Η τηλεόρασις η δασκάλα των παθών

Η μεγαλύτερη αιτία πνευματικής καταπτώσεως των ανθρώπων εις την σύγχρονον εποχήν είναι η τηλεόρασις. Είναι η δασκάλα η διδάσκουσα ό,τι έχει σχέσιν με την ανηθικότητα, με την διαφθοράν, με την βίαν, με το ψέμα και γενικώς με κάθε είδους κακίαν και απανθρωπιάν. Εκείνο όμως το οποίον κάνει πιο τραγικήν την κατάστασιν είναι, όταν την παρακολουθούν τα παιδιά και μάλιστα επί πολλές ώρες.
Έχει αναφερθή παλαιότερα ότι ερευνητές υπολογίζουν πως ένα παιδί 12 ετών έχει ιδή περίπου 800 δολοφονίες και 100 χιλιάδες σκηνές βίας. Ένα παιδί 18 ετών έχει ιδή περίπου 40.000 δολοφονίες και 200.000 χιλιάδες σκηνές βίας. Δεν τολμούμε να σκεφθούμε εις ποίον σημείον έχουν φθάσει σήμερα. Εις την τηλεόρασιν ζωντανεύουν όλα τα πάθη μας και πίσω από κάθε πάθος, όπως λέγουν οι Πατέρες, κρύβεται και ένας διάβολος. Αυτό επιβεβαιώνεται και από κάποιο περιστατικόν, το οποίον αναφέρει το περιοδικόν  «Μεταμόρφωσις», τεύχος 31:                                                                   
«Μαρτυρία Χρυσοπούλου Ιωάννου, Αρχιτέκτονος από την Αλεξανδρούπολη: «Είμαι παντρεμένος με την Σιοντοπούλου Ευανθία και έχομε τρία παιδιά. Πριν από μερικά χρόνια όταν ο γυιός Χρήστος ήταν τριάμισι χρόνων, συνήθιζε βλέποντας την μητέρα του να θυμιάζη το σπίτι, να την ακολουθή και να θυμιάζη (υποτίθεται) και ο ίδιος με την ξύλινη κουδουνίστρα του, η οποία έμοιαζε με θυμιατό, όλο το σπίτι επαναλαμβάνοντας το “Κύριε ελέησον”. Κάποια μέρα ενώ θυμίαζε κατά την συνήθειά του με το παιχνίδι του, παρέλειψε να θυμιάση την γωνιά του σαλονιού, όπου βρισκόταν η τηλεόραση. Αυτό το πρόσεξε η γυναίκα μου και τον ρώτησε γιατί δεν θυμιάζει το σαλόνι.  Ο Χρήστος απάντησε εντελώς φυσικά ότι αυτός ο ξένος, που κάθεται πάνω στην τηλεόραση δεν του επιτρέπει να θυμιάση εκεί. “Μα ποιος ξένος, Χρήστο”, τον ξαναρωτά η γυναίκα μου. “Να, αυτός καλέ μαμά, που κάθεται πάνω στην τηλεόραση, δεν τον βλέπεις”;  Ο Χρήστος έβλεπε με τα καθαρά μάτια της ψυχής του τον διάβολο καθήμενο πάνω στην τηλεόραση και τον οποίον μάλιστα ενωχλούσε το υποτιθέμενο θυμίαμα του Χρήστου.                                      
Μετά από συζήτηση του παραπάνω γεγονότος με τον Πνευματικό μας πατέρα βγάλαμε την τηλεόραση από το σπίτι μας».

Δεν υπάρχουν σχόλια: