ΟΙ ΤΥΨΕΙΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ. του Αγίου Ιωάννου του Σιναϊτου:

Όταν η συνείδηση παύση να μας ελέγχη για τις αμαρτίες, ας προσέξουμε μήπως αυτό δεν οφείλεται στην καθαρότητα, αλλά στην κόπωση και την άμβλυνση της συνειδήσεως λόγῳ πλήθους αμαρτιών. Η συνείδηση έχει δοθή από τον Θεόν στον καθένα μας για να μας ελέγχη και να μας προστατεύη. Όταν όμως αχρηστευθή και δεν λειτουργεί, από την μεγάλη μας απιστία, τότε χρειάζεται προσοχή, γιατί βρισκόμαστε σε θανάσιμον κίνδυνον…

ΑΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣ -- του αείμνηστου Στεργίου Σάκκου, Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ.

 Στρατοκόποι ἀέναοι σ᾿ αὐτόν τον κόσμο ἀδιάκοπα βαδίζουμε -ἤ μᾶλλον τρέχουμε- γιά νά προλάβουμε «νά κάνουμε κάτι»· εἶναι τρομακτικά σύντομη ἡ πορεία μας. Τό νιώθουμε αὐτό ἰδιαίτερα στή γοργή ἀνακύκληση τῶν ἑορτῶν, στό γρήγορο πέρασμα ἀπό τήν προηγούμενη χρονολογία στήν ἑπόμενη. Ποιό νά ᾿ναι τό νόημα τοῦ δρόμου μας, ποιά ἡ ἀφετηρία καί ποῦ ὁριοθετεῖται τό τέρμα του; «Ἀπ᾿ το μηδέν προήλθαμε καί στό μηδέν τραβᾶμε», ἀκούγεται ὁ καημός τοῦ ὑλιστῆ, πού δέν ἀντιλαμβάνεται παρά μόνο τήν ὁριζόντια πεπερασμένη διάσταση, ἀπό τό λίκνο ὥς τό μνῆμα. Παρόμοια σκέπτονται κι ὅλοι ὅσοι δέν ἔνιωσαν τήν εὐλογία τῆς πίστεως. Γιά τόν πιστό ὅμως ἡ ζωή ἔχει εὐγενική προέλευση και προορισμό: τήν ἀληθινή ζωή, τον Δημιουργό καί Πατέρα μας. Ἀπό τήν ἀγάπη του ξεκινᾶ, στό ἔλεός του ἐκτυλίσσεται καί στήν αἰώνια δόξα τῆς βασιλείας του καταλήγει. Στήν προοπτική τῆς πίστεως παίρνει ἄλλη, αἰώνια, διάσταση ἡ τόσο μικρή, σκληρή καί πικρή ζωή μας. Γίνεται τό πολύτιμο σκαλοπάτι, πού μᾶς ἀνεβάζει στήν αἰωνιότητα. Μ᾿ αὐτή τή βεβαιότητα ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἐνθαρρύνει τόν μαθητή του Τιμόθεο καί τον κάθε πιστό· «Ἐπιλαβοῦ τῆς αἰωνίου ζωῆς!» (Α΄ Τι 6,12). Διότι, ἀπό τότε πού περπάτησε ὡς ἄνθρωπος στή γῆ ὁ ἐνανθρωπήσας Θεός, ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, κατέστησε γιά τόν κάθε θνητό «βατήν» καί «εὐχερῆ» (=εὔκολη) τήν «τρίβον πόλου» (=τό δρόμο τοῦ οὐρανοῦ), παιανίζει ὁ ἅγιος Ἰωάννης Δαμασκηνός στόν ἰαμβικό Κανόνα τῶν Χριστουγέννων. Ἄν ὅμως ἀπό πλευρᾶς Θεοῦ ἔχει ἀνοίξει ὁ δρόμος, δέν ἐξέλιπαν οἱ δυσκολίες ἀπό πλευρᾶς τοῦ ἀνθρώπου. Καθημερινά -τό ζοῦμε- μᾶς τυραννοῦν οἱ ἀλλεπάλληλες πτώσεις, τά πάθη καί οἱ πειρασμοί πού δυσχεραίνουν τήν πορεία και μᾶς ρίχνουν στήν ἀποχαυνωτική ραθυμία. Βιώνοντας αὐτή τήν τραγικότητα ὁ ἅγ. Δαμασκηνός  ἐκφράζει στό ἴδιο ποίημα τήν ἱκεσία του στόν Κύριο: «θᾶττον μολεῖν σέ τῆς ἐμῆς ῥαθυμίας», τρέξε, Κύριε ἔλα, πρίν μέ καταλάβει ἡ ραθυμία μου! Στήν Ἐκκλησία, πού εἶναι «ὁ Χριστός παρατεινόμενος στούς αἰῶνες», συναντᾶ ὁ πιστός τόν Κύριο. Μέ τή δική του χάρη καταβάλλει τόν «ὄγκον» τῶν γήινων ἐπιδιώξεων καί καυχημάτων καί τήν «εὐπερίστατον ἁμαρτίαν» (Ἑβ 12, 1), ἀντιστέκεται σέ ὅ,τι κατώτερο ξεσηκώνει μέσα του «ὁ παλαιός ἄνθρωπος». Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι την πρώτη μέρα τοῦ χρόνου γιορτάζουμε τήν «Περιτομή τοῦ Κυρίου», τήν ὁποία Ἐκεῖνος ὑπέμεινε, γιά να καταστήσει προσιτή σέ μᾶς τήν περιτομή, τήν περικοπή, τῶν παθῶν.

π. Θεόδωρος Ζήσης - Η υποδοχή και αποδοχή του Μονοφυσίτου Πατριάρχου των Αρμενίων (video-2014)


***

Ο  +I.Γ.Ζ.  άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "π. Θεόδωρος Ζήσης - Η υποδοχή και αποδοχή του Μονο...":


Η αποδοχή... αλλά και το Ανάθεμα της 4ης Οικουμενικής Συνόδου, το οποίο πέφτει στο κεφάλι τους αυτεπάγγελτα, για όποιον δεν υπακούσει στις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων.
Το άγιο Πνεύμα λοιπόν, κατ' αυτούς δεν λάλησε ορθά τότε που Αναθεματίστηκαν, και ήρθαν σήμερα να το διορθώσουν.

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΥ ~ Ι.Μ.ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016

Αρέθα μεγαλομάρτυρος, Σεβαστιανής μάρτυρος.


Ἔζησε τὸν 6ο αἰώνα μ.Χ. καὶ ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς προύχοντες τῆς πόλης Νέγρας στὴν Αἰθιοπία. Ὅταν ἀσπάσθηκε τὸ χριστιανισμό, διακρινόταν γιὰ τὴν εὐσέβεια καὶ τὶς πολλές του ἀγαθοεργίες. Κοντά του μαζεύτηκε ἕνας ὅμιλος ἀπὸ ἄνδρες καὶ γυναῖκες, ποὺ καθημερινό τους ἔργο εἶχαν τὴν διδασκαλία τοῦ θείου λόγου. Ἡ πρόοδος αὐτὴ τοῦ Εὐαγγελίου στὴν Ἐκκλησία τῆς Νέγρας, ἐξήγειρε τὸ φανατισμὸ τῶν εἰδωλολατρῶν, καὶ συνέλαβαν τὸν Ἀρέθα μὲ τοὺς συνεργάτες του. Ὁ Ἀρέθας ἦταν τότε γέροντας. Οἱ ἐχθροὶ τῆς πίστης τοῦ συνέστησαν νὰ λυπηθεῖ τὰ γεράματά του καὶ νὰ ἀπαρνηθεῖ τὸν Χριστό. Τότε ὁ Ἀρέθας ἔδωσε γενναία ἀπάντηση:«Στὴν διάρκεια τῆς ζωῆς μου, εἶπε, διέπραξα πολλὰ ἁμαρτήματα. Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς μὲ καθάρισε ἀπ’ αὐτὰ διὰ τῆς θυσίας Του καὶ μὲ τὴν πίστη μου πρὸς Αὐτόν. Καὶ ἀπὸ ἄνθρωπο ἀπώλειας μὲ ἔκανε κληρονόμο τοῦ ἀνεσπέρου φωτὸς καὶ τῆς αἰώνιας ζωῆς. Τώρα μου προσφέρει καὶ ἄλλη τιμή. Μοῦ δίνει τὴν εὐκαιρία, ἀπὸ τὴν σάρκα ἐνὸς γέροντα νὰ προβάλει ἀθλητής, ἀποδεικνύοντας ὅτι ἡ ἰσχὺς καὶ ἡ ἐλευθερία τοῦ πνεύματος μποροῦν νὰ καταφρονήσουν κάθε ἄνομη ἀπειλὴ καὶ βία καὶ νὰ καταισχύνουν τοὺς δυνατοὺς τῆς γῆς». Ἡ ἀπάντηση αὐτὴ ἐξαγρίωσε περισσότερο τοὺς δήμιούς του, ποὺ ἀμέσως ἀποκεφάλισαν τὸν Ἀρέθα μὲ τοὺς συνεργάτες του.

Ὦ θῆλυ ποθητόν, τρισμακάριστον·

εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξί, καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου (Λουκ. α´, 42). Ὦ θῆλυ, θύγατερ τοῦ βασιλέως καὶ μήτηρ• θύγατερ τοῦ βασιλέως Δαβίδ καὶ μήτηρ τοῦ παμβασιλέως Θεοῦ. Ὦ θεῖον ἔμψυχον ἄγαλμα, ἐφ᾽ ᾧ ὁ δημιουργήσας ηὐφράνθη Θεός (Ψαλμ. 103, 31 καὶ Η´ 6, 65, 19)... Ὅθεν ἔξης Θεῷ, διὰ τὸν ὁποῖον ἦλθες εἰς τὴν ζωήν, ὅπως ἐξυπηρετήσης  τὴν παγκόσμιον σωτηρίαν, διὰ νὰ ἐκπληρωθῆ διὰ σοῦ ἡ ἀρχαία βουλὴ τοῦ Θεοῦ, τῆς τοῦ Λόγου σαρκώσεως καὶ τῆς ἡμῶν θεώσεως» (Α´ Λόγος εἰς τὸ Γενέσιον τῆς Θεοτόκου, Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, ΕΠΕ 9). Ὦ παμμέγιστον θεολογικὸν ὕψος, οὐρανίου μυστηριακῆς θεολογίας περὶ τοῦ «ἀποκεκρυμμένου καὶ ἀποκρύφου μυστηρίου τῆς ὑπερφυοῦς γεννήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, ποὺ συνέθεσε μυσταγωγικῶς, ἡ θεόφθογος θεολογικὴ γλῶσσα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, γιὰ νὰ ἐξυμνήση «τὸ ἱερώτατον, τὸ ἀξιόθεον καὶ τὸ ἀειπάρθενον καράσιον» τῶν Ἁγίων Θεοπατόρων Ἰωακείμ καὶ Ἄννης καὶ νὰ ἀποκαλύψη ἑρμηνευτικὰ καὶ θεολογικά, στὸ πλήρωμα τῆς ἐκκλησίας «τὰ ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς σοφίας» τοῦ ἀποκρύφου θεολογικοῦ Μυστηρίου τῆς Θεομήτορος!...

Τα 25 χρόνια του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου

Ο Οικουμενικός  Πατριάρχης ἔχει διχάσει τό γένος τῶν Ὀρθοδόξων καί τό γένος τῶν Ἑλλήνων μέ τάς ἐνεργείας του καί τήν ἀγάπην του πρός τήν αἵρεσιν. Ὀφείλει νά σταματήση τήν αἱρετικήν καί διαλυτικήν συμπεριφοράν του. Οἱ φιλοπαπικοί Ἱεράρχαι εἰς τήν Ἑλλάδα δέν ἔχουν καμμίαν ἐκτίμησιν. Ὁ πιστός λαός τυπικῶς τούς ἀποδέχεται ὡς κεφαλάς τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν. Ἡ πρόσδεσις τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τό ἅρμα τοῦ Παπισμοῦ ἔχει προκαλέσει ἐκρηκτικήν κατάστασιν. Ὁ ἴδιος ἄνευ ποιμνίου δέν ἀνησυχεῖ διά τήν δημιουργηθεῖσαν κατάστασιν. Οἱ φιλοπαπικοί Ἱεράρχαι ἔχουν ἀρχίσει νά λαμβάνουν μέτρα προστασίας καί νά ἔχουν πολλά πρόσωπα, ὡς τά πολυκέφαλα φίδια, διά νά δύνανται νά προσαρμόζωνται εἰς τάς περιστάσεις. Ποῖος εἶναι ὁ στόχος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου; Νά διαλύση τήν Ὀρθοδοξίαν εἰς τήν Ἑλλάδα νοθεύων τήν Πίστιν μας; Ἐάν ἐπιτύχη τόν στόχον αὐτόν ἀπό κοινοῦ μέ τήν φιλοπαπικήν φράξιαν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, θά εἶναι ὡσάν νά ἀποκόπτη τήν κοινήν πορείαν μέ τόν Ἑλληνισμόν· καί ἡ φιλοπαπική φράξια ἔχει ἄγνοια κινδύνου, ὅπως εἶναι ξένη μέ τήν Παιδείαν καί τήν ἱστορίαν αὐτοῦ τοῦ τόπου. Ἀνῆλθε δέ εἰς τόν Θρόνον με διαδικασίας, αἱ ὁποῖαι εἶναι ξέναι πρός τάς ἀρχάς καί τάς ἀξίας τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται ἐν αἰχμαλωσίᾳ καί ἔχει γνῶσιν τοῦ κινδύνου, ἐπιτρέπεται νά ἐργάζεται κατ᾽ αὐτόν τόν τρόπον εἰς βάρος τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Ἑλληνισμοῦ; Μέχρι σήμερον ὁ Ἑλληνικός λαός τόν ὑποδέχεται ὡς τόν Πατριάρχην τοῦ Γένους, ὡς τόν ἐν αἰχμαλωσία Πατριάρχην. Θά συνεχίση καί εἰς τό μέλλον νά τόν ὑποδέχεται, ὅταν διασπᾶ τό Ὀρθόδοξον φρόνημα, διδάσκη τήν αἵρεσιν, ἐξισώνη τήν Ἐκκλησίαν μέ τό Βατικανόν, νοθεύῃ τήν Πίστιν, θέτῃ τόν Πάπαν ἐντός Ἐκκλησίας καί διασπᾶ τήν ἑνότητα τοῦ Ἑλληνισμοῦ; Τό λόγον ἔχει τό Ἅγιον Ὄρος, οἱ Καθηγούμενοι Ἱερῶν Μονῶν, ὁ ἔντιμος κλῆρος καί ὁ πιστός λαός. 

Πήγαν κάποιοι στον αββά Αντώνιο και του είπαν:

- Πές μας κάποιο λόγο πώς να σωθούμε. 
Και ο Γέροντας τους λέει:
 
- Ακούσατε τί λέει η Γραφή; Σας αρκεί αυτή.
 
Aλλά αυτοί είπαν: 
- Θέλουμε και από σένα, πάτερ, να ακούσουμε.
 
Και ο Γέροντας τους είπε:
 
- Το Ευαγγέλιο λέει: Άν κάποιος σε χτυπήσει στο δεξί μάγουλο, γύρισέ του και το άλλο.
 
- Δεν μπορούμε -του λένε- να το κάνουμε αυτό.
 
- Εάν δεν μπορείτε να στρέψετε και το άλλο -λέει ο Γέροντας- υπομείνετε τουλάχιστον το ράπισμα στο ένα.
 
- Ούτε αυτό μπορούμε, του απαντούν.
 
Ξαναμιλάει ο Γέροντας:
 
- Εάν ούτε αυτό μπορείτε, μήν ανταποδίδετε τα ίσα.
 
Λένε πάλι:
 
- Ούτε αυτό μπορούμε.
 
Τότε ο Γέροντας γυρνάει και λέει στον μαθητή του:
 
- Κάνε τους λίγο κουρκούτι, γιατί είναι άρρωστοι. Εάν το ένα δεν μπορείτε και το άλλο δεν θέλετε, τί να σας κάνω;
 

Βοτανικό ζήτησαν απο τους ΓΟΧ να εγκαινιάσουν το εκκλησάκι τους


23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016--- https://pmgrigorios.wordpress.com/


%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b5%ce%af%ce%bf-%ce%bb%ce%ae%cf%88%ce%b7%cf%82
Υπό κατάληψη βρίσκεται ο χώρος στον Βοτανικό όπου πρόκειται να κατασκευαστεί το ιερό τέμενος. Τον χώρο έχουν καταλάβει πολίτες αλλά και έφεδροι αξιωματικοί οι οποίοι έχουν κατασκευάσει εκκλησάκι αλλά και ένα… χωριό  όπου φιλοξενούνται άστεγοι.
Συγκεκριμένα την 4/17 – 10 – 2016 
Εφεδροι Αξιωματικοί απο τον Βοτανικό αλλά και κάποιοι λαικοί  ως εκπρόσωποι αυτού του κινήματος, ζήτησαν απο τον αρχιεπίσκοπο Καλλίνικο των ΓΟΧ να  τους βοηθήσει  και να εγκαινιαστεί  το εκκλησάκι τους 
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι  θα γίνει πραγματικότητα για πολλούς λόγους, και ο βασικότερος είναι επειδή  μετά  θα δυσκολέψουν πάρα πολύ τα πράγματα για την αντίχριστη πλευρά…
H κρατούσα εκκλησία  του Νεου-Οικουμενισμού, γιατί  δεν εγκαινιάζει το εκκλησάκι;;;
Διότι πολύ απλά είναι ΥΠΕΡ της Ισλαμοποίησης  του  Έθνους, έτσι αποφάσισαν τ’ αφεντικά τους οι Μασόνοι, γι’ αυτό και κάνουν Υπακοή στον Γέροντά τους. 
***
Ο  Ανώνυμος άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "Βοτανικό ζήτησαν απο τους ΓΟΧ να εγκαινιάσουν το ε...":

Ασχέτως με το συγκεκριμένο θέμα πάντως καλό είναι να μην ταυτίζουμε με τον Οικουμενισμό μόνο το Νέο ή μόνο το Παλαιό ημερολόγιο διότι η Παναίρεση του Οικουμενισμού έχει περάσει και σε νεοημερολογήτικες αλλά και σε παλαιοημερολογήτικες Εκκλησίες ανα τον Κόσμο αλλά και στην Ελλάδα για να μην αναφέρουμε το Άγιο Όρος που αν και ακολουθεί το Παλαιό μνημονεύει τον Αιρεσιάρχη Πατριάρχη ακόμα....έτσι καταρρίπτεται και το αξίωμα όσον θεωρούσαν ότι θα πολεμήσουν τον Αντίχριστο μέσω της μη αλλαγής ημερολογίου....ο Διάβολος γελάει με το συγκεκριμένο θέμα και στέλνει τα ταγκαλάκια στα μυαλά των ανθρώπων για να συντηρούν αυτό το ζήτημα διότι βλέπει και ο ίδιος ότι με αυτόν τον τρόπο οι εχθροί του θα είναι μόνιμα διχασμένοι για ανοησίες ενώ ο ίδιος θα προελαύνει....ανοησίες όμως που ο Παντοκράτορας τις βλέπει και θα τιμωρήσει τόσο τους μεν όσο και τους δεν που δεν προσπαθούν να ξεπεράσουν τους εγωισμούς τους ώστε όλοι οι Ορθόδοξοι που ανήκουμε στην μία Εκκλησία του Θεού να ενωθούμε και να πολεμήσουμε την αίρεση....

ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς γράφει:

«Γιὰ τὸν συνήγορο τοῦ ψεύδους ποιός κλῆρος, ποιά μερίδα, ποιά γνησιότητα ὡς πρὸς τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ὑπάρχει; Τὴν Ἐκκλησία ποὺ κατὰ τὸν Παῦλον, εἶναι “στύλος καὶ ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας”, ἡ ὁποία καὶ μένει, μὲ τὴ χάρι τοῦ Χριστοῦ, διαρκῶς ἀσφαλὴς καὶ ἀκράδαντη, παγίως ἐστηριγμένη σὲ ἐκεῖνα, ἐπάνω στὰ ὁποῖα ἔχει στηριχθῆ ἡ ἀλήθεια; Διότι πράγματι, ὅσοι εἶναι τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, εἶναι τῆς ἀληθείας· καί ὅσοι δὲν εἶναι τῆς ἀληθείας, δὲν εἶναι οὔτε τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καὶ τόσο περισσότερον, ὅσον αὐτοὶ ψεύδονται στὸν ἴδιον τὸν ἑαυτό τους, ἀποκαλώντας τοὺς ἑαυτούς τους καὶ ὁ ἕνας τὸν ἄλλον ποιμένες καὶ ἀρχιποίμενες ἱερούς· ἔχομε διδαχθῆ ὅμως ὅτι ὁ χριστιανισμὸς δὲν χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὰ πρόσωπα, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἀλήθεια καὶ τὴν ἀκρίβεια τῆς Πίστεως».