ΑΙ ΕΣΧΑΤΑΙ ΗΜΕΡΑΙ -- Τοῦ κ. Ἀθανασίου Σακαρέλλου, Θεολόγου Ἐπιτ. Δικηγόρου

Ψευδοπροφῆται καὶ ψευδοδιδάσκαλοι

1. Ἡ συντέλεια τοῦ κόσμου

Ὁ κόσμος, δηλ. τὸ σύμπαν ὁλόκληρο, τὴ δημιουργία τοῦ ὁποίου περιγράφει ὁ Μωϋσῆς στὴ Γένεση, κάποτε θὰ ἔχει ἕνα τέλος. Θὰ καταστραφεῖ [1]. Μόνο ὁ ἄνθρωπος, κατʼ ἐξαίρεση, εἶναι προορισμένος ἀπὸ τὸ Θεὸ νὰ ζεῖ αἰώνια στὴν ἄλλη ζωή. Για τὸ τέλος τοῦ κόσμου γίνεται πολλὲς φορὲς λόγος στὴν Ἁγία Γραφή. Τὸ τέλος αὐτὸ συνήθως ὀνομάζεται «συντέλεια τοῦ αἰῶνος» ἢ «συντέλεια τῶν αἰώνων». Συνδυάζεται μάλιστα μὲ τὴ μέλλουσα Κρίση τοῦ κόσμου ἀπὸ τὸν Κύριο [2] καὶ τὴ ἀναδημιουργία τοῦ σύμπαντος [3]. Ἡ Ἁγία Γραφὴ ἀναφέρεται στὶς τελευταῖες «μέρες», ποὺ θὰ προηγηθοῦν τῆς «συντέλειας τῶν αἰώνων». Εἶναι οἱ λεγόμενες «ἔσχατες ἡμέρες». Οἱ μέρες αὐτὲς εἶναι ἕνα χρονικὰ ἀκαθόριστο διάστημα. Δὲν γνωρίζουμε δηλαδὴ οὔτε τὸ ἀπὸ πότε θὰ ἀρχίσει, οὔτε τὸ πόσο θὰ διαρκέσει. Αὐτὸ συμβαίνει, ἐπειδὴ ἐμεῖς δὲν ξέρουμε τὸ πότε θὰ γίνει ἡ «Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ». Αὐτὸ τὸ γνωρίζει μόνο ὁ Θεὸς [4].

Οικουμενισμός το βδέλυγμα της ερημώσεως εστώς εν τόπω αγίω (4ον)


ΘΕΟΤΟΚΕ ΠΑΡΘΕΝΕ --- Orthodox Hymns


Τη Ε΄ (5η) Νοεμβρίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Πάπα Αλεξανδρείας του Ομολογητού.

Γρηγόριος ο εν Αγίοις πατήρ ημών, αγαπήσας τον Χριστόν εκ νεαράς ηλικίας, εστόλισε τον εαυτόν του με όλας τας αρετάς. Όθεν και μετά τον θάνατον του τότε αγιωτάτου Πάπα Αλεξανδρείας εχειροτονήθη εκ θείας Προνοίας Επίσκοπος Αλεξανδρείας, παρά των εν Αλεξανδρεία Επισκόπων, συμφωνούντος και του φιλοχρίστου λαού, γενόμενος ούτω διδάσκαλος ακριβής της Ορθοδοξίας και της κατά Θεόν εναρέτου πολιτείας.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ -- τοῦ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ

Καρυαί, 24 Ὀκτωβρίου 2019 (π.ἡμ.)

Παναγιώτατε,

Ἤθελα πολύ, κατά τήν πρόσφατη ἐπίσκεψή σας στό Ἅγιον Ὄρος τῆς Παναγίας Μητρός μας, τῆς Θεοτόκου, νά λάβω τήν εὐχή σας, καί νά σᾶς φιλήσω τά πόδια, ἀλλά δέν μπορῶ νά τό κάνω, διότι ἀπό μακροῦ χρόνου αὐτό εἶναι πιά ἐφάμαρτο. Μήπως θέλετε νά ἀκούσετε τό γιατί ;

1. Στούς ἀκάρπους καί πονηρούς διαλόγους μέ τούς αἱρετικούς ἔχετε προδώσει ἐσεῖς καί οἱ δικοί σας τήν Μόνη Ἐκκλησία, τήν Ὀρθοδοξία, παραδεχόμενοι πολλές φορές «ποικιλία» στά ἱερά Δόγματα τῆς Ἐκκλησίας μας καί ἐκκλησιαστικό χαρακτῆρα στίς αἱρετικές παρασυναγωγές τῶν Μονοφυσιτῶν, τοῦ Πάπα, καί τῶν Θεοτοκομάχων καί Εἰκονομάχων Προτεσταντῶν· ἔχετε πρωτύτερα καθυβρίσει ἐπισήμως καί ἀμετακλήτως τούς Ἁγίους Πατέρες ὡς «ἀτυχῆ θύματα τοῦ ἀρχεκάκου ὄφεως», ὥστε νά φαίνεσθε ἀπαλλαγμένος ἀπό τήν ἀνάγκη ὑπακοῆς στά θεόπνευστα κελεύσματά τους.
------------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἡ ἐπιστολή εἶναι καταπέλτης! Δέν γνωρίζω, ὡστόσον, ἄν ὁ γ. Γαβριήλ εἶναι μνημονευτής. Ἄν εἶναι, τότε ἡ ἐπιστολή ὄχι μόνον δέν συμβάλλει στήν καταπολέμησιν τῆς αἱρέσεως, καθότι ὁ Βαρθολομαῖος καί οἱ προκάτοχοί του Δημήτριος καί Ἀθηναγόρας ἔχουν γίνει δέκται πολλῶν παρομοίων ἐπιστολῶν καί δέν μετενόησαν, ἀλλά καί δημιουργεῖ τήν γνωστήν σύγχυσιν τοῦ αἱρετικοῦ «κατά Ἐπιφάνιον εὐαγγελίου», ὅτι «διαμαρτυρίες ναί, σχίσματα ὄχι», «ὑπομονή ἄχρι καιροῦ» κ.λπ., τοὐτέστιν «καί μέ τόν Χριστόν καί μέ τόν Διάβολον»!
Ο/Η Ανώνυμος είπε...
Πολύ καλή η επιστολή του Γέροντα Γαβριήλ!!!
Την ευχή σας Γέροντα!
Ορθόδοξος
----------------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ 5 Νοεμβρίου 2019 - 6:04 π.μ.

«Ερώτηση στον Δ. Χατζηνικολάου: Η διακοπή του μνημοσύνου τί είναι για σένα; Διαμαρτυρία;»

Ἀπάντησις: Ἡ διακοπή μνημοσύνου τοῦ Βαρθολομαίου, ἀλλ' ἡ κοινωνία μέ ὅσους τόν μνημονεύουν εἶναι «μηδέν εἰς τό πηλίκον» ἤ «χαρτοπόλεμος». Μόνον ἡ διακοπή κοινωνίας μέ ὅλους τούς κοινωνοῦντας μέ τήν αἵρεσιν εἶναι ἡ Πατερική στάσις ἔναντι τῶν αἱρετικῶν καί θά ἠδύνατο ἴσως νά χαρακτηρισθῇ καί ὡς «ἔμπρακτος διαμαρτυρία».

---------------------
Ο/Η Marinos Ritsoudis είπε...
Από δική μου πηγή, από δικό μου αξιόπιστο πρόσωπο που επισκέφτηκε στο Άγιον Ορος τον Πάτερ Γαβριήλ που συνέγραψε την ανωτέρω επιστολή, έχω την έγκυρη πληροφορία πως όχι μόνο διέκοψε το μνημόσυνο του Πατριάρχου ο Π. Γαβριήλ, αλλά δυνατή τη φωνή σε όλους όσους τον επισκέπτονται, τους φωνάζει, "φύγετε μακρυά από τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, αυτοί είναι αιρετικοί"...

Ο εποικισμός συνεχίζεται

Χάνουμε την Ελλάδα μέσα από τα χέρια μας. Η επιχείρηση αλλαγής της πληθυσμιακής σύνθεσης της χώρας συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς.

Το επιχείρημα της «αποσυμφόρησης» των νησιών είναι μία από τις σοφιστείες που χρησιμοποιούν όσοι συμμετέχουν στο σχέδιο της μετατροπής της χώρας σε χώρο αποθήκευσης Αφροασιατών εποίκων μουσουλμανικού θρησκεύματος. Η «αποσυμφόρηση» είναι σοφιστεία, διότι συνεπάγεται τη σταδιακή διοχέτευση του εποικιστικού ρεύματος στην ενδοχώρα.

Προς Γέροντα Ιωσήφ, Αγίου Ορους, π. Γ. Μεταλληνό, π. Θ. Ζήση, π. Μάρκον Μανώλη και π. Σαράντη Σαράντο. -- Του αειμνήστου Ιωάννου Κορναράκη ομ. Καθηγητού της Θεολογικής Σχολής Αθηνών

…..Γράφετε, σεβαστοί πατέρες, ότι οι οικουμενιστές πατριάρχες και λοιποί, αυτήν την παναίρεση του οικουμενισμού:
«την διδάσκουν "γυμνή τη κεφαλή", την εφαρμόζουν και την επιβάλλουν στήν πράξη κοινωνούντες παντοιοτρόπως μέ τούς αιρετικούς, με συμπροσευχές, ανταλλαγές επισκέψεων και ποιμαντικές συνεργασίες»!
Με το κείμενο αυτό, περιγράφετε κατά λέξη τον ΙΕ΄ κανόνα της πρωτοδευτέρας, ο οποίος σας δίνει το δικαίωμα να διακόψετε το μνημόσυνο των πατριαρχών, αρχιεπισκόπων και επισκόπων.
Δεν το κάνετε όμως, και δεν θα το κάνετε ποτέ!

Η ΝΕΑ ΤΑΞΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ -- Γράφει ἡ κ Βαρβάρα Χ Γιαννακοπούλου, Λέκτωρ Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπ. Ἀθηνῶν

Ἡ «νέα παγκόσμια τάξη» ἢ «νέα τάξη πραγμάτων» – φράσεις ποὺ ἀντικατεστάθησαν ἀπὸ ἄλλες, πιὸ «ἁπαλὲς» καὶ ἀνώδυνες, ποὺ δὲν διεγείρουν τὸ θυμικὸ τοῦ λαοῦ, ὅπως «παγκόσμια ἀγορά», «παγκόσμια οἰκονομία», «παγκόσμιες ἀνάγκες», «παγκόσμια ἐνδιαφέροντα», γιὰ νὰ καταλήξουν στὴν γνωστή μας «παγκοσμιοποίηση»– ὅπως ἐπισημαίνουν ἀξιόλογοι ἐρευνητὲς καὶ διανοούμενοι1, προωθεῖται ἀπὸ μία μυστικὴ ὀλιγαρχία πλούτου (ἐκ τοῦ χρυσοφόρου ἐμπορίου ναρκωτικῶν καὶ ὅπλων) καὶ διαφθορᾶς. Στόχος τους: Ὁ ἀπόλυτος ἔλεγχος τοῦ παγκοσμίου χρήματος, ἡ παγκόσμια ἐξουσία καὶ ὑπερκυβέρνηση (στυγνὴ δικτατορία) μὲ ἕνα ἑνιαῖο νόμισμα, ἕναν ἑνιαῖο στρατὸ καί, εἰ δυνατόν, μία ἑνιαία θρησκεία. Πρὸς ἐπίτευξη τούτων μεθοδεύουν:
α) Τὴν πλήρη ἐξάλειψη τῶν ἐθνικῶν κρατῶν μὲ τὴν πρόκληση τῆς πλήρους καταρρεύσεως τῶν οἰκονομιῶν τους καὶ τὴν δημιουργία ἑνὸς πολιτικοῦ χάους, οὕτως ὥστε νὰ καταστῆ εὐκολωτέρα ἡ ἐπιβολὴ μιᾶς παγκοσμίου κυβερνήσεως.

Μητρ. Πειραιώς κ. Σεραφείμ -- ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ -- ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ κ.κ. ΙΕΡΕΜΙΑ

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 4Νοεμβρίου 2019

Εἶχα ἀποφασίσει σεβόμενος τήν πολυτίμητο συνεισφορά στά Θεολογικά γράμματα τῆς Μιᾶς, Ἁγίας Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας καί εἰδικότερα στήν ἐπιστήμη τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γόρτυνος κ.κ. Ἱερεμίου, ὡς καί τό ἀδιαμφισβήτητο προσωπικό του ἦθος καί τήν ἐκδαπάνησί του στό Γεώργιο τῆς Ἐκκλησίας, ἐν σιωπῇ νά ἀντιπαρέλθω τίς δεινότατες ὕβρεις του πού ἐξετόξευσε στίς 26/10/2019 διά τοῦ διαδικτύου σέ ὅλους ἐκείνους μεταξύ τῶν ὁποίων καί στήν ταπεινότητά μου, οἱ ὁποῖοι στοιχοῦντες στό κανονικό δίκαιο τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν Ἐκκλησίας, ἀναφέρονται στό παγκοσμίως ἐγνωσμένο γεγονός τοῦ σχίσματος στήν Οὐκρανική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί στήν κακοποιό δράση τῶν καθηρημένων, ἀφορισμένων καί ἀχειροτονήτων λαϊκῶν προσώπων ἐν σχίσματι, τά ὁποῖα ἀντικανονικῶς καί χωρίς τήν ὑπό τῶν ἱερῶν κανόνων ἀπαραίτητη κανονική δωσιδικία ἀπεκατέστησε ἐσφαλμένως, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Σεπτοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.
-------------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ 5 Νοεμβρίου 2019 - 5:36 π.μ.

Οἱ Πατέρες διδάσκουν ὅτι «ὁ αἱρετικόν δεχόμενος τοῖς αὐτοῦ ἐγκλήμασιν ὑπόκειται», ἐνῶ ἐσεῖς (μαζί μέ τούς «Πειραιῶς», «Γόρτυνος» κ.ἄ.) λέτε καί πράττετε τά ἀντίθετα. Ξέρετε γιατί; Διότι εἶσθε ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ! Ὅσες ἀνοησίες καί Ψεύδη καί νά γράψετε, ἐκμεταλλευόμενοι τήν καλωσύνην τοῦ παρόντος ἱστολογίου, δέν μπορεῖτε ν' ἀποδείξετε τίποτε ἄλλο, ἐκτός ἀπό τό ὅτι εἶσθε ἀμετανόητοι ἀνατροπεῖς τοῦ Εὐαγγελίου καί τῶν Πατέρων.

«Αν λαχταράς την Λευτεριά, σε ξένους μην ελπίζεις» -- του Στέλιου Παπαθεμελή*

Ο Π. Κρητικός μάς θύμισε πρόσφατα (ΠΑΡΟΝ 26-27/10/19) την αντρίκια απάντηση που έδωσε ο Γεώργιος Παπανδρέου (ο “Γέρος” βέβαια) στον Τζόνσον που τον συμβούλευε να διαπραγματευτεί με τον Ινονού και τότε τα εθνικώς αδιαπραγμάτευτα, επισείοντας την απειλή   «ειδ’ άλλως θα έχετε πόλεμον»! Η στιβαρή απάντηση τού Γέρου: «Εάν οι Τούρκοι εισέλθουν εις το φρενοκομείον, θα εισέλθωμεν και Ημείς!».
    Ο επισμηναγός πάντως από το F16 που παρήλαυνε στη Θεσσαλονίκη συνόψισε με θαυμαστό τρόπο το μήνυμα της Επετείου με κείνον τον εκπληκτικό  στίχο τού Γιάννη Ρίτσου από τις «Γειτονιές τού Κόσμου»: