Αστυνομία Σκέψεως -- Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς Δικηγόρος

Ο νεοπαγής ολοκληρωτισμός της  Νέας Τάξης πραγμάτων επιβάλλει κατ’ ουσίαν την αποψίλωση του θεμελιώδους δικαιώματος της ελευθερίας του λόγου, της απρόσκοπτης εκφοράς γνώμης και διαδόσεως των στοχασμών, όπως ρητώς τούτο κατοχυρώνεται εις το άρθρο 14 του Συντάγματος καθώς και εις το άρθρο 10 του Ε.Σ.Δ.Α.
Η ελευθερία δηλαδή έκφρασης γνώμης και διακίνησης ιδεών, αποτελεί βασικό πυλώνα του Δημοκρατικού μας πολιτεύματος και  βασικό κεκτημένο του Νομικού μας Πολιτισμού, πλην όμως σήμερα, εις τα πλαίσια της κλυδωνιζόμενης κατ’  επίφαση βιούμενης δημοκρατίας, το δικαίωμα του λόγου φαλκιδεύεται ευθέως και ποινικοποιείται αμελλητί, δια του επίμαχου Νόμου περί ρατσισμού.
--------------------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Ὡραιότατον, ἄκρως ἐπίκαιρον καί ἀφυπνιστικόν κείμενον. Θά πρέπῃ νά τό διαβάσουν ὅλοι οἱ Ἕλληνες. Ἄς μήν ἀφήσουμε πλέον τά ΜΜΕ (=Μέσα Μαζικοῦ Ἐξανδραποδισμοῦ) νά χειραγωγοῦν τίς μᾶζες γιά νά ψηφίζουν τούς ΒΡΩΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΑΣ «πολιτικούς» τοῦ ὑπάρχοντος συστήματος, πρός τήν βεβαίαν καταστροφήν τῆς Ἑλλάδος. Ὁρίστε, Ἕλληνες ὅπως ὁ κ. Κατσιβαρδᾶς, ὁ ὁποῖος νομίζω ὅτι ἡγεῖται κάποιου πολιτικοῦ κόμματος, ὑπάρχουν. Γιατί νά ψηφίζουμε τούς Ἰούδας πού μᾶς ἔχουν προδώσει ἐπανειλημμένως καί συνεχίζουν νά τό κάνουν; Πράγματι, αὐτοί εἶναι δεκάκις, τί λέγω, χιλιάκις(!!!) χειρότεροι καί ἀπό αὐτήν τήν Χούντα καί καθημερινῶς ξεπουλοῦν καί κάτι στούς ἐχθρούς τῆς Ἑλλάδος, γιά τούς ὁποίους αὐτοί ἐργάζονται πυρετωδῶς! Ὁ λεγόμενος «ἀντιρατσιστικός» νόμος ἐπεβλήθη ὑπό τῆς σκιώδους ὑπερκυβερνήσεως τῶν Σιωνιστῶν σέ πολλά κράτη ταυτοχρόνως μἐσῳ τῶν μαριονεττῶν των πού τά «κυβερνοῦν», στήν Ἑλλάδα ἐπεβλἠθη τό 2014 μέσῳ τῶν μαριονεττῶν Σαμαρᾶ, Τσίπρα & ΣΙΑ. Βεβαίως, ὅταν πλησιάζουν «ἐκλογές», οἱ ἐν λόγῳ ΒΡΩΜΕΡΟΙ ΠΡΟΔΟΤΑΙ δέν ὁμιλοῦν γιά τίς ΒΡΩΜΕΡΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΟΣΙΕΣ πού ἔχουν κάνει, ἀλλά γιά τήν οἰκονομία κυρίως, ὅπου κάμνουν τά ἀκριβῶς ἀντίθετα ἀπό αὐτά πού πρέπει νά γίνουν! Ἀπορῶ πῶς δέν εὑρίσκεται ἕνας Ἑλληνόψυχος Εἰσαγγελεύς νά τούς στείλῃ στό Γουδί δι' ΕΣΧΑΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑΝ ΚΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗΝ!

Ο εν θέματι Νόμος συνιστά ένα σύγχρονο εργαλείο επιβολής σιγής, ο οποίος ανυπερθέτως κατατείνει εις την καθυπόταξη των ελεύθερων πολιτών, προς την φαιά σιδηρά προπαγάνδα της καθεστηκυίας τάξεως, αποτελεί δηλαδή εν άλλοις λόγοις, μία μορφή ωμής λογοκρισίας και ιταμού ελέγχου  της διαφορετικής απόψεως, ήτοι μία νομιμοφανή ολοκληρωτική μέθοδο εξουδετέρωσης των αντιφρονούντων και καταργήσεως της πολυφωνίας.
Ο περίπυστος αυτός Νόμος, αποτελεί ένα ισχυρό μέσο απειλής και χειραγώγησης των μαζών υπό της εξουσίας, διότι καταργεί εξ ορισμού την διαφορετική οπτική γωνία και το πρίσμα ολιστικής θεάσεως της πραγματικότητας, εξαναγκάζοντας τον φορέα της αλλότριας από την κρατούσα άποψη, γνώμης, να την απεμπολήσει, να την ανασκευάζει ή να την παρασιωπήσει, υπό την δαμόκλειο σπάθη καταπτώσεως ιδιαζόντως επαχθούς ποινής  (στέρησης προσωπικής ελευθερίας και χρηματική ποινή), με τον ορισμένο, επιμελώς μεθοδευμένο, χαρακτηρισμό δήθεν περί ρατσισμού, μισαλλοδοξίας.
Ο νόμος αυτός εις την Πατρίδα μας ισχύει μονομερώς και ενεργοποιείται από συγκεκριμένα εξω-θεσμικά παράκεντρα τα οποία δρουν ως Δούρειοι ίπποι, εν Ελλάδι κατά συναυτουργία με τα πολυώνυμα υποζύγιά τους, (δομές, παρατηρητήρια Μ.Κ.Ο), προκειμένου να εκδιώξουν τον πατριωτισμό ναι να πατάξουν τον Ελληνισμό.
Η εργαλειοποίηση του Νόμου αυτού, συνιστά μία μαζική και καταχρηστική χρήση του εν λόγω Νόμου, υπό ορισμένων σεσημασμένων δια την δράση των, θυλάκων κοσμο-εξουσιαστών, οι οποίοι προλειαίνουν το έδαφος του αφελληνισμού και του εθνομηδενισμού.
Οι ίδιοι δεν ενδιαφέρονται ασφαλώς, δια την πιστή τήρηση της νομιμότητας και την απονομή ή επικράτησης της δικαιοσύνης ανεξαιρέτως, προς απώτερο σκοπό την προάσπιση της αγαστής και ειρηνικής συνύπαρξης των πολιτών, αλλά καταφεύγουν εις τον Νόμο αυτό δια να τρομοκρατήσουν τους πολιτικούς τους αντιπάλους, καθότι υπηρετούν την πολιτική της αντικατάστασης του Ελληνικού πληθυσμού από αλλοδαπούς, της δημογραφική αλλοιώσεως, του αφανισμού της εθνικής μας ταυτότητας, της παραχαράξεως της ιστορίας μας της κατακρεουργήσεως της Ελληνικής γλώσσας και την αλλοίωση, νόθευση του ζώσης Ορθοδόξου Παραδόσεώς μας.
Το σύστημα δρα ως σιδηρούν παραπέτασμα, το πάλαι ποτέ καθεστώς του ερυθρού ολοκληρωτισμού, το οποίο ελέγχει, παρακολουθεί και στερεί την ελευθερία σε όσους ανθίστανται και δεν ευθυγραμμίζονται με τις επιταγές του ανθελληνικού αυτού παράγοντα.
Άρα πρόκειται δια μία μορφή αστυνόμευσης της σκέψης και καθολικού διανοητικού ελέγχου, απόλυτη αιχμαλωσία και ανελευθερία, άρα η λύσις είναι : Ελλήνων Ανάνηψις αυθωρεί και παραχρήμα.

Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς
             Δικηγόρος

1 σχόλιο:

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ὡραιότατον, ἄκρως ἐπίκαιρον καί ἀφυπνιστικόν κείμενον. Θά πρέπῃ νά τό διαβάσουν ὅλοι οἱ Ἕλληνες. Ἄς μήν ἀφήσουμε πλέον τά ΜΜΕ (=Μέσα Μαζικοῦ Ἐξανδραποδισμοῦ) νά χειραγωγοῦν τίς μᾶζες γιά νά ψηφίζουν τούς ΒΡΩΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΑΣ «πολιτικούς» τοῦ ὑπάρχοντος συστήματος, πρός τήν βεβαίαν καταστροφήν τῆς Ἑλλάδος. Ὁρίστε, Ἕλληνες ὅπως ὁ κ. Κατσιβαρδᾶς, ὁ ὁποῖος νομίζω ὅτι ἡγεῖται κάποιου πολιτικοῦ κόμματος, ὑπάρχουν. Γιατί νά ψηφίζουμε τούς Ἰούδας πού μᾶς ἔχουν προδώσει ἐπανειλημμένως καί συνεχίζουν νά τό κάνουν; Πράγματι, αὐτοί εἶναι δεκάκις, τί λέγω, χιλιάκις(!!!) χειρότεροι καί ἀπό αὐτήν τήν Χούντα καί καθημερινῶς ξεπουλοῦν καί κάτι στούς ἐχθρούς τῆς Ἑλλάδος, γιά τούς ὁποίους αὐτοί ἐργάζονται πυρετωδῶς! Ὁ λεγόμενος «ἀντιρατσιστικός» νόμος ἐπεβλήθη ὑπό τῆς σκιώδους ὑπερκυβερνήσεως τῶν Σιωνιστῶν σέ πολλά κράτη ταυτοχρόνως μἐσῳ τῶν μαριονεττῶν των πού τά «κυβερνοῦν», στήν Ἑλλάδα ἐπεβλἠθη τό 2014 μέσῳ τῶν μαριονεττῶν Σαμαρᾶ, Τσίπρα & ΣΙΑ. Βεβαίως, ὅταν πλησιάζουν «ἐκλογές», οἱ ἐν λόγῳ ΒΡΩΜΕΡΟΙ ΠΡΟΔΟΤΑΙ δέν ὁμιλοῦν γιά τίς ΒΡΩΜΕΡΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΟΣΙΕΣ πού ἔχουν κάνει, ἀλλά γιά τήν οἰκονομία κυρίως, ὅπου κάμνουν τά ἀκριβῶς ἀντίθετα ἀπό αὐτά πού πρέπει νά γίνουν! Ἀπορῶ πῶς δέν εὑρίσκεται ἕνας Ἑλληνόψυχος Εἰσαγγελεύς νά τούς στείλῃ στό Γουδί δι' ΕΣΧΑΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑΝ ΚΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗΝ!