Ο Μητροπολίτης of Odessa Agafangel είναι άραγε Ορθόδοξος Ιεράρχης της Ρωσικής Εκκλησίας της Διασποράς, ή τελικά ένα δεκανίκι τού Μόσχας που οδηγεί πολιτικές και Εκκλησιαστικές σκοπιμότητες στα Βαλκάνια; -- Γράφει ο κ. Μαρίνος Ριτσούδης

Ο Μητροπολίτης Agafangel of Odessa, με τη μέθοδο της φωτοβολίδας έκανε τις δηλώσεις που έκανε, δεν τις πήρε πίσω ούτε τις διαφοροποίησε καθόλου παρά τού οτι ξεκίνησε μία αλυσίδα αντιδράσεων,  ενώ το Πατριαρχείο Μόσχας με μια ξερή απάντηση τύπου "δεν είναι δικός μας", σιώπησε και συμφώνησε επί της ουσίας, διότι ο   Μόσχας ενήργησε επακριβώς όπως ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος στην Ουκρανία. Αναγνώρισε την Τουρκική εισβολή με ήπιο έμμεσο τρόπο, και έστησε στα κατεχόμενα την Ρωσική Εκκλησία, η οποία απολαμβάνει πλήρη λειτουργική ελευθερία εν μέσω κατοχής τού Ερντογάν, όταν η επίσημη Εκκλησία της Κύπρου έχει δυσκολίες. Παράδοξο για κάποιον που συνδέει τα Εκκλησιαστικά γεγονότα εν Αγίω Πνεύματι, όμως καθόλου παράδοξο για κάποιον που ερμηνεύει τα Εκκλησιαστικά με πρακτορίστικες πολιτικές σκοπιμότητες. 
Ο Φαναρίου ίδρυσε την δική του Εκκλησία στην Ουκρανία, και ο Μόσχας σε αντεπίθεση μέσω τού δεκανίκι του, τόν Μητροπολίτη Agafangel ίδρυσε την δική της Εκκλησία στα κατεχόμενα. Και εάν κάποιος πεί μα αφού δεν έχουν λειτουργική κοινωνία, πως μπορεί να συμβαίνει αυτό, θα του απαντούσα, πως ο Agafangel έχει το ίδιο Οικουμενιστικό Πιστεύω με τον Μόσχας ως προς τις κατεγνωσμένες αιρέσεις, τα συμφωνηθέντα με ακρίβεια στο Κολυμπάρι, για το οποίο φρόντισε να επιδείξει σε αυτή του τη δήλωση, έντεχνα και για να μην εγείρει αντιδράσεις προφανώς από τις αιρέσεις που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, και που είναι ταυτόχρονα και παγκόσμιοι οργανισμοί.
Και εάν μερικοί αναρωτηθούν οι ΓΟΧ ΘΝΠ, τι θα κάνουν; Τους απαντώ, θα κρύβονται και θα ψεύδονται όπως με τη διαχείριση του ζητήματος των ΘΝΠ, γιατί τους αρέσει η κοσμική δόξα, η εξουσία και η κρυφή δύναμη που αρχίζει να διαφαίνεται στον Agafangel.
Οι εξελίξεις που φαίνονται να είναι ραγδαία πολιτικές, θα δείξουν το πραγματικό πρόσωπο της όλης κατάστασης. Και πρός αυτή την κατεύθυνση φάνηκε ξεκάθαρα πώς τα κολλητιλίκια τού Πουτιν με τον Ερντογάν, συνέδραμαν αποφασιστικά στη διεύρυνση της εξουσίας του Πατριάρχου Μόσχας στην κατεχόμενη Κύπρο.

----Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Τά κατεχόμενα στήν Κύπρον ἀποτελοῦν ἁπτήν ἀπόδειξιν ὅτι "ὁ διεθνής παράγων," δηλαδή ἡ ΝΤΠ τῶν Σιωνιστῶν, προωθοῦν ἀνώμαλες καταστάσεις καί χονδροειδεῖς ἀδικίες σέ διάφορα κράτη, προκειμένου νά ἐμπεδωθῇ ἡ πεποίθησις εἰς πάντας τούς ἐνοικοῦντας ἐπί τῆς γῆς ὅτι ἀπαιτεῖται μία παγκόσμιος κυβέρνησις, ἡ ὁποία δῆθεν θά ἐπιβάλῃ τήν τάξιν. Κεντρική φιγούρα στό ἄκρως σατανικόν αὐτό σχέδιον εἶναι ὁ Κίσσινγκερ, ὁ ὁποῖος ἔχει μαριονέττες πού ἐκτελοῦν τίς ἐντολές του (Ἐτσεβίτ, Καραμανλῆς ὁ πρεσβύτερος, Μακάριος, Ἐρντογάν κ.ἄ.). Τά κατεχόμενα ἀπεκτήθησαν μέ μαζικούς φόνους, βιασμούς κ.λπ., ὡς ἕν μέρος τοῦ ὅλου σχεδίου τῆς ΝΤΠ, τήν ὁποίαν ὑπηρετοῦν ὅλοι οἱ πολιτικοί καί θρησκευτικοί "ἡγέται" (διάβαζε δαίμονες). Ἀλλά καί ὅποιος κάμνει καριέρα ἐκεῖ συμμετέχει ἐμμέσως στά ὡς ἄνω ἐγκλήματα. Διότι, προφανῶς, ἄν ὑψώσῃ ἐλεγκτικόν λόγον πρός τούς φονεῖς, κλέπτας καί βιαστάς καακτητάς, θ' ἀπελαθῇ πάραυτα! Ὑπό τάς προϋποθέσεις αὐτάς, δέν δύναται ἕνας Ὀρθόδοξος Ἐπίσκοπος νά πηγαίνῃ ἐκεῖ καί νά συμμετέχῃ στήν συμμορίαν αὐτήν τοῦ Σατανᾶ! Ἄν τό κάνῃ, τότε, ὄχι μόνον δέν καλύπτει καμμίαν ποιμαντικήν ἀνάγκην, ἀλλ' ὑποπίπτει καί εἰς τήν αἵρεσιν τοῦ Σεργιανισμοῦ καί συμπαρασύρει εἰς αὐτήν καί τό ἐκεῖ ποίμνιον, τό ὁποῖον ἴσως νά εὑρίσκεται ἐκεῖ προσωρινῶς ἀπό κάποιαν ἀνάγκην. Συνεπῶς, θά συμφωνήσω μέ τόν ἀδελφόν Μαρῖνον ὅτι εἶναι πολύ ὕποπτος ἡ κίνησις αὐτή τοῦ Ἀγαθαγγέλου, διά νά εἴπω τό ὀλιγώτερον. Ἄν δέν κάνω λάθος, ὁ ἐν λόγῳ ἔχει κοινωνίαν μέ τούς "ΓΟΧ" Ἑλλάδος, οἱ ὁποῖοι ἤδη φλερτάρουν μέ τήν αἵρεσιν τοῦ Σεργιανισμοῦ (καί ὄχι μόνον) λόγῳ ΘΝΠ τοῦ ν. 4301/14. Αἶσχος! 
22 Αυγούστου 2019 - 7:14 π.μ.

----
Ο/Η Σταύρος Τ. είπε...


Ως προς το ερώτημα :
""Ο Μητροπολίτης of Odessa Agafangel είναι άραγε Ορθόδοξος Ιεράρχης της Ρωσικής Εκκλησίας της Διασποράς"
θα πρέπει να ειπωθούνε τα εξής :
Ο Αγαθάγγελος χειροτονήθηκε από τους Επισκόπους Λάζαρο και Βενιαμίν, της Κατακομβικής Εκκλησίας. Αποσχίστηκε από εκείνους το 2001, ακολουθώντας τον Μητροπολίτη Λαύρο, προς την ένωση με το Οικουμενιστικό Πατριαρχείο Μόσχας, παρότι υποτίθεται ότι θα ήτανε εκπρόσωπος των ανθενωτικών τους θέσεων στην Σύνοδο ΡΟΕΔ του 2001
Aυτά (κι άλλα ενδιαφέροντα..) τα διαβάζουμε και στην εισήγηση του Σεβασμιωτάτου κ.Φωτίου, των ΓΟΧ-Καλλινίκου, που έγινε σε κάποιους άλλους "χρόνους"...το 2009, εδώ :
https://sites.google.com/site/asteiacy/home/ekklesiastika-dokimia/peritoudynatoutesenoseosekklgochellados-rosikesgnorthekklesias

Το 2007 ο Αγαθάγγελος φαινομενικώς διέκοψε κοινωνία με το Πατριαρχείο Μόσχας κι αυτοανακηρύχθηκε ως μοναδικός γνήσιος Επίσκοπος ΡΟΕΔ, δεχόμενος τις καθαιρέσεις του Πατριαρχείου εναντίον εκείνων που δεν δέχτηκαν να ακολουθήσουνε (όπως εκείνος) τον Μητροπολίτη Λαύρο, στην ένωση με το Πατριαρχείο !!!
Ανάμεσα τους και τους Επισκόπους της κατακομβικής Λάζαρο και Βενιαμίν. Εν τω μεταξύ, ο Αρχιεπίσκοπος Λάζαρος είχε κοιμηθεί κι ενώ είχε ήδη χειροτονήσει με τον Βενιαμίν τον νέο Αρχιεπίσκοπο της Κατακομβικής Τύχων, χωρίς να είναι απαραίτητη η άδεια της Συνόδου ΡΟΕΔ, βάση διατάγματος 362 Πατριάρχη Τύχων (μέσω του οποίου είχε χειροτονηθεί κι ο Αγαθάγγελος). Όλους όμως τους απεκήρυξε ο Αγαθάγγελος, εκτός του Πατριαρχείου Μόσχας, όπου με την γνωστή Κυπριανίτικη Εκκλησιολογία (αναθεματισμένη από ΡΟΕΔ το 2001), δεχότανε Χάρη στα Μυστήρια τους.

Φαινομενικώς διέκοψε, έγραψα παραπάνω, καθώς είναι γνωστά και τα υπόλοιπα Οικουμενιστικά παραστρατήματα του Αγαθάγγελου, τα οποία ουδέποτε δημοσίως απεκήρυξε ή διέψευσε. Κι είδαμε και το πρόσφατο στην Κύπρο, τύφλα να έχει το Κολυμπάρι...
Σημειωτέον, ότι πριν την ένωση με ΓΟΧ-Καλλινίκου, είχανε ενωθεί μαζί του οι Κυπριανίτες και τον βοήθησαν να κάνει "χειροτονίες" και την "Σύνοδο" του, καθώς ήτανε ο μόνος "γνήσιος" που απέμεινε, αλλά Επίσκοπο Ματθαίο Καρπαθάκη. Και πάντα βέβαια οι Κυπριανίτες ενεργούσανε κανονικότατα, στα πλαίσια της διαμαρτυρίας τους προς την μητέρα Ελλαδική Εκκλησία...
Τώρα, για το αν αποτελούνε Ορθόδοξους Ιεράρχες οι Κυπριανίτες μπορεί να το αντιληφθεί κάποιος διαβάζοντας τα σχόλια εδώ :
http://scripta---manent.blogspot.com/2019/08/blog-post_46.html
Eν κατακλείδι, έχουνε συμβεί τόσα και τόσα όλους τους αιώνες της Εκκλησιαστικής Ιστορίας, αλλά ο Αγαθάγγελος κι οι Κυπριανίτες διεκδικούνε σίγουρα το nobel πρωτοτυπίας και θράσους. Και μαζί τους δυστυχώς και κάποιοι άλλοι....
Όμοιος το ομοίω...
22 Αυγούστου 2019 - 8:17 π.μ

4 σχόλια:

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Τά κατεχόμενα στήν Κύπρον ἀποτελοῦν ἁπτήν ἀπόδειξιν ὅτι "ὁ διεθνής παράγων," δηλαδή ἡ ΝΤΠ τῶν Σιωνιστῶν, προωθοῦν ἀνώμαλες καταστάσεις καί χονδροειδεῖς ἀδικίες σέ διάφορα κράτη, προκειμένου νά ἐμπεδωθῇ ἡ πεποίθησις εἰς πάντας τούς ἐνοικοῦντας ἐπί τῆς γῆς ὅτι ἀπαιτεῖται μία παγκόσμιος κυβέρνησις, ἡ ὁποία δῆθεν θά ἐπιβάλῃ τήν τάξιν. Κεντρική φιγούρα στό ἄκρως σατανικόν αὐτό σχέδιον εἶναι ὁ Κίσσινγκερ, ὁ ὁποῖος ἔχει μαριονέττες πού ἐκτελοῦν τίς ἐντολές του (Ἐτσεβίτ, Καραμανλῆς ὁ πρεσβύτερος, Μακάριος, Ἐρντογάν κ.ἄ.). Τά κατεχόμενα ἀπεκτήθησαν μέ μαζικούς φόνους, βιασμούς κ.λπ., ὡς ἕν μέρος τοῦ ὅλου σχεδίου τῆς ΝΤΠ, τήν ὁποίαν ὑπηρετοῦν ὅλοι οἱ πολιτικοί καί θρησκευτικοί "ἡγέται" (διάβαζε δαίμονες). Ἀλλά καί ὅποιος κάμνει καριέρα ἐκεῖ συμμετέχει ἐμμέσως στά ὡς ἄνω ἐγκλήματα. Διότι, προφανῶς, ἄν ὑψώσῃ ἐλεγκτικόν λόγον πρός τούς φονεῖς, κλέπτας καί βιαστάς καακτητάς, θ' ἀπελαθῇ πάραυτα! Ὑπό τάς προϋποθέσεις αὐτάς, δέν δύναται ἕνας Ὀρθόδοξος Ἐπίσκοπος νά πηγαίνῃ ἐκεῖ καί νά συμμετέχῃ στήν συμμορίαν αὐτήν τοῦ Σατανᾶ! Ἄν τό κάνῃ, τότε, ὄχι μόνον δέν καλύπτει καμμίαν ποιμαντικήν ἀνάγκην, ἀλλ' ὑποπίπτει καί εἰς τήν αἵρεσιν τοῦ Σεργιανισμοῦ καί συμπαρασύρει εἰς αὐτήν καί τό ἐκεῖ ποίμνιον, τό ὁποῖον ἴσως νά εὑρίσκεται ἐκεῖ προσωρινῶς ἀπό κάποιαν ἀνάγκην. Συνεπῶς, θά συμφωνήσω μέ τόν ἀδελφόν Μαρῖνον ὅτι εἶναι πολύ ὕποπτος ἡ κίνησις αὐτή τοῦ Ἀγαθαγγέλου, διά νά εἴπω τό ὀλιγώτερον. Ἄν δέν κάνω λάθος, ὁ ἐν λόγῳ ἔχει κοινωνίαν μέ τούς "ΓΟΧ" Ἑλλάδος, οἱ ὁποῖοι ἤδη φλερτάρουν μέ τήν αἵρεσιν τοῦ Σεργιανισμοῦ (καί ὄχι μόνον) λόγῳ ΘΝΠ τοῦ ν. 4301/14. Αἶσχος!

Σταύρος Τ. είπε...

Ως προς το ερώτημα :
""Ο Μητροπολίτης of Odessa Agafangel είναι άραγε Ορθόδοξος Ιεράρχης της Ρωσικής Εκκλησίας της Διασποράς"
θα πρέπει να ειπωθούνε τα εξής :
Ο Αγαθάγγελος χειροτονήθηκε από τους Επισκόπους Λάζαρο και Βενιαμίν, της Κατακομβικής Εκκλησίας. Αποσχίστηκε από εκείνους το 2001, ακολουθώντας τον Μητροπολίτη Λαύρο, προς την ένωση με το Οικουμενιστικό Πατριαρχείο Μόσχας, παρότι υποτίθεται ότι θα ήτανε εκπρόσωπος των ανθενωτικών τους θέσεων στην Σύνοδο ΡΟΕΔ του 2001
Aυτά (κι άλλα ενδιαφέροντα..) τα διαβάζουμε και στην εισήγηση του Σεβασμιωτάτου κ.Φωτίου, των ΓΟΧ-Καλλινίκου, που έγινε σε κάποιους άλλους "χρόνους"...το 2009, εδώ :
https://sites.google.com/site/asteiacy/home/ekklesiastika-dokimia/peritoudynatoutesenoseosekklgochellados-rosikesgnorthekklesias

Το 2007 ο Αγαθάγγελος φαινομενικώς διέκοψε κοινωνία με το Πατριαρχείο Μόσχας κι αυτοανακηρύχθηκε ως μοναδικός γνήσιος Επίσκοπος ΡΟΕΔ, δεχόμενος τις καθαιρέσεις του Πατριαρχείου εναντίον εκείνων που δεν δέχτηκαν να ακολουθήσουνε (όπως εκείνος) τον Μητροπολίτη Λαύρο, στην ένωση με το Πατριαρχείο !!!
Ανάμεσα τους και τους Επισκόπους της κατακομβικής Λάζαρο και Βενιαμίν. Εν τω μεταξύ, ο Αρχιεπίσκοπος Λάζαρος είχε κοιμηθεί κι ενώ είχε ήδη χειροτονήσει με τον Βενιαμίν τον νέο Αρχιεπίσκοπο της Κατακομβικής Τύχων, χωρίς να είναι απαραίτητη η άδεια της Συνόδου ΡΟΕΔ, βάση διατάγματος 362 Πατριάρχη Τύχων (μέσω του οποίου είχε χειροτονηθεί κι ο Αγαθάγγελος). Όλους όμως τους απεκήρυξε ο Αγαθάγγελος, εκτός του Πατριαρχείου Μόσχας, όπου με την γνωστή Κυπριανίτικη Εκκλησιολογία (αναθεματισμένη από ΡΟΕΔ το 2001), δεχότανε Χάρη στα Μυστήρια τους.

Φαινομενικώς διέκοψε, έγραψα παραπάνω, καθώς είναι γνωστά και τα υπόλοιπα Οικουμενιστικά παραστρατήματα του Αγαθάγγελου, τα οποία ουδέποτε δημοσίως απεκήρυξε ή διέψευσε. Κι είδαμε και το πρόσφατο στην Κύπρο, τύφλα να έχει το Κολυμπάρι...
Σημειωτέον, ότι πριν την ένωση με ΓΟΧ-Καλλινίκου, είχανε ενωθεί μαζί του οι Κυπριανίτες και τον βοήθησαν να κάνει "χειροτονίες" και την "Σύνοδο" του, καθώς ήτανε ο μόνος "γνήσιος" που απέμεινε, αλλά Επίσκοπο Ματθαίο Καρπαθάκη. Και πάντα βέβαια οι Κυπριανίτες ενεργούσανε κανονικότατα, στα πλαίσια της διαμαρτυρίας τους προς την μητέρα Ελλαδική Εκκλησία...
Τώρα, για το αν αποτελούνε Ορθόδοξους Ιεράρχες οι Κυπριανίτες μπορεί να το αντιληφθεί κάποιος διαβάζοντας τα σχόλια εδώ :
http://scripta---manent.blogspot.com/2019/08/blog-post_46.html
Eν κατακλείδι, έχουνε συμβεί τόσα και τόσα όλους τους αιώνες της Εκκλησιαστικής Ιστορίας, αλλά ο Αγαθάγγελος κι οι Κυπριανίτες διεκδικούνε σίγουρα το nobel πρωτοτυπίας και θράσους. Και μαζί τους δυστυχώς και κάποιοι άλλοι....
Όμοιος το ομοίω...

Σταύρος Τ. είπε...

Στο "βραβείο" θα είναι μαζί και κάποιοι, άλλοτε υπερζηλωτές, που τα εξετάσανε (μας είπανε) και τα βρήκανε όλα καλά στην ένωση του 2014

Σταύρος Τ. είπε...

Kρίμα είναι επίσης που κάποιοι άλλοι ΓΟΧ δεν βλέπουνε τα τεράστια κι οφθαλμοφανή "εγκληματα", με τα οποία εν γνώση τους βρίσκονται σε κοινωνία (και ξέρουνε πολύ καλά τι σημαίνει αυτό....) και για να αναπαύσουνε την συνείδησή τους ή να κατηγορήσουνε άλλους αδελφους (που τους αγκάλιασαν παρά όσα προηγήθηκαν...), είναι έτοιμοι να επιστρατεύσουνε οποιοδήποτε συλλογισμό, πετώντας την μπαλα στην εξέδρα
https://omologia--pisteos.blogspot.com/2019/08/20.html

Συγκρίνουνε την εικονική, ΣΗΜΕΡΙΝΗ πραγματικότητα που περιέγραψε ο Αγαθάγγελος για τα κατεχομενα, με λόγους πράγματι ύφους, αν θέλετε ακόμα και δούλου προς προϊστάμενο, που χρησιμοποιούσανε οι Ορθόδοξοι απέναντι σε κατακτητές. Παρομοιώδεις είναι ο προσφωνήσεις του ΠατροΚοσμά προς τον εκάστοτε Τούρκο Διοικητή, ώστε (με εξυπνάδα) να εξασφαλίσει άδεια. Οι Αγιορείτες βέβαια, φρονώ ότι ξεπέρασαν ακόμη κι αυτά τα όρια, στην προσφώνηση προς τους Γερμανούς κατακτητές. Αλλά ακόμα κι εκείνοι, δεν βλέπω να περιγράφουνε μια εικονική πραγματικότητα για αυτά που βίωναν οι Έλληνες στην κατοχή, και μάλιστα με Οικουμενιστικό τρόπο, όπως ο Αγαθάγγελος.
Τα λάθη των άλλων όμως δεν θα απαλλάξουνε κανέναν από τα δικά του, ώστε να τα χρησιμοποιεί ως άλλοθι...

Δεν γνωρίζω εάν ο Αγαθάγγελος υπηρετεί πολιτικές σκοπιμότητες και με ενδιαφέρει το Ορθόδοξο κι Εθνικό κομμάτι του θέματος Κυριάκο. Για μια ακόμη φορά δείχνεις (όπως κι οι αντιφατικές αναρτήσεις στις οποίες επιμένεις για Αγίους Πορφύριους, Παϊσιους, Ματθαίους κ.τ.λ.) πόσο συγχυσμένος είσαι κι ότι αυτή την στιγμή είσαι χρήσιμος σε εκείνους που πολεμάνε/καταλύουνε την Ορθοδοξία. Στην αναμπουμπούλα ο λύκος χαίρεται...
Ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο μελλοντικά από την μεριά σου