Η μικτή Μονή του Έσσεξ Αγγλίας, και η διαθήκη του Οσίου Νικάνορος του θαυματουργού

Να φυλάσσετε ακριβώς την παράδοσιν των Αγίων Πατέρων, όσα περί Πίστεως και εναρέτου διαγωγής έγραψαν, και όσα το τυπικόν του Αγίου Σάββα τρανώς διακελεύεται περί εκκλησιαστικής τάξεως και περί αρετής. Γυναίκα ποτέ μη δεχθήτε εις το Μοναστήριον, είτε καλογραία είναι, είτε κοσμική, ή βασιλέως μήτηρ, ή βασίλισσα, ούτε παιδί αμύστακον και αγένειον.....


Ορθόδοξος Συναξαριστής Η σελ. 148

Δεν υπάρχουν σχόλια: