π. Θεόδωρος Ζήσης: Εκκλησία είμαστε και εμείς

Eίναι προ παντός οι Άγιοι που αγωνίσθηκαν εναντίον των αιρέσεων. Θα ήταν ποτέ δυνατόν να οργανώνουν κοινά συνέδρια και να συμπροσεύχονται ο Μ. Αθανάσιος με τον Άρειο, ο Μ. Βασίλειος και ο Άγ. Γρηγόριος ο Θεολόγος με τους Ευνόμιο και Μακεδόνιο, ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας με το Νεστόριο, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης με τους εικονομάχους, ο Άγ. Γρηγόριος Παλαμάς με το Βαρλαάμ Καλαβρό;

Δεν υπάρχουν σχόλια: