Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης: Η ληστρικότητα και η αντισυνοδικότητα της «Συνόδου» της Κρήτης


Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης μότιμος Καθηγητς Α.Π.Θ.

(κ πηγν συνοδικν)

Τς πρτες κτιμήσεις μας γι τν λεγόμενη «γία κα Μεγάλη Σύνοδο» τς ρθοδόξου κκλησίας, πο συνλθε κολοβ κα ποδυναμωμένη στ Κολυμπάρι τς Κρήτης (16-27 ουνίου 2016), τς κάναμε μέχρι τώρα ρκετς φορς κα σ ρκετος τόπους διορθοδόξως: Σ κοιν κείμενο πο κδώσαμε ς «Σύναξις ρθοδόξων Κληρικν κα Μοναχν» μέσως μετ τν «Σύνοδο» μ τίτλο « “Σύνοδος” το Κολυμπαρίου τς Κρήτης κα σύμπλευσή της μ τν Οκουμενισμό»· σ λλο κοιν κείμενο πο καταθέσαμε σ «Στρογγυλ Τράπεζα» πο λαβε χώρα στ Κισινάου, πρωτεύουσα τς Μολδαβίας, στς 12 ουλίου μ τίτλο «ποτίμηση τν ποφάσεων τς “Συνόδου” τς Κρήτης»· σ συναντήσεις πο εχαμε μ γιορετες Πατέρες στς Καρυς το γίου ρους, κα μ λλους Πατέρες στν Θεσσαλονίκη κα στν Πτολεμαΐδα· σ δεκάδες κηρυγμάτων κα μιλιν σ ναος κα μονές· σ πλθος τηλεφωνημάτων κληρικν, μοναχν κα λαϊκν πο ναγωνίως ζητοσαν ν πληροφορηθον τί γινε στήν «Σύνοδο» κα πς θ τν ντιμετωπίσουμε· κα τελευταα στν ρθοδοξότατη Γεωργία, που μς δέχθηκαν σοφς κα γλυκς πατριάρχης λίας, συνοδικο κα λλοι ρχιερες, κληρικο κα γούμενοι σ ναος κα μοναστήρια.
νταλλάξαμε πόψεις γι τν προβληματικ κα μφισβητούμενη «Σύνοδο» τς Κρήτης, τς ποες κοινολογήσαμε κα σ μιλία κα νοικτ συζήτηση πο γινε στν Τυφλίδα, τν τελευταία μέρα τς τετραήμερης κε παραμονς μας, (25-28.7.2016) σ μεγάλη αθουσα μ πολυπληθς κροατήριο.
Κοινς τόπος λων ατν τν κτιμήσεων εναι τι «Σύνοδος» τς Κρήτης διέψευσε κα τς προσδοκίες το πληρώματος τς κκλησίας, λλ κα τν νομασία της. Δν ντιμετώπισε κανένα πεγον θέμα πο τραυματίζει τν νότητα τς κκλησίας, πως τν μεταρρύθμιση το μερολογίου, τν παναίρεση το Οκουμενισμο, τν θνοφυλετισμ τς Διασπορς κα λλα, κα δν εναι οτε σύνοδος, οτε γία, οτε μεγάλη, πως ναλυτικ ξηγήσαμε.
διαδικασία συγκλήσεως κα λειτουργίας της μ τν πιλεκτικ πρόσκληση πισκόπων κα τν στέρηση το δικαιώματος τς ψήφου στος πιλεκτικ προσκληθέντες πισκόπους, λλ περισσότερο ντιφατικότητα, σάφεια, μφισημία το περιεχομένου τν κειμένων πο γκρίθηκαν, χι μόνον τς στερον τν δυνατότητα ν θεωρηθε τι ποτελε συνέχεια τν προηγουμένων συνόδων τς κκλησίας, πο ντιμετώπιζαν πείγοντα κα φλέγοντα θέματα μέσως, μ τν σότιμη παρουσία κα ψφο λων τν πισκόπων κα μ σαφήνεια κα κριβολογία στς ποφάσεις τους, λλ τν καθιστον πικίνδυνη κα αρετίζουσα. Στ πολυσυζητημένο κείμενο, «Σχέσεις τς ρθοδόξου κκλησίας πρς τν λοιπ χριστιανικ κόσμο»,φήνεται σκόπιμα δυνατότητα ν θεωρονται ς κκλησίες παλαις κα νέες αρέσεις, παρ τς προσπάθειες διασαφήσεως κα διορθώσεων πο γιναν, ο ποες χι μόνον δν γιναν δεκτές, λλ κα ποτέλεσαν φορμ ν σκηθον πιέσεις γι τν πόσυρσή τους, πως εθαρσς κατήγγειλε μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. ερόθεος. Εχαμε συστήσει σ νεώτερους δελφος ν ποφεύγουν τν χαρακτηρισμ τς «Συνόδου» ς ληστρικς, διότι ατ προϋποθέτει σκηση βίας, διαίτερα μάλιστα σωματικς. Εναι βέβαια χειρότερη σκηση ψυχολογικς βίας μ ποικίλους τρόπους, πότε σύστασή μας δν χει τώρα πλέον ρεισμα, κα στ πολλ ρνητικ τς «Συνόδου», πο μλλον δν χει τίποτε θετικό, προστίθεται κα «ληστρικότητα». Στ γνώρισμα ατ θ μποροσαν ν νταχθον δεσποτισμς κα ντισυνοδικ συμπεριφορ τν προκαθημένων, ο ποοι στέρησαν π τος λοιπος σοτίμους πισκόπους τ δικαίωμα τς ψήφου, λειτουργοντες «ς συλλογικός τις πάπας», πως προσφυς γραψε, μεταξ πολλν λλων ρνητικν, μετ τήν «Σύνοδο», Σέρβος πίσκοπος Μπάτσκας κ. Ερηναος (Μπούλοβιτς).
Τί ν επε κανες κα πο ν ντάξει, σ ποιό εδος παρανομίας κα παραβατικότητος, τν ποκάλυψη, τι στν θέση τεσσάρων πισκόπων τς κκλησίας τς Κύπρου πο δν πέγραψαν τ κείμενο γι τος τεροδόξους (Λεμεσο, Μόρφου, Λήδρας κα μαθοντος) πέγραψεν «ντ ατν» ρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος; Σ κοσμικ πίπεδο κα μ νομικ κριτήρια ατ θ θεωρετο πλαστογραφία, ποκλοπ πογραφς, παραπλάνηση κα ξαπάτηση, κα θ δηγοσε μέσως σ κύρωση τς παράνομης δικαιοπραξίας. τσι νομίζουμε τι θ «λάμψει τ φς μν μπροσθεν τν νθρώπων», κα θ νταποκριθομε στ ατημα τς σωτηρίας το κόσμου, ταν εμαστε χειρότεροι π τν κόσμο; Τί συνέβη μ τν περίεργη ατ πόθεση; ν δν ξουσιοδότησαν τν ρχιεπίσκοπο γι τν πράξη ατή, γιατί δν διαμαρτύρονται ο τέσσερις; Τί φοβονται; Τόσος πι Παπισμς κα Δεσποτισμς χει παρεισφρήσει στν συνοδικ ρθόδοξη κκλησία; μεινε τίποτε π τν συνοδικότητα πο ν τ ντοπίζει κανες στν ψευδοσύνοδο τς Κρήτης; Πς τ κατάφερε τσι μία σύνοδος ν εναι τόσο ντισυνοδική; Δν βλέπουν τ χάλια της σοι τν ποστηρίζουν κα τολμον ν κατηγορον ς ντισυνοδικος σους πισημαίνουν τν ντισυνοδικότητα τς «Συνόδου»;
Ατν τν ντισυνοδικότητα τονίζει κα λλη σχετικ ποκάλυψη το Σέρβου πισκόπου Μπάτσκας κ. Ερηναίου, τι «κ τν εκοσι πέντε παρόντων ν τ Συνόδ Σέρβων ρχιερέων ο περισσότεροι ξ ατν δν πέγραψαν». Σύμφωνα μ νεώτερες ξιόπιστες πληροφορίες δεκαεπτ π τος εκοσιπέντε Σέρβους πισκόπους δν πέγραψαν. Τί λοιπν κα ποιούς κπροσωπε μία ψφος το πατριάρχου τς Σερβίας, ταν δν κφράζει οτε τος παρόντας στήν «Σύνοδο» ρχιερες; Δν κουρελιάζεται λη συνοδικ παράδοση μ τν εσαχθέντα νεοπαπισμό, ταν ντ τς συνοδικς ρχς « ψφος τν πλειόνων κρατείτω», υοθετεται μοναρχικ παπικ ρχ « ψφος το νς κρατείτω»; Οτε τν ρχ τς μοφωνίας πο ο διοι ποφάσισαν «συνοδικά» τήρησαν σ πολλς περιπτώσεις, κα μάλιστα κατ τν πογραφ το περιλάλητου κειμένου γι τος τεροδόξους, τ ποο δν πέγραψαν πολλο πίσκοποι κα γι τν λόγο ατό, πως π λέξει γράφει πάλιν Μπάτσκας Ερηναος, «τοτο κατ συνέπειαν εναι κυρον, φ σον, συνδ τ π το 1961 σχυούσ ρχ τς μοφωνίας, κα ες ρχιερες ν μ πογράψ (ν παιτεται πογραφή του!), τ γγραφον εναι νυπόστατον».
Σημειωτέον τι τ γγραφο ατ εναι καρδιά, τ κέντρο τς «Συνόδου», βασικς στόχος, στε ν ναγνωρισθον ο αρέσεις ς κκλησίες. ν λοιπν ατ εναι νυπόστατο κα κυρο, κα λη «Σύνοδος» εναι νυπόστατη κα κυρη, κα πρέπει λοι, διαίτερα ο πίσκοποι πο διαφωνον, ν συνεργήσουν στε ν συνέλθει λλη Σύνοδος, ληθιν ρθόδοξη κα Πανορθόδοξη, γι ν κυρώσει κα πορρίψει τν ψευδοσύνοδο τς Κρήτης. Ατ δν γίνεται ατομάτως· πιβάλλεται ν γίνει θεσμικά, γι ν ποφευχθον διαιρέσεις κα ντάσεις μεταξ τν ποστηρικτν κα τν ρνητν τς «Συνόδου».
δια ντισυνοδικ συμπεριφορ παρατηρήθηκε κα στν περίπτωση τς κκλησίας τς λλάδος. εκοσιπενταμελς ντιπροσωπεία, χουσα π κεφαλς τν ρχιεπίσκοπο κ. ερώνυμο, εχε δεσμευθ μ μόφωνη συνοδικ πόφαση τς εραρχίας ν προτείνει κα ν ποστηρίξει συγκεκριμένες διορθώσεις στ περιλάλητο κείμενο, πο θ λλαζαν ν μέρει τν οκουμενιστικ φυσιογνωμία του. Δν ξουσιοδοτήθηκαν π τ σμα τς εραρχίας, ν χρειασθε, ν νεργήσουν ατοβούλως κα ατογνωμόνως. Κα μως, συνοδικ πόφαση πγε περίπατο· ρχιεπίσκοπος κα ο περ ατν παρέβησαν τς ποφάσεις τς δικς τους συνόδου κα πραξαν κατ τ δοκον, πιεσθέντες κα πιέσαντες κατ τν μητροπολίτη Ναυπάκτου. ν κατ τν συνοδικ δεοντολογία σαν παρόντες λοι ο πίσκοποι τς κκλησίας τς λλάδος, θ μποροσαν νδεχομένως ν ναθεωρήσουν τν ρχική τους πόφαση· τώρα πρτος νήργησε χωρς τν γνώμη τν λοιπν, ντισυνοδικά κα ντικανονικά, κα εναι πόλογος νώπιον τς εραρχίας. παληθεύεται τσι ρχ τς κολουθίας τν κακν, σύμφωνα μ τν ποία «νς κακο δοθέντος, μυρία πονται». ντισυνοδικός, δηλαδή, ποκλεισμς το συνόλου τν πισκόπων γέννησε λλες ντισυνοδικς παρεκκλίσεις κα συμπεριφορές, ν οκ στιν ριθμός.
Μ λα ατ εναι πράγματι ν πορε κανες γι τν διθυραμβικ τόνο το κειμένου τς κκλησίας τς Κύπρου πο πευθύνθηκε πρς τν λαό, στ ποο προσπαθον ο συντάκτες τν μνημειώδη ατ γι τν ντισυνοδικότητά της σύνοδο ν τν μφανίσουν ς συνέχεια τν πτ οκουμενικν συνόδων. Ατ δν τ θέλει οτε πατριάρχης κ. Βαρθολομαος, ποος ρνεται τν οκουμενικότητα τς «Συνόδου», γιατ δν συμμετέχουν ο Χριστιανο τς Δύσεως (!!!), οτε ρχιεπίσκοπος λβανίας κ. ναστάσιος, ποος στν ναρκτήρια συνεδρία τς «Συνόδου», δήλωσε τι ατ δν μοιάζει οτε μ τς συνόδους το παρελθόντος οτε μ τν Β Βατικάνειο. Δυστυχς οτε ο μοφωνοντες μοφωνον. Μέσα σ ατν τν σύγχυση κα τν σάφεια πο δημιούργησε «Σύνοδος» λες ο κτιμήσεις εναι δυνατές, κα ξιοπιστία το κκλησιαστικο λόγου χει πολεσθ· τ πρόβατα δν ναγνωρίζουν τν φων τν ποιμένων τους, κα κινδυνεύουν ν παρασυρθον π φωνές «λλοτρίων».

Δεν υπάρχουν σχόλια: