Στα αζήτητα ο φάκελος της δολοφονίας του Κωνσταντίνου Κατσίφα

Για ενάμιση χρόνο ο φάκελος της δολοφονίας περιφέρεται από υπηρεσία σε υπηρεσία χωρίς να βρίσκεται αρμόδιος εισαγγελέας να αναλάβει την υπόθεση. Άραγε θέλει η Αλβανία την εξιχνίαση της δολοφονίας; 
Στα συρτάρια της εισαγγελίας Αργυροκάστρου βρίσκεται ο φάκελος της εν ψυχρώ δολοφονίας του Κωνσταντίνου Κατσίφα από άνδρες των ειδικών δυνάμεων της αλβανικής αστυνομίας πριν από σχεδόν ενάμιση χρόνο.
------------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἡ Ἀλβανία εἶναι κράτος ἀνθελληνικόν, παρά τό γεγονός ὅτι ἔχει εὐεργητηθῆ πολλαπλῶς ὑπό τῆς Ἑλλάδος, οἱ δέ ἐκεῖ Ἕλληνες Βορειοηπειρῶται μισοῦνται ὑπό τῶν Ἀλβανῶν! Καί ἐπειδή τήν «Ἑλλάδα» «κυβερνοῦν» ἐπίσης ἀνθέλληνες, οἱ Βορειοηπειρῶται εὑρίσκονται εἰς τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ μόνη ἐλπίς δι' αὐτούς, διό καί οἱ ἀντίχριστοι Οἰκουμενισταί ἔχουν διορίσει ἐκεῖ τόν Οἰκουμενιστήν Ἀναστάσιον, διά νά ἐκλείψῃ πᾶσα ἐλπίς σωτηρίας τῶν Ὀρθοδόξων Βορειοηπειρωτῶν. Κόντρα στήν δαιμονικήν αὐτήν κατάστασιν, θά ὑπάρχουν πάντοτε κάποιες ψυχές-διαμάντια, ὅπως αὐτή τοῦ Ἐθνικοῦ Ἥρωος Κ. Κατσίφα, οἱ ὁποὶες θ' ἀποτελοῦν φωτεινούς φάρους δι' ὅλους τούς συγχρόνους ψευδοέλληνας τοῦ ψευτορωμαίϊκου, πού ἀνέχονται καί τιμοῦν τούς «δαίμονας» ἐξουσιαστάς τοῦ κράτους καί τῆς Ἐκκλησίας!

Ο ΜΕΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Ο πατέρας και πατριάρχης του μοναχικού βίου, τύπος του αναχωρητισμού και του ασκητισμού, αν και δεν υπήρξε ο πρώτος, αφού είχε δάσκαλο στην άσκηση τον όσιο Παύλο το Θηβαίο, γεννήθηκε το έτος 251 στην Αίγυπτο, από ευγενείς και πλούσιους γονείς. Από αυτούς, που ήταν πιστοί χριστιανοί, έλαβε την ανάλογη διαπαιδαγώγηση, εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου ('Εφεσ. 6, 4), στερήθηκε όμως τη μόρφωση των εκπαιδευτηρίων. Παρά ταύτα έγινε "θεοδίδακτος ... και γράμματα μη μαθών, αγχίνους ήν και συνετός άνθρωπος". Ως παιδί μεγάλωνε κοντά στους γονείς του, επιθυμώντας, ως άλλος Ιακώβ, να παραμένει στο σπίτι του ήσυχος (Γεν. 25, 27), αποφεύγοντας τη συναναστροφή με άλλους συνομηλίκους του. Του άρεσε να παίρνει μέρος στη σύναξη της εκκλησίας, έκανε υπακοή, αγαπούσε την εργασία, και παρόλο που ήταν πλουσιόπαιδο "δεν πίεζε τους γονείς του για εξεζητημένη και πλούσια τροφή, ούτε επεδίωκε τις ευχαριστήσεις που αυτή χαρίζει. Αρκούνταν μόνο σε όσα του έδιναν και δεν ζητούσε τίποτα περισσότερο".

Οικουμενισμός το βδέλυγμα της ερημώσεως


Δεν μπορούμε να δουλεύομε σε δύο Κυρίους

Ο Θεός ου μυκτηρίζεται. Δεν εμπαίζεται. Δεν μπορούμε να δουλεύομε σε δύο Κυρίους. Οι τρεις παίδες επροτίμησαν να ριφθούν στην επταπλασίως καιομένη κάμινο για να μην προσκυνήσουν την αντίθεη εικόνα του Ναβουχοδονόσορος. Ελπίζουμε πρώτα στη δύναμη του Θεού και στη θεία επέμβαση και μετά στους ανθρώπους. Γι΄ αυτό πρέπει να αγωνιζόμαστε με τις δυνάμεις που έχουμε ελπίζοντας πάντα στο Θεό. Εάν ασεβήσουμε προς τον Θεό και την Ορθόδοξη πίστη μας, τότε ποιος θα μας σώσει; Ποιος θα μας βοηθήσει κατά των δυνάμεων του Αντιχρίστου; Έτσι η ενεργός συμμετοχή μας στην αγωνιζομένη Ορθοδοξία, στο «μικρό ποίμνιο» είναι θέμα πίστης και σωτηρίας. Και εις τα της πίστεως δεν χωρεί συγκατάβαση, υποχωρητικότητα. Πειθαρχείν δει Θεώ μάλλον ή ανθρώποις.

ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ -- Orthodox Hymns


Η πάντιμος των Ορθοδόξων Παράδοση, μας διδάσκει, ότι η Αειπάρθενος Κόρη ευρέθη η μόνη καθαρά και άμωμος, ώστε να σαρκωθή εξ Αυτής ο πάσης επέκεινα καθαρότητος Υιός και Λόγος του Θεού. Είναι Ναός του Υψίστου υγιασμένος πρώτα με την προσωπικήν Της αγιότητα και αρετήν και ύστερα με την επιφοίτησιν της αγιαστικής δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος. Κάθε άλλη υπερτίμηση ή υποτίμηση της Ορθοδόξου αυτής θεωρήσεως αποτελεί ασέβεια και βλασφημία στο πρόσωπό Της και οδηγεί σε αίρεση και πλάνη.


telemaxos doumanis

Τη ΙΣΤ΄ (16η) Ιανουαρίου, τελείται η προσκύνησις της Τιμίας Αλύσεως του Αγίου και ενδόξου Αποστόλου Πέτρου.

Πέτρου του ενδοξοτάτου και Πρωτοκορυφαίου των Αποστόλων την τιμίαν άλυσιν προσκυνούμεν κατά την σήμερον, δι’ ης προσεδέθη εν τη φυλακή δια τον Χριστόν, ότε κατά προσταγήν του τετράρχου Ηρώδου συνελήφθη, καθώς ο Απόστολος Λουκάς ιστορεί εν κεφαλαίω ΙΒ΄ των Πράξεων, εν αις λέγει ότι Ηρώδης ο Αγρίππας, ο Ηρώδου του μεγάλου έγγονος και των Ιουδαίων βασιλεύς, εκμανείς κατά της Εκκλησίας του Χριστού, κατέσφαξεν εν Ιερουσαλήμ το έτος μγ΄ (43) Ιάκωβον τον αδελφόν Ιωάννου του Ευαγγελιστού.

Μην ξεχνάμε, σήμερα κηρύσσεται φανερά η αίρεση!

-Υπάρχει η Συνοδική Εγκύκλιος του 1920.

-Υπάρχει η Συνοδική αναγνώριση των Μονοφυσιτών στό Σαμπεζύ (υπογράφηκε υπό 9 Ορθόδοξες Εκκλησίες).
-Υπάρχουν οι ενωτικές αποφάσεις των Πατριαρχείων Αλεξανδρείας καί Αντιοχείας μέ τούς Μονοφυσίτες.
-Υπάρχει η Συνοδική αναγνώριση των Λατίνων στό Μπάλαμαντ 1993.
-Υπάρχει η επίσημη άρση των Αναθεμάτων τό 1965.
-Υπάρχει η επίσημη αναγνώριση του βαπτίσματος καί της ιερωσύνης των Λουθηρανών στό Φράιζινγκ υπό τόν Γερμανίας Αυγουστίνο καί τήν τοπική του Σύνοδο.

------------------------
Ανώνυμος είπε...
Εν γνώσει όλων, παρ΄όλα αυτά συμπορεύονται σχεδόν οι πάντες...Κατά τ΄ άλλα ορθοτομούν τον λόγο της αληθείας..

Ἀγρυπνία Ὁσίου Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου καί Ἁγ. Νεομάρτυρος Γεωργίου

Φέρουμε σέ γνώση τῶν εὐλαβῶν Χριστιανῶν ὅτι τήν Πέμπτη 16 Ἰανουαρίου 2020 θά τελεσθεῖ ὁλονύκτια πανηγυρική ἀγρυπνία, κατά τό ἁγιορείτικο τυπικό, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Ἁγίων Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου καί Γεωργίου τοῦ ἐν Ἰωαννίνοις (17η Ἰανουαρίου).
Ἀπό τίς 10:00 μ.μ. ἕως τίς 4:00 π.μ.
Θά τεθεῖ σέ προσκύνηση τεμάχιο ἐκ τῶν χαριτοβρύτων λειψάνων τοῦ Ἁγ. Νεομάρτυρος Γεωργίου.
Ἡ πύλη θά ἀνοίξει στίς 9:45 μ.μ. καί θά παραμείνει ἀνοικτή καθ' ὅλην τήν διάρκεια τῶν ἀκολουθιῶν.
IΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ

Μουρμούρα και γκρίνια στο εσωτερικό της Ν.Δ. προκάλεσε η απόφαση της κυβέρνησης να αποξενώσει χριστιανικά σωματεία...

... αλλά και πολυτέκνους κατεβάζοντας τους διακόπτες της διαφημιστικής καμπάνιας στο μετρό για τις εκτρώσεις. Βουλευτές αλλά και κομματικά στελέχη δεν βλέπουν με καλό μάτι την αποξένωση παραδοσιακών συμμάχων τους προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ιδεοληψίες της Αριστεράς και των δικαιωματιστών.