Ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος, μας λέγει:

ΑΝ ΘΕΛΗΣ ΝΑ ΣΩΘΗΣ. 
                                                                                                            
 «Εφ᾽ όσον αγωνίζεσαι και υπομένεις να δουλεύης στον
Κύριον, τόσον και η διάνοιά σου καθαρίζεται. Μόνον να θέλης
ειλικρινώς την σωτηρία σου, αυτό είναι αρκετόν. Διότι ο Κύριος,  ως ισχυρός συνεργός, βοηθεί όσους εναγωνίως επιζητούν την σωτηρίαν της ψυχής τους». 

Δεν υπάρχουν σχόλια: