Τα σαθρά επιχειρήματα

Για να αναπαύσουν  την συνείδησί τους οι πνευματικοί πατέρες, αλλά και τους πιστούς που ανησυχούν και τους…ενοχλούν, έχουν βρη ένα πολύ κακόηχο τροπάρι: «Αργότερα, λέγουν, θα αντιδράσουμε, όταν θα έχη έλθει ο κατάλληλος καιρός· ας έλθουν στο κοινόν ποτήριον με τον Πάπα και τότε θα δήτε αν θα προδώσουμε την πίστι μας».  Που και από ποιόν εδιδάχθησαν οι πνευματικοί καθοδηγητές,  ότι δεν πρέπει να πολεμούμε και να  αποτειχιζόμεθα από τους κακοδόξους ποιμένας, παρά μόνον όταν έλθουν στο κοινό ποτήριον  με τον αρχηγόν της αιρέσεως που επιδέξια προβάλλουν οι του Φαναρίου ως  … «σεβάσμιον αδελφόν» και «πρώτον εν τη καθόλου Εκκλησία του Χριστού»; Αυτό είναι σατανικόν όχι μόνο σαν σκέψι αλλά περισσότερο σαν σύστημα αποκοιμήσεως της ορθοδόξου συνειδήσεως.
---------------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Ὑπέροχον κείμενον! Καταγγέλλει τήν πονηράν μέθοδον τοῦ Διαβόλου καί τῶν ὀργάνων αὐτοῦ τῆς ἀποκοιμήσεως τῶν πιστῶν, προκειμένου νά διαδίδεται καί νά κραταιοῦται ἡ αἵρεσις. Οἱ γνωστές σύγχρονες αἱρέσεις τοῦ «Δυνητισμοῦ» καί τοῦ «Ἀχρικαιρισμοῦ», τίς ὁποῖες κηρύττουν σήμερον ἀναισχύντως οἱ «ἀντι-οικουμενισταί» πού κοινωνοῦν μέ τούς Οἰκουμενιστάς, ὅπως κάμνουν, παραδείγματος χάριν, οἱ μνημονευταί μοναχοί τοῦ Ἁγίου Ὄρους, οἱ «συντηρητικοί» τοῦ τύπου Σεραφείμ «Πειραιῶς» κ.ἄ., βασίζονται εἰς αὐτήν ἀκριβῶς τήν μέθοδον τοῦ Διαβόλου!

Μοιάζει με την άλλη τέχνη του διαβόλου που συνεχώς ψιθυρίζει στο αυτί του αμαρτωλού: «αύριο μετανοείς» · «αργότερα, έχεις ακόμα καιρό» · «στα γεράματά σου, καλλίτερα, για να μη ξαναμαρτήσης», για να φύγη τελικά από τον κόσμο αυτόν προτού προλάβη την σωτήρια εξαγόρευση. Έτσι και εδώ. Ποιος τους εγγυάται ότι θα ζήσουν μέχρι το κοινό ποτήριο, ή ότι με την τακτική τους αυτή εξασφαλίζουν την σωτηρία τους, αφού γίνονται αιτία να προχωρά το κακό και να χάνωνται καθημερινώς ψυχές για τις οποίες Χριστός απέθανε; 

1 σχόλιο:

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ὑπέροχον κείμενον! Καταγγέλλει τήν πονηράν μέθοδον τοῦ Διαβόλου καί τῶν ὀργάνων αὐτοῦ τῆς ἀποκοιμήσεως τῶν πιστῶν, προκειμένου νά διαδίδεται καί νά κραταιοῦται ἡ αἵρεσις. Οἱ γνωστές σύγχρονες αἱρέσεις τοῦ «Δυνητισμοῦ» καί τοῦ «Ἀχρικαιρισμοῦ», τίς ὁποῖες κηρύττουν σήμερον ἀναισχύντως οἱ «ἀντι-οικουμενισταί» πού κοινωνοῦν μέ τούς Οἰκουμενιστάς, ὅπως κάμνουν, παραδείγματος χάριν, οἱ μνημονευταί μοναχοί τοῦ Ἁγίου Ὄρους, οἱ «συντηρητικοί» τοῦ τύπου Σεραφείμ «Πειραιῶς» κ.ἄ., βασίζονται εἰς αὐτήν ἀκριβῶς τήν μέθοδον τοῦ Διαβόλου!