Μ.Κ.Ο : Ιεροκήρυκες της διαφθοράς και έμποροι των ψυχών -- Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω


Είναι πρόδηλο και πασίδηλο όπως επανειλημμένως έχω επισημάνει εκ του βήματος τούτου, ότι η Ελλάς έχει παραδοθεί αμαχητί εις τας χείρας των προδοτών, οι οποίοι ουδόλως τους απασχολεί η Ελλάδα δια τον απλούστατο λόγο ότι προεχόντως και κυρίως δεν νιώθουν Έλληνες. Το μόνον το οποίο τους απασχολεί, όντες εν διατεταγμένη υπηρεσία, να εκπληρώσουν  του σχεδιασμούς των ιθυνόντων εντολέων τους οι οποίοι ευρίσκονται σε υπερεθενικά διευθυντήρια και μηχανισμούς, διότι κατ’ ουσίαν αυτοί  τους ελέγχουν και τους ποδηγετούν. Η ανάδειξη και η λήψη της εξουσίας ενός εκάστου εξ αυτών, δέον όπως ήδη έχει ελεγχθεί και αξιολογηθεί από τα συστήματα, ούτως ώστε να καθίστασαι πειθήνιο όργανο των εντολών τους, άλλως ουδέποτε θα αναλάμβανε κανείς θέση εξουσίας ή αν παρ’ ελπίδα, το επιτύγχανε θα ήτο εις το διηνεκές περιθωριοποιημένος, αν δεν παρείχε εχέγγυα δουλοφροσύνης, ραγιαδισμού και εξανδραποδισμού ψυχής τε και πνεύματος.

Πρὸς τὴν Ἱ. Κοινότητα: Ὁ Πατριάρχης θὰ σᾶς ἐπιβάλη νὰ συλλειτουργήσετε καὶ μὲ γυναῖκες

Ὑπὸ τὸν ἔλεγχον τῶν ΗΠΑ
Ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνησις, ποὺ κατευθύνεται ἀπὸ τὰς ΗΠΑ, ἐλέγχουσα τὰ κονδύλια καὶ τοὺς φόρους τοῦ Ἁγ. Ὄρους, χειραγωγεῖ τοὺς Ἡγουμένους. Ἂν δώση ἐντολὴν ὁ κ. Πάιατ… ὅλα γίνονται…. Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα τῆς Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου orthodoxianewsagency.gr τῆς 28ης Ἰανουαρίου 2020:
«Μὲ τὸν Ἀμερικανὸ πρέσβη, Τζέφρι Πάιατ συναντήθηκε χθὲς ὁ ὑφυπουργὸς Ἐξωτερικῶν, Κώστας Βλάσης, μὲ τὴν συνάντηση νὰ ἐπεκτείνεται καὶ σὲ θέματα Ὀρθοδοξίας καὶ πίστης. Μάλιστα σὲ tweet ποὺ ἀνήρτησε ὁ Ἀμερικανὸς Πρέσβης «συγχαίρει τὸν κ. Βλάση γιὰ τὸν νέο του ρόλο καὶ γιὰ τὴν ζωτικῆς σημασίας Ἑλληνοαμερικανικὴ διασπορά, τὸν σημαντικὸ ρόλο τοῦ Ἁγίου Ὄρους στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία, στὴν θρησκευτικὴ ἐλευθερία καὶ ἀνοχή, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἄρρηκτους δεσμοὺς μὲ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο».

Οικουμενισμός : το βδέλυγμα της ερημώσεως των εσχάτων καιρών


Ὀλεθρία παραπλάνησις -- Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Μετά τό οἰκουμενιστικό θέατρο στό Φανάρι, ὅπου ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ὑποδέχτηκε καί συλλειτούργησε μέ τόν Πάπα Φραγκίσκο, γιά νά «λαμπρυνθεῖ» μέ τόν καλύτερο τρόπο ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, ἱδρυτῆ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινούπολης, ὁ κ. Βαρθολομαῖος συνεχίζει τήν πλάγια ὁδό τῆς παραπλάνησης τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, πώς τάχα οἱ παπικοί καί οἱ προτεστάντες εἶναι ἀγαπημένοι ἀδελφοί, ἀποτελοῦν μέρη τῆς διαιρεμένης Ἐκκλησίας καί ἡ ἡμέρα τῆς ἕνωσης εἶναι πολύ κοντά. Αὐτά βέβαια δέν τά ὑποστηρίζει δημοσίως ἐντός τῆς Ἑλλάδος, γιατί θά προκαλοῦσε τρικυμία, προετοιμάζει ὅμως τό ἔδαφος καί διαμορφώνει τό κατάλληλο κλῖμα μέ τίς συχνές του ἐπισκέψεις σέ διάφορες μητροπόλεις, ὅπου προβάλλεται ὁ ἴδιος -ἐκμεταλλευόμενος καί τήν ἀγάπη τοῦ λαοῦ πρός τήν Κωνσταντινούπολη καί τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο- καί δημιουργεῖται μιά ἐμπιστοσύνη στά ὅσα οἰκουμενιστικά διαπράττει. Εἶναι φυσικό, ὅταν ὑποδέχεσαι ἕνα πρόσωπο μέ λαμπρότητα καί ἐντυπωσιακές φιέστες, νά ἀποδέχεσαι καί τίς δραστηριότητές του καί νά μειώνονται οἱ ὅποιες ἐνστάσεις καί διαφωνίες. Μέ δεδομένη δέ καί τήν ἀδιαφορία τῶν συγχρόνων ἀνθρώπων ἀπέναντι στά θέματα τῆς πίστης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης μεθοδεύει τήν ἀνώδυνη ἀποδοχή τῶν οἰκουμενιστικῶν του μηνυμάτων σήμερα καί τήν ἕνωση τῶν «ἐκκλησιῶν» αὔριο. Αὐτό εἶναι τό σχέδιο τοῦ Πατριάρχη καί ἐντυπωσιάζει, ἄν δέν προκαλεῖ κιόλας, ἡ ἐπιπολαιότητα τῶν μητροπολιτῶν νά προσκαλοῦν τόν κ. Βαρθολομαῖο καί νά συνεργοῦν στό σχέδιό του. Δέν ἀνησυχοῦν ὅτι γίνονται καί αὐτοί συνένοχοι μέ τό νά συμπλέουν στήν ἴδια βάρκα μέ τόν πρωτεργάτη τοῦ ὀλέθριου οἰκουμενισμοῦ.

Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Χαραλάμπους


Τη Ι΄ (10η) Φεβρουαρίου, μνήμη του Αγίου ενδόξου Ιερομάρτυρος ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ.

Χαράλαμπος ο Άγιος Ιερομάρτυς, ο χαριέστατος και λαμπρότατος του Κυρίου θύτης και Αθλητής, απάσης της Ελλάδος το καύχημα και των πιστών το αγαλλίασμα, ήτο από την Μαγνησίαν και ιεράτευεν εις αυτήν επί πολλούς χρόνους, μέχρι των ημερών του ασεβεστάτου βασιλέως Σεβήρου του κατά τα έτη σκβ΄ -- σλη΄ (222-238) βασιλεύσαντος και Λουκιανού του ηγεμόνος, ότε συλληφθείς υπ’ αυτών υπέστη τον δια του Μαρτυρίου θάνατον δια την πίστιν και την αγάπην του Χριστού. Και πως, ακούσατε: Ο παμβασιλεύς και Κύριος ημών Ιησούς Χριστός διδάσκει ημάς εις το θείον και Ιερόν Ευαγγέλιον, ότι αν θέλωμεν να ακολουθήσωμεν οπίσω Αυτού πρέπει να απαρνηθώμεν πρότερον τον εαυτόν μας, να σηκώσωμεν και ημείς επί των ώμων τον Σταυρόν μας και ούτω να τον ακολουθήσωμεν.

Δεν το κάνετε όμως, και δεν θα το κάνετε ποτέ! -- Του αειμνήστου Ιωάννου Κορναράκη Καθηγητού Πανεπ. Αθηνών

...Γράφετε, σεβαστοί πατέρες, ότι οι οικουμενιστές πατριάρχες και λοιποί, αυτήν την παναίρεση του οικουμενισμού: 
«την διδάσκουν “γυμνή τη κεφαλή”, την εφαρμόζουν και την επιβάλλουν στήν πράξη κοινωνούντες παντοιοτρόπως μέ τούς αιρετικούς, με συμπροσευχές, ανταλλαγές επισκέψεων και ποιμαντικές συνεργασίες»!
 

Με το κείμενο αυτό, περιγράφετε κατά λέξη τον ΙΕ΄ κανόνα της πρωτοδευτέρας, ο οποίος σας δίνει το δικαίωμα να διακόψετε το μνημόσυνο των πατριαρχών, αρχιεπισκόπων και επισκόπων.
 
Δεν το κάνετε όμως, και δεν θα το κάνετε ποτέ!
 

Σύντομος περί νηστείας παραίνεσις

Από δύο πράγματα είναι και λέγεται ο άνθρωπος σύνθετος. Από ψυχήν και από σώμα. Και η μεν ψυχή είναι άϋλος και αόρατος, το δε σώμα είναι υλικόν και ορατόν· αν δε και τα δύο ταύτα είναι διαφορετικά, όμως εν πράγμα δύναται να συνδέση και τα δύο ταύτα. Ποίον; Η νηστεία. Άκουσον δε πως. Η νηστεία καθαρίζει και ελαφρύνει το σώμα, κόπτει τα πάθη και καθαίρει τας αισθήσεις. Ταύτα δε πάντα δίδουσι το όφελος εις την ψυχήν. Διότι όταν το σώμα αποκτήση αυτά τα οποία είπον, τότε φωτίζεται ο νους, όστις είναι οφθαλμός της ψυχής· τότε ορέγεται η ψυχή του αθανάτου κάλλους, τότε συνομιλεί μετά του Θεού, τότε ελευθερούται των κοσμικών φροντίδων και, γενικώς ειπείν, τότε το μεν σώμα γίνεται ως άϋλον, λεπτυνόμενον δια της αποχής από των τροφών, η δε ψυχή περισσότερον απολαμβάνει της αϋλου μορφής της.

Πότε επιτέλους θα το παραδεχθούμε; -- του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου, Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ.

Πότε θα το καταλάβουμε πως η χαρά, που αναζητάμε δεν έχει σχέσι με τις ανάγκες του σώματος, του νου ή της ψυχής με την ψυχολογική της έννοια; Έχει σχέσι άμεση και ουσιαστική με τις ανάγκες τού είναι μας για Θεό, για αληθινό Θεό, όπως μας τον φανερώνει η Εκκλησία με την εγγύησι της θείας αποκαλύψεως. Όταν ο πραγματικός εαυτός μας, εκείνος που βρίσκεται κάτω από τα οποιαδήποτε φτιασίδια του κόσμου, με τα ψεύτικα πιστεύω και την ψεύτικη ζωή, αναστηθή από αυτόν τον τάφο του και συνδεθή με τον Θεάνθρωπο Κύριο, τότε θα γεμίση χαρά, τότε θα νιώση ειρήνη, τότε θα καταλάβη ευτυχία. 

Τοῦ Ἁγίου Μελετίου τοῦ ὁμολογητοῦ:

Μὴ πείθεσθε Μονάζουσι μηδὲ τοῖς Πρεσβυτέροις, ἐφ’ οἷς ἀνόμως λέγουσι κακίστως εἰσηγοῦνται, καὶ τὶ φημὶ Μονάζουσι καὶ τὶ τοῖς πρεσβυτέροις; Μηδ’ Ἐπισκόποις εἴκετε τὰ μὴ λυσιτελοῦντα, πράττειν καὶ λέγειν καὶ φρονεῖν δολίως παραινοῦσιν.

Τὶς εὐσεβὴς σιγήσει τὶς ὅλως ἠρεμήσει; καὶ γὰρ τὴν συγκατάθεσιν σιωπὴ σημαίνει καὶ τοῦτο δείκνυσι σαφῶς ὁ Πρόδρομος Κυρίου, καὶ Μακκαβαῖοι σὺν αὐτῷ μικρὰς νομοθεσίας, προκινδυνεύοντες στερρῶς μέχρις αὐτοθανάτου καὶ μήτε τὸ βραχύτατον τοῦ νόμου παριδόντες ἐπαινετὸς ὁ πόλεμος γνωρίζεται πολλάκις καὶ μάχη κρεῖττον δείκνυται ψυχοβλαβοῦς εἰρήνης. Βέλτιον γὰρ ἀνθίστασθαι τοῖς οὐ καλῶς φρονοῦσιν ἡ τούτοις ἐπακολουθεῖν κακῶς ὁμονοοῦντας, χωριζομένους τοῦ Θεοῦ καὶ τούτοις ἑνουμένους.

Δύσκολον κατόρθωµα, ὁ δρόμος τῆς ἁγνότητας -- Πρεσβ. Διονύσιος Τάτσης

Κανένας δὲν μπορεῖ νὰ ἰσχυριστεῖ ὅτι ὁ δρόμος τῆς ἁγνότητας εἶναι εὔκολος. Ἔχει πολλὲς δυσκολίες καὶ πολλοὺς πειρασμούς. Αὐτὸ βέβαια δὲν σημαίνει ὅτι εἶναι ἀκατόρθωτος ἢ ὁδηγεῖ σὲ κατήφεια καὶ ἀπόγνωση. Κάθε ἄλλο. Εἶναι πορεία ποὺ δίνει χαρὰ καὶ τρέφει ἐλπίδα σωτηρίας. Δημιουργεῖ ψυχικὴ εὐφορία καὶ μεταφέρει τὰ ἐνδιαφέροντα τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὴ γῆ στὸν οὐρανό. Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος, ἀναφερόμενος στὶς δυσκολίες τοῦ ἀγώνα τῆς ἁγνότητας καὶ τὰ μέσα ποὺ χρειάζονται, γιὰ νὰ ἔχει διάρκεια καὶ ἐπιτυχία, λέει τὰ ἑξῆς: