Ανώνυμος άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "Στο μοναστήρι του οσίου Ιουστίνου Πόποβιτς...":


Θα ήταν εξαιρετικά ευχάριστο το γεγονός εάν ακολουθούσαν την Αποτείχιση ένας αριθμός Αρχιερέων από την επίσημη Εκκλησία, αλλά το γεγονός αυτό δεν έγινε μέχρι σήμερα, δύο χρόνια μετά την "Σύνοδο" της Κρήτης, και ούτε φαίνεται μία τέτοια προοπτική. Εάν υπήρχε Αρχιερατική ηγεσία στους Αποτειχισμένους και περισσότεροι θα ήταν σε Πανορθόδοξο επίπεδο και ισχυρότεροι και επίσης σε δεύτερη χρονική φάση, κατόπιν ενός αληθινού και ειλικρινούς Διαλόγου, θα ήταν πιθανή η Ένωση όλων των υγιών Ορθοδόξων δυνάμεων, είτε προέρχονται από το Πάτριο, είτε από τις επίσημες Εκκλησίες, σε ένα Ενωμένο Πανορθόδοξο Μέτωπο, που θα έφερνε μία Αληθινά Ορθόδοξη Παγκόσμια Σύνοδο. Το πλησίασμα κάποιων δυνάμεων εκ των Αποτειχισμένων με τον Σεβασμιώτατο Αρτέμιο και τους Αρχιερείς του δεν είναι κατά ανάγκη, κατά την γνώμη μου, ένα όχι καλό νέο, διότι από τον χώρο των επισήμων Εκκλησιών μόνο αυτοί οι Αρχιερείς προχώρησαν στην Αποτείχιση και πιθανόν να μην τους ακολουθήσουν άλλοι. Όσον αφορά το θέμα της Κανονικότητος της Χειροτονίας των τριών Χωρεπισκόπων αυτό θα εξετασθεί μελλοντικά από μία αληθινά Ορθόδοξη Σύνοδο, που θα είναι αντίθετη στην σύγχρονη Παναίρεση, ας μην βιαζόμαστε να βγάζουμε συμπεράσματα, αναλογιζόμενοι ότι σύμφωνα με την Ορθόδοξη Δογματική Διδασκαλία στους Αρχιερείς αυτούς υφίσταται το υποστατόν του Μυστηρίου της Αρχιερωσύνης, είναι δηλαδή Αρχιερείς, έως ότου κριθούν υπό Ορθοδόξου Συνόδου. Εάν η προσπάθεια για Πανορθόδοξη κινητοποίηση του Σεβασμιωτάτου Αρτεμίου και των τριών Χωρεπισκόπων του τελικά αποδώσει σημαντικούς καρπούς, τότε θα μπορούσε σε δεύτερη χρονική φάση αυτή η Αρχιερατική ηγεσία, πιθανόν περισσότερο διευρυμένη, να διαλεχθεί με την Αρχιερατική ηγεσία των υγιών δυνάμεων εκ του Πατρίου για την δημιουργία ενός αληθινά ισχυρού Πανορθοδόξου Μετώπου, ικανού να αντιμετωπίσει τις φιλοοικουμενιστικές δυνάμεις. Χριστός Ανέστη. Η Ορθοδοξία θα νικήσει την Παναίρεση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: