«Δος αίμα και λάβε πνεύμα» - του αειμνήστου Ιωάννου Κορναράκη Ομ. Καθ. Θεολογικής Παν. Αθηνών

Οι υπηρεσίες της σύγχρονης ψυχολογίας στην βελτίωση των όρων της ζωής του ανθρώπου είναι ασφαλώς όχι απλώς αξιόλογες αλλά και επαινετές. Η ευρεία διάδοση των ψυχολογικών γνώσεων συνετέλεσε και συντελεί στην κατανόηση του ανθρώπου από τον άνθρωπο σε όλες τις εκδηλώσεις του και τις μορφές ή τους τομείς της ζωής του. Η συνεχώς σωρευμένη ψυχολογική εμπειρία, από τη μεθοδική έρευνα ή το αυθόρμητο και τυχαίο ψυχολογικό γεγονός, τίθεται συνεχώς στην υπηρεσία της βελτιώσεως και εξομαλύνσεως της καθημερινής ζωής του ανθρώπου. Αυτό σημαίνει ότι η πορεία της ζωής του ανθρώπου διαποτίζεται συνεχώς από το πνεύμα της ψυχολογίας «για ένα καλύτερο σήμερα»! Ό,τι είναι ψυχολογικό, είναι χρήσιμο σαν δείκτης ζωής, Ενώ κάθε «αψυχολόγητο» θεωρείται σαν κάτι σχεδόν … απάνθρωπο!
Η τάση αυτή να «ψυχολογοποιούμε» την ύπαρξη και τη δράση του ανθρώπου είναι πολύ χρήσιμη, αλλά. .. μέχρις ενός σημείου!

Ασύγγνωστος Θεσμική εκτροπή υπό του Δήμου Αθηναίων --- Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Δια του βήματος τούτου, καταδεικνύω συστηματικώς, τα κακώς κείμενα παθολογοανατέμνων τα μείζονα προβλήματα τα οποία ταλανίζουν το έθνος και την κοινωνία, υπό το υποκειμενικό μου πρίσμα, εξ αυτού του λόγου, εις αυτό το άρθρο θα επικεντρωθώ σε μία πρωτάκουστη απόφαση του Δήμου Αθηναίων, το οποίο έθεσε προς ψήφιση διαρκούντος του Δημοτικού Συμβουλίου, την 10η Φεβρουαρίου εν έτει 2020, συντεταγμένο ψήφισμα προς «Καταδίκη» της Χρυσής Αυγής
Να υπομνήσω ρητώς ότι η εν λόγω μακρόσυρτη δίκη, ευρίσκεται εις το στάδιο των αγορεύσεων εκατέρωθεν των Δικηγόρων, πρωτίστως της πολιτικής και ακολούθως κατά την δικονομική τάξη των συνηγόρων υπερασπίσεως των κατηγορουμένων, κατόπιν της αθωωτικής προτάσεως της Εισαγγελέως.
-------------------------------------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Κατσιβαρδᾶς: «κλυδωνίζεται εκ θεμελίων, η περίοπτη Συνταγματική κατοχύρωση της διάκρισης των εξουσιών».

Συμφωνῶ ἀπολύτως μέ τήν ἐξαιρετικήν ἀνάλυσιν τοῦ κ. Κατσιβαρδᾶ. Θά ἤθελα νά προσθέσω τό ἑξῆς: Οἱ ΒΡΩΜΕΡΟΙ ΠΡΟΔΟΤΑΙ πού «κυβερνοῦν» τήν δύσμοιρον αὐτήν χώραν κατά τίς τελευταῖες δεκαετίες (πόσες ἄραγε;) ἔχουν κατ' οὐσίαν ὑπαγάγει ὅλες τίς ἐξουσίες εἰς μίαν, αὐτήν τῶν Σιωνιστῶν, τῶν ὁποίων αὐτοί εἶναι ὑπηρέται. Δέν ὀρρωδοῦν πρό οὐδενός ἠθικοῦ ἤ νομικοῦ ἐμποδίου, προκειμένου νά προδώσουν τά πάντα εἰς τούς ἐχθρούς τῆς Ἑλλάδος, ὡς νά ἠδωνίζωνται ὅταν προδίδουν! Ἐν προκειμένῳ, ὅσοι ἐψήφισαν τό κατάπτυστον ψήφισμα μέ τό ὁποῖον παρεμβαίνουν εἰς τό ἔργον τῆς Δικαιοσύνης πρέπει νά ὁδηγηθοῦν εἰς τά σκοτεινότερα κελλία τῶν φυλακῶν διά τήν κατάλυσιν τοῦ Συντάγματος, τοὐτἐστιν δ' Ἐσχάτην Προδοσίαν.

Οικουμενισμός: το βδέλυγμα της ερημώσεως


Ὁ ἀσκητισμὸς τῶν ὀφθαλμῶν καὶ τῆς γλώσσης -- Τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη

Τὸ μεσημέρι στὴν τράπεζα τῆς ἐνορίας μας εἴχαμε τὴν εὐκαιρία νὰ ἀκούσουμε γιὰ τὸ ἀληθινὸ μυστήριο τῆς ἐνορίας καθὼς καὶ γιὰ τὸ νόημα τῶν τραπεζῶν τῆς ἀγάπης. Ἀπόψε στὴν εἴσοδο τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, στὸ μέγα πέλαγος τῆς νηστείας, ἂς ἐπιτραπῆ καὶ ἂς συγχωρεθῆ νὰ μιλήσουμε διὰ τὸν ἀσκητισμὸ τῶν ὀφθαλμῶν καὶ τῆς γλώσσης κατὰ τὴν διδασκαλία, ὅπως μᾶς ἔχει διδάξει ὁ Μέγας Βασίλειος, ποὺ λέγει: «ἀληθὴς νηστεία ἡ τῶν κακῶν ἀλλοτρίωσις». Αὐτὸ τὸ θέμα εἶναι μιὰ σπουδαία καὶ πνευματικὴ προσπάθεια, ποὺ ἴσως δὲν τὸ προσέχουμε ἀκριβῶς ὅσο πρέπει καὶ ἐπιβάλλεται νὰ ἀγωνισθοῦμε πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτὴ τὴν περίοδο τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.

Απολυτίκιο Εύρεσις της Α' και Β' Τιμίας Κεφαλής Αγ. Ιωάννου του Προδρόμου - 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ


Τη ΚΔ΄ (24η) του αυτού μηνός Φεβρουαρίου, γέγονεν η πρώτη και Δευτέρα εύρεσις της τιμίας Κεφαλής του Αγίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού ΙΩΑΝΝΟΥ.

Η Τιμία αύτη και Αγγέλοις αιδέσιμος του θείου Προδρόμου Κεφαλή πρώτον μεν ευρέθη εν τω οίκω του Ηρώδου, δι’ επιφανείας και αποκαλύψεως του ιδίου Τιμίου Προδρόμου, εις δύο Μοναχούς, οι οποίοι μετέβαινον εις προσκύνησιν του ζωοδόχου Τάφου του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, έλαβε δε ταύτην παρά των Μοναχών εκείνων εις κεραμεύς και την μετέφερεν εις την Έμεσαν· αισθανθείς δε εκείνος, ότι δια της Αγίας Κάρας έλαβεν ευτυχίαν, ετίμα αυτήν εξαιρέτως και όταν έμελλε να αποθάνη, την αφήκεν εις την αδελφήν του, παραγγείλας εις αυτήν να μη την μετατοπίση ούτε να την δείξη εις άλλον, αλλά να την τιμά και να την προσκυνή.

ΤΩΡΑ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΥΠΕΡ ΒΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΩΝ

Έτσι ενεργούσαν και οι Τσιπραίοι μειοδότες και Εθνοκτόνοι για να παραδώσουν την Μακεδονία. Αδιαφορούσαν για τις διαμαρτυρίες των Ελλήνων πατριωτών και έπρατταν ό,τι τους πρόσταζε ο ξένος παράγων για τον αφελληνισμό και διαμελισμό της χώρας.
Τα ίδια κάνει τώρα και η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ουσιαστικά εγκαθιστά τους λαθροεισβολείς του Ερντογάν στα ευαίσθητα ακριτικά νησιά του Αιγαίου και στους σχεδιασμούς είναι όταν γεμίσουν πλήρως τα νησιά να μεταφέρει τριτοκοσμικούς του Ισλάμ και στην ηπειρωτική Ελλάδα σε κάθε πόλη και ακριτική ακόμη περιοχή.
Αποδέχθει την αντικατάσταση του Ελληνικού πληθυσμού των Ελλήνων Ορθοδόξων με αλλοεθνείς Ισλαμιστές και το πολιτισμικό μοντέλο που μεταφέρουν και επιβάλλουν δια της θρησκείας των.
Ακόμη και την κατάλυση της Δημοκρατίας, την απώλεια της τάξης και ασφάλειας, την παράδοση του γηγενούς πληθυσμού στον πιο άγριο και πρωτόγονο ρατσισμό. Και όλα αυτά:
Να καταστήσουν την Ελλάδα από Εθνική Πατρίδα των Ελλήνων σε διεθνές κέντρο διερχομένων και εγκαθισταμένων. Σε ένα χώρο χωρίς σύνορα προκειμένου να μεταπλάσουν σε διεθνιστικό μαζόπολτο με τον Ελληνισμό. Μειονότητα υπό αφόρητη πίεση και διωγμό.
Μας κάνουν Γενοκτονία
Αυτή είναι η χειρότερη περίοδος της Ελληνικής ιστορίας γιατί γίνεται διάλυση του Ελληνικού Εθνικού κράτους, της ιστορίας, της ακεραιότητας της πατρίδος μας, της γλώσσας μας, του πολιτισμού μας, του τρόπου ζωής μας, των αξιών μας, των περιουσιών μας, από στίφη ετεροκλήτων ακόμη και βαρβάρων λαών μεταξύ των οποίων έχουν παρεισφρίξει ειδεχθείς εγκληματίες, φανατικοί Ισλαμιστές, κακούργοι, ανώμαλοι, άρρωστοι, πράκτορες, ανθέλληνες και άρπαγες άεργοι εισοδηματιστές των ΜΚΟ κ.α.
Η Κυβέρνηση δεν δέχθηκε την πρόταση των κατοίκων των νησιών για την δημιουργία κλειστών δομών (διάβασε πόλεων) σε ακατοίκητα νησιά και προχωρεί στην ανοικοδόμηση νέων πόλεων στην καρδιά των νησιών μας για να τους  αλλάξει την πληθυσιακή σύνθεση και να εξαναγκάσει τον γηγενή πληθυσμό να μεταναστεύσει. Έτσι θα υλοποιήσει τα διεθνιστικά της σχέδια για τον ευκολότερα διαμελισμό του Αιγαίου.
Έλληνες τώρα αγωνιζόμαστε υπέρ βωμών και εστιών
Κάτω οι Εθνοκτόνοι Μηταράκηδες, Μητσοτάκηδες, Τσίπρες κ.λ.π.
ΑΜΦΙΚΤΥΩΝ

Σχόλιον Δημητρίου Χατζηνικολάου:
Συμφωνῶ ἀπολύτως μέ τόν συγγραφέα τοῦ ἄρθρου, ὅτι ἀπαιτεῖται συλλογική ἀντίστασις τοῦ λαοῦ ὑπέρ βωμῶν καί ἑστιῶν καί κατά τῆς πλέον βρωμερᾶς καί πρωτοφανοῦς Ἐσχάτης Προδοσίας τῶν δωσιλόγων ψευδοπολιτικῶν καί ψευδο-επισκόπων -- γαλάζιων, κόκκινων καί πράσινων Τσιπραίων, ὑπαλλήλων τῶν Σιωνιστῶν (=Σατανιστῶν)! Ἀλλιῶς, ἐπίκειται ὁ ἀφανισμός μας καί ἡ καταστροφή τοῦ πολιτισμοῦ καί τῆς Ἱστορίας μας, ὁπότε θά εἴμεθα ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ μέ τούς ΒΡΩΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΑΣ πού ἐξυφαίνουν τό ὡς ἄνω ΣΑΤΑΝΙΚΟΝ ΣΧΕΔΙΟΝ ΑΦΑΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ μέ ἐργαλεῖον τήν λαθρομετανάστευσιν! Ἁπτή ἀπόδειξις ὅτι ΔΟΛΙΩΣ ἐκτελοῦν τό βρωμερόν αὐτό σχέδιον τῶν Σιωνιστῶν εἶναι ὅτι δέν κλείνουν τά σύνορα τῆς χώρας, χερσαῖα καί θαλάσσια, ὅπως ἔχουν κάνει ἄλλες χῶρες. Φωτιά καί τσεκοῦρι στούς προσκυνημένους!!!

Dimitris Hatzinikolaou, Associate Professor
University of Ioannina, Dept. of Economics
University Campus, 45110 Ioannina
HELLAS
Tel.: +30 26510 05925, Fax: +30 26510 05092

Νῆψις ψυχῆς -- Τοῦ αειμνήστου Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Μιά φευγαλέα ματιά αὐτογνωσίας στήν ἐσωτερική ζωή τῆς ψυχῆς μας, θά διαγνώσει μύριες ὅσες ἀδυναμίες καί ἐκτροπές πού παραμορφώνουν ὀντολογικά τόν πνευματικό μας κόσμο. Κάποτε διαλογιζόμαστε γιά τούς ἄλλους καί μ᾽ ἔκπληξη ἀναρωτιόμαστε καί λέμε: "Πῶς κατάντησε αὐτός ὁ ἄνθρωπος, ἔτσι;". Μήπως ὅμως, θά πρέπει, τῆς αὐτογνωσίας τήν ἐξέταση νά τήν κάνουμε στόν ἑαυτό μας; "Προσευχή καί σιωπή, λόγου τιμιωτέρα", λέγει ὁ ὅσιος Ἠλίας ὁ πρεσβύτερος. Ν᾽ ἀφήσουμε τά λόγια καί νά κοιτάξουμε τόν ἑαυτό μας. Πάνω ἀπ' ὅλα, στήν πνευματική μας ζωή, ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό νήψη ψυχῆς. Καί νήψη -(στήν ἀρχαιοελληνική, νῆψις) σημαίνει ἀγρύπνια, προσοχή. Γιαυτό καί ἡ ἐκκλησιαστική - νυκτερινή ἀκολουθία ὀνομάζεται "ἀγρυπνία", διότι οἱ χριστιανοί μένουν ἄγρυπνοι. Ἡ ἀναγκαιότητα τῆς νήψης (ἤ νήψεως), εἶναι τόσο ἀπαραίτητη καί ἐπείγουσα, ὅπως ἡ ἀναπνοή γιά τούς πνεύμονες.

ΜΗΝΥΜΑ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ Α΄ ΛΟΓΩ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΓΙΓΑΝΤΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΞΙΜΟΥ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ

«Απορώ, πώς ο Θεός ανέχεται να αποκαλείται, ο μέγιστος αυτός βλάσφημος και αιρεσιάρχης, ως «ορθοτομών τον λόγον της Αληθείας» και δεν ρίχνει φωτιά να μας κάψη και αυτούς που τον μνημονεύουν και εμάς που τους ακούμε και δεν διαμαρτυρόμεθα!» (π. Μάξιμος, 8 Μαρτίου 2017)

Στο μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής Μηλοχωρίου, στο ορθόδοξο αυτό Μοναστήρι αποτειχισμένων γιορτάσαμε τη μνήμη του αγίου Μαξίμου του Ομολογητή και μαζί τα ονομαστήρια του 85χρονου ηγουμένου π. Μάξιμου Καραβά. Στον εσπερινό της εορτής δεκαεννέα αδελφοί ένωσαν τη φωνή τους και έψαλαν προς δόξαν του Τριαδικού Θεού την ακολουθία του αγαπημένου μας Αγίου και το πρωί 21 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Τρίτη εν μέσω πολλών τώρα αδελφών που έσπευσαν παρά τους μείον επτά βαθμούς Κελσίου στο μοναστήρι ολοκληρώσαμε τα τυπικά Θεία γράμματα και ύμνους του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας.

«Πᾶσαν τήν βιοτικήν ἀποθώμεθα μέριμναν» -- Πρεσβ. Διονύσιος Τάτσης

Συχνά παρατηροῦμε μοναχούς νά μπλέκονται σέ βιοτικές ὑποθέσεις καί νά χάνουν τόν πνευματικό τους προσανατολισμό. Ἀσχολοῦνται μέ θέματα πού ὑποτίθεται ὅτι τά ἔχουν ἀρνηθεῖ, ὅταν δέχτηκαν τό μοναχικό σχῆμα. Βέβαια, δικαιολογοῦν τήν ἐνασχόλησή τους μέ τά βιοτικά μέ τό ἐπιχείρημα ὅτι ἐνδιαφέρονται γιά τό καλό καί τήν προκοπή τοῦ μοναστηριοῦ τους καί ὄχι γιά δικά τους προσωπικά συμφέροντα. Ὁ ἰσχυρισμός αὐτός ἔχει περιορισμένη πειστικότητα, ἀφοῦ τά συμφέροντα τοῦ μοναστηριοῦ ἐπηρεάζουν καί τή ζωή τους. Δέν πρέπει νά ξεχνᾶμε ὅτι ἐκεῖνος πού ἀρνήθηκε τά ἐγκόσμια δέν πρέπει νά ἀναμειγνύεται σέ βιοτικές μέριμνες, ἀλλά νά ἔχει ἐμπιστοσύνη στήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ -- Πρωτ. Γεώργιος Μεταλληνός (+)

Ματθαίου κε' 31-46.
ΑΓΑΠΗ ΝΑΙ· ΑΛΛΑ ΠΟΙΑ ΑΓΑΠΗ;

«ἐφ' ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε»
(Ματθ. κε' 40).
1. Η σημερινή ευαγγελική περικοπή έρχεται να μας υπενθυμίσει μια μεγάλη αλήθεια. Την περασμένη Κυριακή μίλησε το ιερό Ευαγγέλιο για την αγαθότη­τα του Θεού- Πατέρα, που περιμένει το πλάσμα του να επιστρέψει. Αυτό όμως δεν πρέπει να μας κάμει να ξεχάσουμε και την δικαιοσύνη Του. Ο Θεός δεν είναι μονάχα στοργικός Πατέρας. Είναι και δίκαιος Κριτής. «Οὔτε ὁ ἔλεος αὐτοῦ ἄκριτος, οὔτε ἡ κρίσης ἀνελεήμων» λέγει ο Μ. Βασίλειος. Θα κρίνει τον Κόσμο, μας λέγει το Ευαγγέλιο, και μάλιστα όχι αυθαίρετα, αλλά σύμφωνα με τα έργα μας. Μας φέρνει, λοιπόν, η σημερινή περικοπή ενώπιον του γεγονότος της κρίσε­ως. Και λέμε «γεγονότος», γιατί η παγκόσμια κρίση αποτελεί για την πίστη μας εσχατολογική βεβαιότητα και πραγματικότητα, που ομολογείται σ' αυτό το Σύμ­βολο μας ως εκκλησιαστική πίστη: «Και πάλιν ἐρχόμενον κρῖναι ζῶντας καί νεκρούς...».