο Περιφερειάρχες νὰ ἀποδείξουν ἐμπράκτως ὅτι διακατέχονται ἀπὸ φιλοπατρία καὶ θὰ ἔπρεπε νὰ αἰσχύνωνται γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν καταχθονίων σχεδίων τῆς Ἀλβιῶνος ποὺ ἔχουν ὡς δόγμα των νὰ  βάζουν φράγματα καὶ οἱ περιοχὲς νὰ μὴ ἔχουν θάλασσα ἀπὸ τὴν μιὰ ἄκρη ὡς τὴν ἄλλη καὶ οἱ ἀνεγκέφαλοι        Πολιτικοί μας ἐφαρμόζουν αὐτὰ τὰ καταχθόνια σχέδια τῶν «φίλων» Ἄγγλων καὶ νὰ δέχωνται αὐτὲς τὶς συμφορὲς ποὺ προτείνουν οἱ Ἄγγλοι, καὶ νὰ κόβουν ἀπὸ τὴν ἑνιαίαν Πελοπόννησον τὴν Ἀχαΐα καὶ τὴν Ἠλεία, γιὰ νὰ σχηματίσουν μαζὶ μὲ τὴν Αἰτωλοακαρνανία, τὴν Περιφέρειαν Δυτικῆς Ἑλλάδος, γιὰ νὰ μὴ εἶναι καὶ ἡ Στερεὰ Ἑλλὰς ἑνωμένη ἀπὸ τὸν Ἀμβρακικὸ μέχρι καὶ τὸν Εὐβοϊκὸ κόλπον. Ὁποία μικροπρέπεια καὶ ἐλεϊνοτάτη ἰδιοτέλεια χάριν ἐλαχιστοτάτων ψήφων, νὰ δέχωνται οἱ πολιτικοί μας αὐτὰ τὰ ἀνθελληνικὰ σχέδια.

4.Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἀλέξανδρος, παρὰ τὴν ἡλικίαν Του, δὲν ὑπέκυψε στὶς προτροπὲς «περιεργαζομένων» νὰ μὴ μεταβῇ εἰς τὸ γενέθλιον οἴκημα καὶ νὰ καθίσῃ μετὰ τῶν ἱερέων νὰ πάρουν τὸ κολατσιό των. Πρὸς τιμήν Του καὶ ἄξιος ἑκατομμυρίων ἐπαίνων, ἐτήρησε τὸν λόγον Του, προπορεύθη τῆς μικρᾶς Λιτανείας, ἐπροσκύνησε εἰς τὸ γενέθλιον οἴκημα τοῦ Ἁγίου Παύλου καὶ ἐξεφώνησε λόγον μεστὸ πνευματικῶν νοημάτων.

Ἐπίσης δὲν ἀπεσύρθη, ὅπως ἤθελαν μερικοὶ κληρικοί, εἰς τὴν βεράντα, ἀλλὰ ἀπεδέχθη ἀσμένως τὴν πρότασίν μας : «Ἄρχοντες καὶ ἀρχόμενοι, κλῆρος καὶ λαὸς νὰ καθίσουν εἰς τὴν πλατείαν καὶ ἀπὸ κοινοῦ νὰ τιμήσουν τὸν Ἅγιόν μας».

5. Εὐελπισθοῦμε ὁ Ἅγιος Μαντινείας καὶ Κυνουρίας κύριος Ἀλέξανδρος καὶ οἱ  Προσωπικότητες τῆς Ἀρκαδίας νὰ μὴ παρεξήγησαν τὸ χάος καὶ τὴν τρισάθλια κατάστασιν ποὺ μᾶς ἐδημιούργησαν Μηχανικοί, Ἐργολάβοι καὶ μαστοράντζα. Τοὺς ζητοῦμε συγγνώμη πρὸς τοῦτο καὶ εὐελπισθοῦμε νὰ τύχωμε κατανοήσεως καὶ τῶν Τοπικῶν Ἀρχόντων καὶ νὰ συνεργασθῶμε πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίας καὶ τῶν νεφῶν Νεομαρτύρτων, πρὸς τοὺς ὁποίους πρέπει νὰ εἴμεθα ἀπειράκις εὐγνώμονες, ποὺ ἐγαλούχησαν μὲ τὰ νάματα τῆς Ὀρθοδοξίας τοὺς ὑπόδουλους Χριστιανοὺς καὶ τοιουτοτρόπως εἴχαμε καὶ τὴν Ἐθνεγερσία τοῦ Κολοκοτρώνη, τοῦ Παπαφλέσσα, τοῦ Καραϊσκάκη, τοῦ Μακρυγιάννη καὶ ὅλων τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας. Διαφορετικὰ θὰ εἴχαμε ἀκολουθήσει καὶ ἐμεῖς τὸν σχιζοφρενῆ σύγχρονο Χίτλερ, τὸν ὅμαιμόν μας Σουλτᾶνον Ἐρντογὰν καὶ σὰν λυσσασμένα σκυλιὰ Γενίτσαροι θὰ βροντοφωνούσαμε: «Μήπως ὑπάρχῃ κανένας ὑπόλοιπος Ρωμιὸς εἰς τὴν Ὑφήλιον, νὰ καθαρίσωμεν καὶ αὐτόν;;;»

6. Κατωτέρω δημοσιεύομε φωτογραφίες καὶ ἀποσπάσματα βιντεοσκοπήσεως τοῦ φίλου κυρίου Ἀντωνίου Τζατζάνη :
προσφορὰ ἀπὸ τὴν ὅλην Τελετὴν ποὺ ἐγένετο γιὰ τοὺς Ἀρκάδες καὶ τοὺς λοιποὺς ὑψηλοὺς ἐπισκέπτες μας.

7. Ἐπίσης τὴν ἐκδήλωση (καθὼς καὶ ὅλες τὶς ἐκδηλώσεις γιὰ τὸν ἔτος 2018 πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου) ἐκάλυψε ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστοσελίδα ΑΡΧΩΝ διὰ τοῦ συνεργάτη της κ. Ἐπαμεινώνδα Μανδρώνη :
                                                    ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ Τ. 210-3254321


Δεν υπάρχουν σχόλια: