Toυ Μητρ. Ηλείας κ. Γερμανού : Τι συμβαίνει; τα τελευταία 30 χρόνια έχουν αγιοποιηθή τόσα πρόσωπα, όσα δεν αγιοποιήθηκαν αιώνες!

Δια τούτο διερωτάται κανείς· Τι συμβαίνει; Είναι μεγάλη η αγιότητα σήμερα  και τόσοι πολλοί στην εποχή μας ευηρέστησαν τω Θεώ, ώστε Εκείνος τους εθαυμάστωσε και αποδεδειγμένως δημοσίως τους ενεφάνισε ή εμείς έχομε χάσει τα αγιοπνευματικά κριτήρια αναγνωρίσεως ενός αγίου;                      
Μήπως στην σημερινή απιστία και την αδιαφορία των ανθρώπων, ούτοι ζητούν «σημεία», ως ζητούσαν οι Ιουδαίοι και οι Έλληνες των χρόνων του Ιησού (Ίδε σχετικά περιστατικά: Ματθαίου ιβ΄ 38 – 45 , ιστ΄ 1 – 4, κζ΄ 42 – 44, Λουκά δ΄ 23 – 30, ια΄ 29, Ιωάννου στ΄ 30 – 41, Α΄ Κορινθίους 22 – 26), και η Εκκλησία, αντιθέτως απ΄ ό,τι έπραξεν ο Κύριος, προσπαθή να ικανοποιήση το αίτημα με την αγιοποίησι νέων προσώπων;             
Μήπως η Εκκλησία μας επηρεασμένη από την μόδα του συγχρονισμού ή της νέας εποχής, αναζητεί να προβάλη στους χριστιανούς μας νέα άγια πρότυπα, εγκαταλείποντας τα υπάρχοντα σπουδαία και μεγάλα τοιαύτα;                                                                                                                                                              
Μήπως είναι τούτο κάτι «που πουλάει» κατά την σημερινήν ορολογίαν, και κάποια μέλη της δεν θέλουν να στερηθούν των ωφελημάτων του;                                                                                                                                                                                        
Πάντως ό,τι και αν συμβαίνη, έχω την αίσθησιν ότι ευρισκόμεθα εις λάθος δρόμο.
-----------------------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ Silver 28 Μαρτίου 2020 - 11:58 π.μ. «Ο ένας άγιος διακόπτει το μνημόσυνο του Αθηναγόρα (Παϊσιος) Και ο άλλος άγιος αρχίζει το μνημόσυνο του Αθηναγόρα (Ιωσήφ ο Ησυχαστής) Και οι δύο άγιοι!..»

Μά, ἀγαπητέ μου Κωνσταντῖνε, ἐξ ὁρισμοῦ, στήν «ἐκκλησίαν» τῶν Οἰκουμενιστῶν, δέν ἔχει σημασίαν ἡ πίστις! Ὅλοι χωροῦν ἐκεῖ, ἀκόμη καί αὐτοί πού βαδίζουν (πνευματικῶς) πρός ἀντιθέτους κατευθύνσεις! Ἐσχάτως (1992), μέχρι καί Μασσῶνον «ἅγιον» ἔκαμαν! Θά «κολλοῦσαν» στό ποιός κοινωνεῖ μέ τήν αἵρεσιν καί ποιός ὄχι; Τούς Ἁγίους πού ἀπαγορεύουν αὐστηρότατα τήν μιαράν κοινωνίαν μετά τῶν αἱρετικῶν τούς ἔχουν ἀπορρίψει ὡς «ἀτυχῆ θύματα τοῦ ἀρχεκάκου ὄφεως»! Εἶναι συνεπέστατοι οἱ ἄνθρωποι, ἀφορίζοντες τούς Ὀρθοδόξους καί ἐπιδιώκοντες τήν ἀδογμάτιστον ἑνότητα μέ ὅλους τούς αἱρετικούς καί ἀλλοθρήσκους! Πρό 2,5 περίπου μηνῶν, ὁ «πατριάρχης Ἀλεξανδρείας» κ. Χορευτάκης ἐκήρυξεν ἀπό ἄμβωνος ὅτι εἰς «τά ἱερά τζαμιά λατρεύεται ὁ Θεός ἀπό τό Κοράνι»! Ἄν ὑπῆρχε κάποιος Ὀρθόδοξος καί τόν ἤλεγχε, προφανῶς θά τοῦ ἀπαντοῦσε: «Μά, τό εἶπεν ὁ ἅγιος Παΐσιος»!!! Καί θά εἶχε «δίκαιον», καθότι τέτοιους ἁγίους θ' ἀνακηρύσσῃ ἐφεξῆς ἡ «ἐκκλησία» τῶν Οἰκουμενιστῶν! «Τέτοιο τό μαντρί, τέτοιο καί τό τυρί», κατά τήν λαϊκήν παροιμίαν! Λοιπόν, εἶναι παράξενον πού ὁ ὡς ἄνω ἀνώνυμος «σχολιαστής» τά γράφει ὅλα διεστραμμένα; Ὄχι, βεβαίως!

43 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Πάλι τα ίδια Κώστα;;;

Για να αμφισβητήσεις την αγιότητα των συγχρόνων αγίων, επικαλεισαι τον Ηλείας Γερμανό που υπέγραψε στο Κολυμπάρι της Κρήτης!!!
Ενώ οι άγιοι που αμφισβητεί την αγιότητα τους ο Ηλείας Γερμανός δεν υπέγραψαν στο Κολυμπάρι της Κρήτης!!!!

Ποιός τελικά θα κρίνει ποιόν;;;;

Ορθόδοξος

Silver είπε...

Ο Ηλείας Γερμανός υπέγραψε στο Κολυμπάρι, και οι "Άγιοι" που δεν υπέγραψαν στο Κολυμπάρι κοινωνούσαν με αυτόν που υπέγραψε!!!

"Τυφλός τυφλόν εάν οδηγεί, αμφότεροι εις βόθυνον πεσούνται"... (Ματθ. 15: 14)

Ανώνυμος είπε...

Η αποτείχιση είναι προαιρετική σύμφωνα με τον ιε' Κανόνα!!!

Οι σύγχρονοι άγιοι έβλεπαν περισσότερο απο τον καθένα απο εμάς!! Και είναι βλασφημία να τους ονομάζεις τυφλούς!!!!

Πρόσεχε τον "ου κατ' επίγνωση ζήλο"!!!

Ορθόδοξος

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ 28 Μαρτίου 2020 - 9:30 π.μ.: «Η αποτείχιση είναι προαιρετική σύμφωνα με τον ιε' Κανόνα!!!»

Ὡς γνήσιος Οἰκουμενιστής πού εἶσαι, τοὐτέστιν ἀδιάφορος διά τά θέματα πίστεως, ἀσφαλῶς δέν θά ἐδεχεσο ποτέ τό ὑποχρεωτικόν τῆς ἀποτειχίσεως, τό ὁποῖον εἶναι Ὀρθόδοξον δόγμα.

Silver είπε...

Ο/Η Ανώνυμος είπε...
Οι σύγχρονοι άγιοι έβλεπαν περισσότερο από τον καθένα από εμάς!! Και είναι βλασφημία να τους ονομάζεις τυφλούς!!!!
Πρόσεχε τον "ου κατ' επίγνωση ζήλο"!!!
Ορθόδοξος


Οι σύγχρονοι άγιοι, της συνόδου του Βαρθολομαίου, είναι άγιοι για σένα που κοινωνείς μαζί με αυτή τη σύνοδο.

Αλλά ακολουθείς σχιζοφρενική διαγωγή.
Υπακούεις στους Ποιμένες σου όταν κάνουν αγιοκατατάξεις χωρίς να ενεργοποιείς την λογική σου.
Όταν όμως κάνουν αφορισμό στον Σωτηρόπουλο δεν τον δέχεσαι, διότι εδώ αφήνεις να δουλέψει ο εγκέφαλός σου.

Τι Χριστιανός άραγε είσαι;

Ανώνυμος είπε...

Πάλι θα λέμε τα ίδια Κώστα;
Αφού σου δόθηκε απάντηση, γιατί κάνεις πώς την ξέχασες;
Θέλεις να την επαναλάβουμε;

Ανώνυμος είπε...

Πλανάσαι παλαιοημερολογίτη Δ. Χατζηνικολάου και μπουρδολογείς.

Η αποτείχιση είναι προαιρετική σύμφωνα με τον ιε' Κανόνα!!!
Τέλος!

Ανώνυμος είπε...

Να η απάντηση που σου δόθηκε πριν 3 ημέρες.

Ανώνυμος 25 Μαρτίου 2020 - 11:37 π.μ.
Θα σου εξηγήσω κ. Κώστα με λίγα λόγια που κάνεις λάθος μεγάλο.
Αλλά καλύτερα είναι καλέσεις τους Ορθόδοξους σχολιαστές που έδιωξες να σου τα πουν καλύτερα και αναλυτικότερα.

Ο άγιος Παΐσιος ήταν με το Αγιον Ορος που διέκοψε το μνημόσυνο του Αθηναγόρα.
Ο πατριάρχης Δημήτριος δεν προκαλούσε όσο ο Αθηναγόρας.
Οταν κοιμήθηκε ο Αγιος Παΐσιος ο Βαρθολομαίος ήταν μόλις 3 χρόνια στον πατριαρχικό θρόνο και δεν πρόλαβε να κάνει τις οικουμενιστικές του πράξεις. Μέχρι την κοίμηση του αγίου Παϊσίου δεν προκάλεσε με συμπροσευχές και οικουμενιστικές δηλώσεις.

Επειτα όπως σου έχουν πει και παλαιότερα οι Ορθόδοξοι σχολιαστές, οι πιστοί τιμούσαν τον άγιο Παΐσιο ως άγιο ήδη απο τότε που ζούσε. Δεν περίμεναν τον Βαρθολομαίο να τον αγιοκατατάξει, για να πεισθούν ότι είναι άγιος.

Είσαι γέρος και ξεχνάς εύκολα. Αλλά πολλές φορές σου έχουν απαντήσει σ' αυτό οι Ορθόδοξοι σχολιαστές που έδιωξες και δεν είχατε τί να πείτε. Η αγιότητα του αγίου Αντιοικουμενιστή Παϊσίου δεν επηρεάστηκε καθόλου για τους γνώστες πιστούς απο την αγιοκατάταξη του Βαρθολομαίου.

Καλή μετάνοια!

Ανώνυμος είπε...

Απο που πρέπει να κρατήσεις Κώστα απο την ορθόδοξη απάντηση είναι.

"Επειτα όπως σου έχουν πει και παλαιότερα οι Ορθόδοξοι σχολιαστές, οι πιστοί τιμούσαν τον άγιο Παΐσιο ως άγιο ήδη απο τότε που ζούσε. Δεν περίμεναν τον Βαρθολομαίο να τον αγιοκατατάξει, για να πεισθούν ότι είναι άγιος.

Είσαι γέρος και ξεχνάς εύκολα. Αλλά πολλές φορές σου έχουν απαντήσει σ' αυτό οι Ορθόδοξοι σχολιαστές που έδιωξες και δεν είχατε τί να πείτε. Η αγιότητα του αγίου Αντιοικουμενιστή Παϊσίου δεν επηρεάστηκε καθόλου για τους γνώστες πιστούς απο την αγιοκατάταξη του Βαρθολομαίου."

Ανώνυμος είπε...

Τώρα για τον Νικόλαο Σωτηρόπουλο, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Σου δόθηκε απάντηση πάλι πριν 3 ημέρες!!!!
Πάλι το ξεχασες;


"25 Μαρτίου 2020 - 9:59 π.μ.
Σου απαντώ κ. Κώστα στην ερώτηση σου.

Ο κοιμηθείς θεολόγος Νικόλαος Σωτηρόπουλος δεν είναι αφορισμένος, διότι οι άδικοι αφορισμοί δεν πιάνουν. Εκτός αυτού είναι άκυρος και διότι δεν τον κάλεσαν σε απολογία."

Ανώνυμος είπε...

Κώστας: "Οι σύγχρονοι άγιοι, της συνόδου του Βαρθολομαίου, είναι άγιοι για σένα που κοινωνείς μαζί με αυτή τη σύνοδο."

Απάντηση ήδη απο τις 25 Μαρτίου.
.
"οι πιστοί τιμούσαν τον άγιο Παΐσιο ως άγιο ήδη απο τότε που ζούσε. Δεν περίμεναν τον Βαρθολομαίο να τον αγιοκατατάξει, για να πεισθούν ότι είναι άγιος."

"Αλλά πολλές φορές σου έχουν απαντήσει σ' αυτό οι Ορθόδοξοι σχολιαστές που έδιωξες και δεν είχατε τί να πείτε. Η αγιότητα του αγίου Αντιοικουμενιστή Παϊσίου δεν επηρεάστηκε καθόλου για τους γνώστες πιστούς απο την αγιοκατάταξη του Βαρθολομαίου."

Ανώνυμος είπε...

Οι Ορθόδοξοι που δεν αποτειχίστηκαν και δεν δέχονται το παλαιοημερολογίτικο σχίσμα δεν είναι οικουμενιστές!! Τέλος!

Silver είπε...

Ανώνυμος είπε...
Ο άγιος Παΐσιος ήταν με το Αγιον Ορος που διέκοψε το μνημόσυνο του Αθηναγόρα.


Δεν φταις εσύ αλλά εγώ που ασχολούμαι μαζί σου.

Αν μπορούσες λίγο να σκεφτείς δεν θα έγραφες αυτά που γράφεις και σε εκθέτουν.

Ο ένας άγιος διακόπτει το μνημόσυνο του Αθηναγόρα (Παϊσιος)
Και ο άλλος άγιος αρχίζει το μνημόσυνο του Αθηναγόρα (Ιωσήφ ο Ησυχαστής)

Και οι δύο άγιοι!....

Δεν ντρέπεσαι να γράφεις αυτά τα πράγματα;

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ Silver 28 Μαρτίου 2020 - 11:58 π.μ. «Ο ένας άγιος διακόπτει το μνημόσυνο του Αθηναγόρα (Παϊσιος) Και ο άλλος άγιος αρχίζει το μνημόσυνο του Αθηναγόρα (Ιωσήφ ο Ησυχαστής) Και οι δύο άγιοι!..»

Μά, ἀγαπητέ μου Κωνσταντῖνε, ἐξ ὁρισμοῦ, στήν «ἐκκλησίαν» τῶν Οἰκουμενιστῶν, δέν ἔχει σημασίαν ἡ πίστις! Ὅλοι χωροῦν ἐκεῖ, ἀκόμη καί αὐτοί πού βαδίζουν (πνευματικῶς) πρός ἀντιθέτους κατευθύνσεις! Ἐσχάτως (1992), μέχρι καί Μασσῶνον «ἅγιον» ἔκαμαν! Θά «κολλοῦσαν» στό ποιός κοινωνεῖ μέ τήν αἵρεσιν καί ποιός ὄχι; Τούς Ἁγίους πού ἀπαγορεύουν αὐστηρότατα τήν μιαράν κοινωνίαν μετά τῶν αἱρετικῶν τούς ἔχουν ἀπορρίψει ὡς «ἀτυχῆ θύματα τοῦ ἀρχεκάκου ὄφεως»! Εἶναι συνεπέστατοι οἱ ἄνθρωποι, ἀφορίζοντες τούς Ὀρθοδόξους καί ἐπιδιώκοντες τήν ἀδογμάτιστον ἑνότητα μέ ὅλους τούς αἱρετικούς καί ἀλλοθρήσκους! Πρό 2,5 περίπου μηνῶν, ὁ «πατριάρχης Ἀλεξανδρείας» κ. Χορευτάκης ἐκήρυξεν ἀπό ἄμβωνος ὅτι εἰς «τά ἱερά τζαμιά λατρεύεται ὁ Θεός ἀπό τό Κοράνι»! Ἄν ὑπῆρχε κάποιος Ὀρθόδοξος καί τόν ἤλεγχε, προφανῶς θά τοῦ ἀπαντοῦσε: «Μά, τό εἶπεν ὁ ἅγιος Παΐσιος»!!! Καί θά εἶχε «δίκαιον», καθότι τέτοιους ἁγίους θ' ἀνακηρύσσῃ ἐφεξῆς ἡ «ἐκκλησία» τῶν Οἰκουμενιστῶν! «Τέτοιο τό μαντρί, τέτοιο καί τό τυρί», κατά τήν λαϊκήν παροιμίαν! Λοιπόν, εἶναι παράξενον πού ὁ ὡς ἄνω ἀνώνυμος «σχολιαστής» τά γράφει ὅλα διεστραμμένα; Ὄχι, βεβαίως!

Ανώνυμος είπε...

Κώστα! Κώστα!
Πόσο αφελής είσαι;;;
Πόσο αποδεικνύεις ότι είσαι τσοπάνος που δεν καταλαβαίνει ούτε απλά πράγματα να ξεχωρίσει;;

Για να σε βοηθήσω λίγο να τα ξεμπερδέψεις.

Πότε το άρχισε ο άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής το μνημόσυνο του Αθηναγόρα;
Και πότε το διέκοψε ο άγιος Παΐσιος;

Απάντησε.

Ανώνυμος είπε...

Πολλά στρεβλώνει το σχόλιο 1:33 μμ του Δ. Χατζηνικολάου...
Πολλά και πολύ! Ντροπή!

Ανώνυμος είπε...

Γιατί έσβησες δύο σχόλια Κώστα;

Silver είπε...

Ανώνυμος είπε...
Γιατί έσβησες δύο σχόλια Κώστα;


Κάθε σχόλιο που θα περιέχει τη λέξη "Μπούρδες" "μπορδολογίες" κλπ θα διαγράφεται αμέσως

Ανώνυμος είπε...

Δεν θέλεις να λέμε την αλήθεια Κώστα;
Γιατί δεν διαγράφεις του παλαιοημερολογίτη Δ. Χατζηνικολάου τα σχόλια που περιέχουν παρόμοιες λέξεις (π.χ. σαχλαμάρα, διαστροφή);
Δεν ντρέπεσαι να κάνεις άδικες διακρίσεις;
Ντροπή!

Σταύρος Τ. είπε...

1) ΠΑΪΣΙΟΣ
Kαταρχήν έγραψα εδώ για το ιστορικό Δημητρίου-Βαρθολομαίου, το 50% από τα οποία τα γνώριζαν κι οι πέτρες στο Άγιο Όρος κι ήτανε υπεραρκετά για να ξεκόψει κάποιος από αυτούςhttps://orthodox-voice.blogspot.com/2020/03/blog-post_439.html

Πάμε παρακάτω..
Ω ρε φιλλήματα Ιούδα εδω
https://www.youtube.com/watch?v=tgda4o3Ci1U
κι εδώ ακούμε ''Ο Θεός μας έδωσε τον καλύτερο Πατριάρχη''
https://www.romfea.gr/katigories/10-apopseis/1731-agios-paϊsios-o-theos-mas-edose-ton-kalutero-patriarxi

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΙ ΠΕΙΤΕ ΜΑΣ ΑΝ ΗΤΑΝΕ ΑΡΚΕΤΑ ΩΣΤΕ ΌΧΙ ΜΟΝΟ ΝΑ ΜΗΝ ΑΣΠΑΣΤΕΙ ΤΟΝ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ ΑΛΛΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ (σημ. : από αυτά που δημοσίευε κάποτε το ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ....)
1) https://entoytwnika1.blogspot.com/2017/08/blog-post_8.html
2) https://entoytwnika1.blogspot.com/2017/08/blog-post_10.html

Πάμε παρακάτω...
Εδώ μαθαίνουμε ότι ειπε ότι οι 13 Μονές κήρυξαν ΑΝΤΑΡΣΙΑ (!!!) κατά του Πατριάρχη και συμβουλευει τον διοικητη Αγιου Όρους να κανει ακριβως ότι πει η Πολιτεια και το Πατριαρχειο...κι επίσης ότι ο Βαρθολομαίος είναι ότι ΚΑΛΥΤΕΡΟ
https://choratouaxoritou.gr/?p=66833

Εἰς τό περιοδικόν ≪ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ≫ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, εἰς τό τεῦχος τοῦ Ἰανουαρίου, εἰς τήν σελίδα 14, κάποιος Καριώτογλου γράφει ὅτι ὁ ἀείμνηστος Γέρων Παΐσιος ὅταν ἐπεσκέφθη τήν Ἱ. Μονήν τοῦ Σινᾶ καί συνήντησε μουσουλμανάκια στήν αὐλή τούς εἶπε ≪τώρα νά φωνάξετε δυνατά “δόξα στόν ἀλλάχ”≫ κι ἐκεῖνα τό ἔκαναν μέ δυνατή φωνή. Ἕνας Μοναχός παρεξηγήθηκε καί εἶπε ≪Τί πράγματα εἶναι αὐτά, γέροντα, δόξα στόν ἀλλάχ, ἐμεῖς εἴμαστε ὀρθόδοξοι χριστιανοί≫ καί ὁ ''ἅγιος'' γέροντας τοῦ ἀπάντησε ≪γιατί ἄλλος νομίζεις εἶναι ὁ ἀλλάχ ἀπό τόν Θεόν Πατέρα;≫

Β τ λ είπε...

Αυτά όλα είναι ψέματα. Ο Παΐσιος είναι άγιος και πολέμησε με θαυμάσιο τρόπο τα σχίσματα των Παλαιοημερολογιτών.

Ανώνυμος είπε...

Σταύρο Τ. είσαι παλαιοημερολογίτης;;
Θα μας πεις;;
Ντρέπεσαι και δεν μας λες;;;

Και προσπαθείς να στηριχθείς απο αμφιλεγόμενες δηλώσεις για να αμφισβητήσεις την αγιότητα του αγίου Παϊσίου;
Και δεν ντρέπεσαι να γίνεσαι αγιομάχος;;;

Ανώνυμος είπε...

Να συμπληρώσω.
Ο αγιορείτης Παΐσιος είναι άγιος και πολέμησε με θαυμάσιο τρόπο τα σχίσματα των Παλαιοημερολογιτών και τον οικουμενισμό.

Ανώνυμος είπε...

Πάλι έσβησες σχόλια Κώστα;;

Σταύρος Τ. είπε...

Aμφιλεγόμενες δηλώσεις είναι όλα αυτά τα γεγονότα ;
Αν θέλετε να κοροϊδεύετε τον εαυτό σας, απλα γυρίστε πλευρό και συνεχίστε τον ύπνο
1) https://orthodox-voice.blogspot.com/2020/03/blog-post_439.html
2) https://entoytwnika1.blogspot.com/2017/08/blog-post_8.html
3) https://entoytwnika1.blogspot.com/2017/08/blog-post_10.html

Υ.Γ. Να ευχαριστήσω και το ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ, που κάποτε τα δημοσίευε...

Σταύρος Τ. είπε...

Kι εδώ, μόνο τα πόδια που δεν του φίλησε (σε εκεινον - δεξί χερι του Δημητριου - που ητανε γνωστος από δεκαετίες, μην ξεχνιομαστε. Αλλωστε μούγκα ήτανε κι απέναντι στον Δημήτριο)
https://www.youtube.com/watch?v=tgda4o3Ci1U

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἀγαπητέ μου Σταῦρε,

Ὁ «Β τ λ» καί οἱ παραπάνω ἀνώνυμοι εἶναι Οἰκουμενισταί, ἐφόσον δέχονται ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι δύνανται νά ἔσχουν κοινωνίαν μέ αἱρετικούς καί ν' ἁγιάζουν!!! Αὐτός εἶναι ὁ ὁρισμός τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἤτοι ὅτι ἡ διαφορετική πίστις δέν ἀποτελεῖ ἐμπόδιον ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας. Ἑπομένως, μήν σπαταλᾶς τόν πολύτιμον χρόνον σου διαλέγόμενος μέ αὐτούς. Τό ἔκανα κι ἐγώ γιά ἱκανόν χρόνον καί τό ἀποτέλεσμα ἦτο τό ἀναμενόμενον: ἐμμονή στόν Οἰκουμενισμόν, οὐδεμία μετάνοια ἐκ μέρους των! Ἐγώ πλέον δέν ἀπαντῶ στά διαστροφικά τῆς Ἀληθείας σχόλιά των. Βεβαίως, μέχρι τοῦδε ἀπαντοῦσα ὄχι χάριν αὐτῶν, ἀλλά χάριν τῶν «περαστικῶν» ἀναγνωστῶν, πού δέν ξέρουν περί τίνος πρόκειται καί ἴσως τούς παίρνουν στά σοβαρά, ἐνῷ αὐτοί παράγουν Ψεῦδος, ἄφθονον Ψεῦδος!

Β τ λ είπε...

Το ιστολόγιο αυτό είναι οικουμενιστικό(βλέπε την τελευταία ανάρτηση στο ιστολόγιο "Κρυφο σχολείο").Ασε που ο κ. Παπαρρήγας αναγνωρίζει μυστήρια στους Οικουμενιστές.

Β τ λ είπε...

Φοβόταν τα σχίσματα των γοχ και γι'αυτό δεν μιλούσε.Αυτος θα σε δικάσει την ημέρα του Κυρίου.Τόσο θράσος δεν έχουν ούτε οι Οικουμενιστές!Ο Παΐσιος είναι άγιος, το λέει και ο π.Τρικαμηνάς στο τεράστιο κείμενο του,αλλά και σε απάντηση που έδωσε σ' εμάς το 2014.-

Β τ λ είπε...

Άρα και ο Πατήρ Ευθύμιος Τρικαμηνάς(με τον οποίο κοινωνάει ο κ.Αργυρακόπουλος) είναι Οικουμενιστής(γιατί μας λέει ότι ο Παΐσιος είναι άγιος)!ΆΡΑ και ο ιστολόγος είναι Οικουμενιστής γιατί κοινωνάει με τον Πατέρα Τρικαμηνά και μαζί μας.Τι να πω!! Τόσο αφέλεια!!!

Β τ λ είπε...

Ο Άγιος Παΐσιος πολέμησε τον Οικουμενισμό,αλλά όχι με θαυμάσιο τρόπο.Ο θαυμάσιος τρόπος ήταν αυτός του Αγίου Πόποβιτς που έκανε πράξη την διδασκαλία του.Ο άγιος Παΐσιος δεν ακολούθησε την Παράδοση της Εκκλησίας στο θέμα αυτό, λόγω αφέλειας και άγνοιας(και γιατί φοβόταν τα σχίσματα των γοχ).Τα γράφει ο Πατήρ Τρικαμηνάς στο τεράστιο κείμενο του(που θα δημοσιεύσει ο κ. Αργυρακόπουλος όταν κάποιος του το στείλει).

Ανώνυμος είπε...

Βτλ ό,τι γράφει ο π. Τρικαμηνάς δεν πάει να πει ότι είναι και σωστό!!

Ανώνυμος είπε...

Βτλ
Εννοείται ότι οι οικουμενιστές οι ορθόδοξα χειροτονημένοι που δεν καταδικάστηκαν απο Σύνοδο έχουν Μυστήρια.

Ανώνυμος είπε...

Σταύρο Τ. είσαι παλαιοημερολογίτης;;;
Γιατί δεν μας λες;;
Ντρέπεσαι;;;
Μην γίνεσαι αγιομάχος!!!

Ανώνυμος είπε...

Αν δεν έσβηνε ο τσοπάνος Κώστας και λάτρης των πλανεμένων παλαιοημερολογίτών, άδικα φερόμενος, τα σχόλια μας, θα σου απαντούσα όπως πρέπει Δ. Χατζηνικολάου!!
Τώρα που έχουμε δικτατορία φιλοπαλαιοημερολογίτικη στο μπλογκ του τσοπάνου Κώστα, δεν μπορούμε να εκφραστούμε όπως πρέπει!!!

Αντισχισματικός

Silver είπε...

Β τ λ είπε...
Άρα και ο Πατήρ Ευθύμιος Τρικαμηνάς (με τον οποίο κοινωνάει ο κ.Αργυρακόπουλος) είναι Οικουμενιστής (γιατί μας λέει ότι ο Παΐσιος είναι άγιος)! ΆΡΑ και ο ιστολόγος είναι Οικουμενιστής γιατί κοινωνάει με τον Πατέρα Τρικαμηνά και μαζί μας. Τι να πω!! Τόσο αφέλεια!!!


Τρέχεις αδελφέ μου τρέχεις.

Αν λέγει ο πατέρας Ευθύμιος ότι είναι Άγιος ο γέροντας Παϊσιος, νάναι ευλογημένο. Δεν λέει μόνο αυτό. Λέει και για το… Μακεδονικό ημερολόγιο, όταν αναφέρεται στον πιο ευλογημένο αγώνα του λαού του Κυρίου τον αγώνα του 1924! Τον αγώνα του: «Μας Φράγκεψαν» ! Τι θέλεις να κάνω; Δεν συμφωνώ με αυτές τις θέσεις του πατέρα Τρικαμηνά. Αλλά μήπως συμφωνώ και με μερικές θέσεις του πατέρα Νικόλαου Μανώλη με τον «άγιο» Ιωσήφ τον Ησυχαστή; Από σκληρός Ματθαιϊκός (ο Ιωσήφ ο Ησυχαστής), γύρισε στους Φλωριναίους και κατέληξε – διότι του το «φανέρωσε» ο Θεός – να μνημονεύσει τον Αθηναγόρα! Ερώτησα δε τον πατέρα Νικόλαο, αν ο γέροντας Ιωσήφ κατόπιν οράματος του Κυρίου ήταν Ορθόδοξο να μνημονεύει τον Αθηναγόρα, εσείς πατέρα Νικόλαε γιατί δεν μνημονεύετε τον συνεχιστή του Αθηναγόρα Βαρθολομαίο; Η απάντησή του: Σε παρακαλώ δεν θέλω να μου μιλήσεις πάλι γι’ αυτό το θέμα.

Λοιπόν, τι θέλεις; Δεν έχουν μόνο οι του Πάτριου προβλήματα και χωρισμούς, τα ίδια, ίσως δε και χειρότερα έχουμε και εμείς οι Αποτειχισμένοι.

Β τ λ είπε...

Θα απαντήσω,εκλεκτέ αδελφέ,τα μεσάνυχτα.

Β τ λ είπε...

Οχι, δεν έχουν! ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,και εκτός Εκκλησίας δεν υπάρχουν Μυστήρια!!Η Σύνοδοι κάνουν και λάθη,αλλά μπορεί να κυρηξουν και αιρέσεις.Οι Σύνοδοι είναι ένα μηδέν μπροστά στο Απ. Παύλο και στον Κύριό του,ο οποίος Κύριός του τον έβαλε να αναθεματίσει τους Οικουμενιστές Ψευδεπισκόπους στην επιστολή του.ΑΝΑΘΕΜΑ =Χωρίσμός από την Εκκλησία και την Κεφαλή της και κοινωνία με τον Σατανά!!!

Β τ λ είπε...

Οχ, κάνει και λάθη! Άνθρωπος είναι!! Μόνο ο Πάπας δεν κάνει λάθη!!!

Ανώνυμος είπε...

Τα έχεις μπερδέψει πολύ "Βτλ"!
Δεν είναι έτσι.
Ούτε εξηγείς σωστά τον Απ. Παύλο.
Αν δεν καθαιρεθούν, έχουν Μυστήρια!!

Ορθόδοξος

Β τ λ είπε...

Εγώ,αδελφέ μου,έχω διαβάσει τους Μεγάλους Πατέρες και ξέρω τι γράφουν γι'αυτό το θέμα.Οι Άγιοι Πατέρες δεν μας μπερδεύουν,αλλά μας ξεμπερδεύουν.Για διάβασε τι λέει ο ΑΡΙΣΤΟΣ ερμηνευτής του Παύλου και θα αλλάξεις γνώμη!Ποιός θα καθαιρέσει σήμερα τον αιρετικό Βαρθολομαίο και την παρέα του;Ο Φούφουτος;;Ή ο ψευδοαρχιεπίσκοπος των γοχ;;;
Γράφει βιβλίο ο φίλος μας ο Λαυρέντιος για το θέμα και θα σαρώσει αυτές τις πλάνες.Σε δικαιολογώ γιατί έχεις άγνοια.

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ 29 Μαρτίου 2020 - 2:02 μ.μ.

Τά περί προσηλυτισμοῦ πού γράφεις εἶναι προφανῶς ἐσφαλμένα, καθότι ὁ καθένας εἶναι ἐλεύθερος νά ἐκφράζῃ τίς ἀπόψεις του, ὅπως ἄλλωστε κάνεις κι ἐσύ. Ἑπομένως, σταμάτα νά μέ ὑβρίζῃς καί νά μέ συκοφαντῇς δημοσίως, διότι θά μέ ἀναγκάσῃς νά σοῦ μήνυσιν γιά συκοφαντικήν δυσφήμησιν διά τοῦ τύπου. Ἐπίσης, σταμάτα νά μοῦ στέλνῃς μηνύματα κάθε τόσο στόν προσωπικόν μου λογαριασμόν, διότι σοῦ τό ἔχω ἀπαγορεύσει 4-5 φορές κατά τούς τελευταίους δύο περίπου μῆνες, ἀλλ' ἐσύ ἀπαντᾶς μέ ὑβριστικά καί συκοφαντικά μηνύματα καί συνεχίζεις ἀπτόητος νά διαπράττῃς τό ἴδιο ἀδίκημα! Δέν ἀντιλαμβάνεσαι ὅτι θά πᾶς φυλακή, ἄν σέ μηνύσω; Γιά ρώτα κάποιον νομικόν νά σοῦ ἐξηγήσῃ ὅτι εὑρίσκεσαι ἐν ἀδίκῳ. Δέν νομίζω ὅτι μοῦ ἔχει ἀπομείνει πολλή ὑπομονή ν' ἀνέχωμαι τήν κατ' ἐξακολούθησιν ὕβριν καί συκοφαντίαν σου. Ξέρω, θά μοῦ στείλῃς καί πάλι 20-30 μηνύματα, ἀλλά νά ξέρῃς ὅτι σύντομα θά βρεθῇς κατηγορούμενος!

Ανώνυμος είπε...

Μην είσαι τόσο σίγουρος "Βτλ" ότι γνωρίζεις τους αγίους καλύτερα απο τόσους άλλους ειδικούς που δεν πιστεύουν στις απόψεις σου!!

Το ποιός θα τον καθαιρέσει τον Βαρθολομαίο αυτό είναι άλλο ζήτημα!

Ποιός φίλος σου Λαυρέντιος γράφει βιβλίο; Αυτός που έχει εκδώσει βιβλίο του Ζηζιούλα;;;

Ορθόδοξος