«ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΑΙ» ΧΩΡΙΣ ΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ -- Νικόλαος Γ. Σαββόπουλος θεολόγος

Με αφορμή την συνεχῶς αυξανομένη επίθεση «αντιοικουμενιστῶν» εναντίον τῶν αδελφῶν μας τοῦ παλαιοῦ χώρου, δηλώνουμε ότι


ΟΙ «ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΑΙ» ΠΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΤΡΩΑΝ ΕΥΣΕΒΕΙΑΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΧΩΡΟΥ Ή ΤΟΥΣ Γ.Ο.Χ. ΕΝ ΓΕΝΕΙ, ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΟΥΝ – ΟΠΩΣ ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΑΙ – ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ.

Νέα ανάρτηση στο http://blogs.sch.gr/savvop-nik/

Δεν υπάρχουν σχόλια: