Τό Πνεῦμα τό Ἅγιον, ὁ Δάκτυλος τοῦ Πατρός - π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (Εἰς τήν Ἁγίαν Πεντηκοστήν)


Δεν υπάρχουν σχόλια: