"Παποκεντρική Παγκοσμιότης-Οικουμενισμός" (Ντοκιμαντέρ)


2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Δες και κάτι Κωνσταντίνε σχετικό με την θέση του Μεσσία σε σχέση και με τον παπισμό....

Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΟΥΣ(ΙΛΑΣΤΗΡΙΟΝ) ΚΑΙ Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ YOM KIPPUR
Σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη, στο επάνω μέρος της Κιβωτού της Διαθήκης βρισκόταν η Θέση του Ελέους (Mercy Seat, στα Εβραϊκά kapporeth και στα Ελληνικά Ιλαστήριον) η οποία ήταν ένα χρυσό καπάκι/κάλυμμα με δύο Χερουβείμ στα άκρα του. Κάτω ακριβώς από αυτό το χρυσό καπάκι/κάλυμμα προφυλάσσονταν η Κιβωτός της Διαθήκης. http://www.preachit.org/images/ppt_thumbs/1161-slide1-600.jpg
http://oneclimbs.com/wp-content/uploads/2013/04/Ark-of-covenant-God-face-to-face.jpg
Τόσο η Κιβωτός της Διαθήκης όσο και το Ιλαστήριον τοποθετούνταν μέσα στα Άγια των Αγίων (Holy of Holies - Kodesh Hakodashim- Σήμερα θεωρείται ότι βρίσκεται κάτω από το Θόλο του Βράχου αν και ορισμένοι ερευνητές το τοποθετούν λίγο βορειότερα) που αποτελούσε το πιο ιερό μέρος του Ναού, διαχωρισμένο από τον υπόλοιπο Ναό από μία μεγάλη και παχυλή κουρτίνα(parochet) . Τα δύο χερουβείμ τοποθετούνταν πάνω στην Θέση του Ελέους ακριβώς απέναντι το ένα από το άλλο με ανοιγμένα τα φτερά με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργούν μία θέση για τον Θεό/Γιαχβέ (Α Βασ. 4,4 καὶ ἀπέστειλεν ὁ λαὸς εἰς Σηλώμ, καὶ αἴρουσιν ἐκεῖθεν τὴν κιβωτὸν Κυρίου καθημένου Χερουβίμ· καὶ ἀμφότεροι οἱ υἱοὶ Ἡλὶ μετὰ τῆς κιβωτοῦ, Ὀφνὶ καὶ Φινεές) . Η Θέση του Ελέους είναι ο Θρόνος του Θεού/Γιαχβέ επομένως! Στο Λευιτικό (Leviticus 16:2) δίδονται οδηγίες για το πώς όταν ο Θεός εμφανίζεται σε σύννεφο πάνω από την Θέση του Ελέους, οι Ιερείς δεν θα πρέπει να μπαίνουν στο Tabernacle (που είναι ο φορητός επίγειος τόπος συνάντησης του Θεού με το λαό του Ισραήλ πριν κατασκευαστεί ο Ναός, δηλαδή όσο αυτός ήταν περιπλανώμενος στην ερημιά).
Σύμφωνα με το Βιβλίο της Εξόδου η Θέση Ελέους καθώς και η Κιβωτός κατασκευάστηκε από τον Μωυσή ο οποίος ακολούθησε τις εντολές του Θεού. Στα Άγια των Αγίων μπορούσε να μπει μόνο ο Εβραίος Αρχιερέας (Kohen Gadol) και μόνο κατά την ημέρα της Εξιλέωσης(Day of Atonement ή Yom Kippur) έτσι ώστε να θυμιατίσει και να ραντίσει με αίμα ενός θυσιαζόμενου τράγου και ενός ταύρου, την Θέση Ελέους σαν εξιλέωση για τον ίδιο και για όλο το Ισραήλ. Yom σημαίνει ημέρα και kippur σημαίνει εξιλέωση. Προέρχεται από την Εβραϊκή λέξη kapporeth που είναι η Θέση του Ελέους στην Κιβωτό της Διαθήκης. Η συγκεκριμένη ημέρα χαρακτηρίζεται ως “το Σάββατο των Σαββάτων” και είναι η ιερότερη μέρα του χρόνου στον Ιουδαϊσμό. Έχει ως βάση της την Μετάνοια και την Εξιλέωση έτσι ώστε να μπορέσουν να ελκύσουν το Έλεος του Θεού. Την συγκεκριμένη ημέρα ζητείται το Έλεος του Θεού για την συγχώρεση των αμαρτιών (Είναι επομένως ξεκάθαρες οι ομοιότητες με την Κυριακή του Θείου Ελέους των παπικών. Είναι και οι δύο οι σπουδαιότερες ετήσιες εορτές κατά τις οποίες απαιτείται από τον Θεό η εξιλέωση και η μετάνοια ως τελευταία ελπίδα για σωτηρία). Μόλις το 2015 ο ΟΗΕ αναγνώρισε το Yom Kippur και μόλις το 2016 συμπεριέλαβε την εορτή στις επίσημες εορτές που ένας εργαζόμενός του μπορεί να επιλέξει για να εορτάσει. Ο Αραβο-Ισραηλινός πόλεμος του Yom Kippur ή αλλιώς των 6 ημερών κατά την ιερή ημέρα του Yom Kippur που οδήγησε σε απρόσμενη νίκη του Ισραήλ έναντι όλων, θεωρείται από τους Ισραηλινούς ως ένα από τα μεγαλύτερα θαύματα του Θεού συνέπεια της μετάνοιας του Ισραήλ. Μία χαρακτηριστική ιστορία είναι ότι κατά την διάρκεια εκείνης της ημέρας πολύ ισχυρός αέρας φύσηξε και απεκάλυψε όλες τις νάρκες που είχαν τοποθετήσει οι Σύριοι στα υψίπεδα του Γκολάν, γεγονός που έσωσε πολλούς Ισραηλινούς στρατιώτες. https://www.youtube.com/watch?v=EZPMAL8bzi0 , https://unitedwithisrael.org/the-yom-kippur-miracle/ .

Αλέξανδρος - 1

Ανώνυμος είπε...

Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι η εορτή του Θείου Ελέους ξεκινάει 10 ημέρες νωρίτερα και συγκεκριμένα την Μ. Παρασκευή (όπου ο Κύριος κατέβει εις τον Άδη για να μας εξιλεώσει για τις αμαρτίες μας) και κορυφώνεται την Κυριακή του Θείου Ελέους. Παρομοίως στους Ισραηλίτες η διαδικασία της εξιλέωσης ξεκινάει 10 ημέρες νωρίτερα κατά την ημέρα του Rosh Hashanah(αρχή του έτους) και κορυφώνεται κατά την ημέρα του Yom Kippur. Σύμφωνα με την Εβραϊκή παράδοση ο Θεός χαράσσει την μοίρα κάθε ανθρώπου για το επόμενο έτος στο Βιβλίο της Ζωής κατά την Rosh Hashanah και αναμένει μέχρι την ημέρα του Yom Kippur ώστε να σφραγίσει την ετυμηγορία του!! (Σχόλιο: Αν επομένως μετανοήσουμε, ζητήσουμε συγχώρεση και πιστέψουμε στον Μεσσία Νέο Χριστό προσκυνώντας την εικόνα του τότε εκείνος θα μας εγγράψει στο Βιβλίο της Ζωής και κατά την ημέρα του Yom Kippur θα σφραγίσει την ετυμηγορία του!!!) https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/55/fa/1d/55fa1d2f241e108d588ea9e916c3bd94.jpg
Είναι δε σημαντικό να κρατήσουμε στα υπόψιν μας ότι μεγάλη μερίδα των παπικών, θεωρεί ότι ο Χριστός επιθυμεί έλεος και όχι θυσίες (Ματθαίος, ιβ΄:7) αλλά δεν καταδικάζει όπως λένε τους νόμους για τις θυσίες που ο Ίδιος έφτιαξε.
Τέλος ορισμένα σημεία από την Παλαιά Διαθήκη όπου αναδεικνύεται ο ρόλος και η σημαντικότητα της έννοιας του Ελέους του Θεού:
Ησ. 16,5. καὶ διορθωθήσεται μετ᾿ ἐλέους θρόνος, καὶ καθιεῖται ἐπ᾿ αὐτοῦ μετὰ ἀληθείας ἐν σκηνῇ Δαυὶδ κρίνων καὶ ἐκζητῶν κρίμα καὶ σπεύδων δικαιοσύνην.
Ζαχ. 1,16. Δια τούτο αυτά λέγει Κυριος• θα επιστρέψω εις την Ιερουσαλήμ με έλεος και αγάπην και ο ναός μου θα ανοικοδομηθή εις την πόλιν αυτήν, λέγει Κυριος ο παντοκράτωρ. Η περιοχή της Ιερουσαλήμ θα εκταθή ακόμη περισσότερον.
Εξ. 20,6. καὶ ποιῶν ἔλεος εἰς χιλιάδας τοῖς ἀγαπῶσί με καὶ τοῖς φυλάσσουσι τὰ προστάγματά μου.
Επιπλέον τα 13 χαρακτηριστικά του Ελέους όπως απαριθμούνται στο Βιβλίο της Εξόδου (Exodus 34:6-7) είναι τα Θεία Χαρακτηριστικά με τα οποία σύμφωνα με το Ιουδαϊσμό ο Θεός κυβερνάει τον κόσμο.
Καταληκτικά η αναλυτική περιγραφή του Ιλαστηρίου/Mercy Seat/Kapporeth έχει ως ακολούθως:
Εξ. 25,16 καὶ ποιήσεις ἱλαστήριον ἐπίθεμα χρυσίου καθαροῦ, δύο πήχεων καὶ ἡμίσους τὸ μῆκος καί πήχεως καὶ ἡμίσους τὸ πλάτος.
Εξ. 25,17 καὶ ποιήσεις δύο Χερουβὶμ χρυσοτορευτὰ καὶ ἐπιθήσεις αὐτὰ ἐξ ἀμφοτέρων τῶν κλιτῶν τοῦ ἱλαστηρίου.
Εξ. 25,18 ποιηθήσονται Χεροὺβ εἷς ἐκ τοῦ κλίτους τούτου καὶ Χεροὺβ εἷς ἐκ τοῦ κλίτους τοῦ δευτέρου τοῦ ἱλαστηρίου· καὶ ποιήσεις τοὺς δύο Χερουβὶμ ἐπὶ τὰ δύο κλίτη.
Εξ. 25,19 ἔσονται οἱ Χερουβὶμ ἐκτείνοντες τὰς πτέρυγας ἐπάνωθεν, συσκιάζοντες ἐν ταῖς πτέρυξιν αὐτῶν ἐπὶ τοῦ ἱλαστηρίου, καὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν εἰς ἄλληλα· εἰς τὸ ἱλαστήριον ἔσονται τὰ πρόσωπα τῶν Χερουβίμ.
Εξ. 25,20 καὶ ἐπιθήσεις τὸ ἱλαστήριον ἐπὶ τὴν κιβωτὸν ἄνωθεν· καὶ εἰς τὴν κιβωτὸν ἐμβαλεῖς τὰ μαρτύρια, ἃ ἂν δῷ σοι.
Εξ. 25,21 καὶ γνωσθήσομαί σοι ἐκεῖθεν καὶ λαλήσω σοι ἄνωθεν τοῦ ἱλαστηρίου ἀνὰ μέσον τῶν δύο Χερουβὶμ τῶν ὄντων ἐπὶ τῆς κιβωτοῦ τοῦ μαρτυρίου καὶ κατὰ πάντα, ὅσα ἐὰν ἐντείλωμαί σοι πρὸς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ.

Αλέξανδρος - 2