«Γ/ Εκατοντάδα διαφόρων κεφαλαίων» του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού :

«Ο Αδὰμ αφού συγκατατέθηκε στην πλευρά του (δηλαδή την Εύα), που του πρότεινε την ηδονή, έβγαλε έξω απ΄  τον Παράδεισον το ανθρώπινον γένος (Γεν. Γ/ 24). Και ο Κύριος, που υπέμεινε τον πόνο απὸ το κέντημά της, έβαλε τον ληστὴ μέσα στον Παράδεισον (Λουκ. ΚΓ/ 41). Ας αγαπήσουμε λοιπὸν την κακοπάθεια του σώματος και ας μισήσουμε την ηδονή του. Γιατι η πρώτη εισάγει στον Παράδεισον και μας αποκαθιστά στα αγαθά, ενώ η άλλη μας βγάζει έξω και μας χωρίζει απὸ τα αγαθά».

Δεν υπάρχουν σχόλια: