Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ του Αγίου Ιουστίνου (Πόποβιτς)

Απόδειξις των λεχθέντων είναι όλοι οι Άγιοι της Καθολικής Εκκλησίας του Θεού. Η παιδεία και αγωγή ουδέν άλλο είναι παρά η προέκτασις της αγιότητος, η ακτινοβολία της αγιότητος, ο Άγιος εκπέμπει φως και δια τούτο ακριβώς διαφωτίζει, παιδαγωγεί. Η παιδεία προϋποθέτει με όλον το είναι της την αγιότητα. Αληθινός παιδαγωγός είναι εις την πραγματικότητα μόνον ο Άγιος. Άνευ των αγίων δεν υπάρχουν αληθινοί διδάσκαλοι και παιδαγωγοί, ούτε αληθινή παιδεία άνευ της αγιότητος. Άνευ του φωτισμού δεν υπάρχει διαφωτισμός. Η αγιότης είναι αγιότης δια του θείου φωτός. Αληθινή παιδεία και διαφωτισμός δεν είναι άλλο τι παρά ακτινοβολία της αγιότητος, μόνον οι Άγιοι είναι οι αληθώς φωτισμένοι. Η αγιότης ζη και αναπνέει δια του φωτός, ακτινοβολεί και ενεργεί εν τω φωτί. Αγιάζουσα η αγιότης, ταυτοχρόνως φωτίζει και διδάσκει. Υπάρχει λοιπόν κάποια ταυτότης μεταξύ αγιότητος και φωτισμού. Και πράγματι, η παιδεία σημαίνει φωτισμόν, τον φωτισμόν δια του αγιασμού εν Αγίω Πνεύματι, ο οποίος είναι φορεύς και δημιουργός της αγιότητος και του φωτός και της γνώσεως. Οι Άγιοι, επειδή είναι ηγιασμένοι και φωτισμένοι δια του Αγίου Πνεύματος, δια τούτο είναι και αληθινοί διδάσκαλοι και παιδαγωγοί.

Δεν υπάρχουν σχόλια: