Ὁ Μακαριστὸς Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀθαν. Μυτιληναῖος ἀπαντᾶ εἰς τὴν αἵρεσιν τῆς Μεταπατερικῆς Θεολογίας

...« Ὁ Ἀντίχριστος θὰ κηρύξει, ἀγαπητοί, τὴν ἔναρξη τῆς νέας ἐποχῆς εἰς τὴν γῆν, ἡ ὁποία θὰ διαδεχθεῖ τὴν χριστιανικὴ ἐποχή, δημιουργώντας ἴσως μιὰ τρίτη διαθήκη. Ἔχομε τὴν Παλαιὰ Διαθήκη, ἔχομε τὴν Καινὴ Διαθήκη καὶ θὰ δημιουργήσει μιὰ τρίτη διαθήκη. Αὐτὸ τὸ κακόδοξο δόγμα περὶ τρίτης διαθήκης εἶναι παλαιὸ καὶ τὸ ἀναφέρει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος. Ὅμως, μὴ σᾶς κάνει ἐντύπωση αὐτό. Δὲν εἶναι τίποτα ἄλλο παρὰ αὐτό, ποὺ ἤδη ζοῦμε. Ἀκοῦστε περὶ τίνος πρόκειται. Ποιὰ εἶναι αὐτὴ ἡ τρίτη διαθήκη; Εἶναι ἡ καλλιεργούμενη κατὰ κόρον στὶς ἡμέρες μας ἀντίληψη περὶ ἀπηρχαιώσεως τοῦ Χριστιανισμοῦ, ποὺ ὑποστηρίζουν κοσμικοὶ κύκλοι, κοσμικοὶ ἄνθρωποι καὶ οἰκουμενιστικοὶ κύκλοι.
---------------------------
Ο/Η Ανώνυμος είπε...
Ο μακαριστός πατέρας Μυτιληναίος τα λέγει εύστοχα, δε πέφτει έξω στις κρίσεις του και ο λόγος του πάντα μεστός νοημάτων. Μήπως δε τα ξέρουν και δε τα γνωρίζουν οι ιθύνοντες, αλλά όλοι κάνουν τη πάπια! Πα πα πα, το παπάκι πάει στη ποταμιά βρε παπάκι αχ καλέ παπί! Και για ηθική κατάπτωση μέσα στην εκκλησία μιλάει, και για βδελυρά σχίσματα λέει, και για οικουμενισμό άριστος στις διαπιστώσεις του, και για μασονία που σχετίζεται με την εκκλησία, όλα τα άνθη του αγρού μοσχοβολούν τη πλάση, χαίρονται γέροι και γριές και νιοί και θυγατέρες!

Οικουμενισμός το βδέλυγμα της ερημώσεως (13ον)


Wisdom of the Fathers -- St. Gregory of Nyssa

The man who has once chosen pleasure in this life, and has not cured his inconsiderateness by repentance, places the land of the good beyond his own reach; for he has dug against himself the yawning impassable abyss of a necessity that nothing can break through.

ΠΑΣΑ ΠΝΟΗ... ΑΙΝΕΙΤΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ... --- Orthodox Hymns


Τη Β΄ (2α) Νοεμβρίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ΜΑΡΚΙΑΝΟΥ του εν τη Κύρω.

Μαρκιανός ο Όσιος πατήρ ημών πατρίδα είχε την Κύρον· αφήσας δε την πατρίδα και την περιφάνειαν του γένους του, επήγεν εις το μέσον της ερήμου, και κτίσας εκεί εν κελλίον μικρότατον τόσον όσον να σκεπάζη μόνον το σώμα του, εκλείσθη εντός αυτού ενδυθείς ράσα τρίχινα, όλον δε το φαγητόν του ήτο εκάστην εσπέραν τρεις ουγγίαι (=24 περίπου γραμμάρια) άρτου, έπινε δε τόσον ολίγον ύδωρ, όσον μόνον δια να ζη. Αφού δε επέρασεν ολίγος καιρός απέκτησε δύο μαθητάς, τον Ευσέβιον, όστις έγινε και κληρονόμος της καλύβης του, και τον Αγαπητόν, όστις την αγγελικήν αυτήν πολιτείαν μετεφύτευσεν εις την Απάμειαν.

ΒΑΣΕΙ ΣΧΕΔΙΟΥ Η ΙΣΛΑΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ -- τοῦ Μητρ. Πειραιῶς κ. Σεραφείμ

Ἡ ἑβδομαδιαία Τουρκική ἐπιθεώρηση Aksyon τεῦχ. 1000/3.2.2014 δημοσίευσε μία τρομακτική ἀποκάλυψη πού ἐπιβεβαιώνει κατά φοβερό τρόπο καί ἀποκαλύπτει τον βρώμικο σχεδιασμό τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν τῆς Τουρκίας καί τῆς κυβέρνησής της γιά τήν ἐκπόρθηση καί ἰσλαμοποίηση τῆς Εὐρώπης καί τῆς Ἑλλάδος. Ἡ δήλωση στό παρελθόν τοῦ Τούρκου Πρωθυπουργοῦ Τουργκούτ Ὀζάλ ὅτι δεν χρειάζεται πόλεμος μέ τήν Ἑλλάδα για τήν ἐκ νέου κατάκτησή της, ἀλλά ἁπλῶς καί μόνο ἡ βαθμιαία καί μεθοδευμένη ἀποστολή «τριῶν-τεσσάρων ἑκατομμυρίων φανατικῶν μουσουλμάνων», γιά τήν δημογραφική της ἀλλοίωση καί τήν ἐθνοτική της στρέβλωση, ὑλοποιεῖται, ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπό τό δημοσίευμα, μέ τον καλύτερο τρόπο.
-----------------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
@ 1 Νοεμβρίου 2019 - 2:10 μ.μ.

Ἀκριβῶς! Σχεδόν εἰς κάθε συνέντευξιν εἰς τήν τηλεόρασιν, ὁ κ. Σεραφείμ καυχᾶται ὅτι προσφέρει καθημερινῶς 7.000 μερίδες φαγητοῦ μέσῳ τῶν συσσιτίων τῆς Ἱ.Μ. Πειραιῶς. Δέν ξέρω πόσοι ἀπό τούς 7000 εἶναι λαθρομετανάστες, ἀλλ' εἰκάζω οἱ περισσότεροι. Ἄν ἔλθῃ κάποιος πεινασμένος καί σοῦ ζητήσῃ φαγητόν, ἀσφαλῶς θά πρέπῃ νά τοῦ τό προσφέρῃς καί μάλιστα μέ ἱλαρόν πρόσωπον, ἀνεξαρτήτως τῆς καταγωγῆς, τῆς θρησκείας, τοῦ χρώματος κ.λπ. τοῦ αἰτοῦντος. Τό νά τό κάνῃς αὐτό θεσμόν, ὅμως, καί μάλιστα γιά 7000 τροφίμους, καθ' ἥν στιγμήν ἡ χώρα χάνεται ἀπό τήν καθημερινήν εἰσροήν χιλιάδων λαθρομεταναστῶν, τότε μᾶλλον οἱ σκοποί σου εἶναι ἀλλότριοι.

-------------------------------
 Ο/Η Σταύρος Τ. είπε...

ο φασαριόζος που κρατάει τα (άβουλα) προβατα στο μαντρι
τωρα διαβασα ότι ζηταει Πανορθοδοξη κι ανευ Βαρθολομαίου !!!
εκείνος που στις 27.12.2017 (ακόμα και μετά το Κολυμπάρι) ελεγε σε συνεντευξ
η
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=N5Y6sGRVGHg
"Οφείλω την Αρχιερωσύνη και Επισκοποιησή μου, στον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο (σημ. : έτσι εξηγούνται όλα) τον οποίο αγαπώ, σέβομαι και εκτιμώ. Έχω μια πολύ θερμή σχέση μαζί του, και προσφάτως μου έστειλε ευχές για την εορτή μου".

Αγαπάει, σέβεται κι εκτιμάει αυτόν που αναθεματισε τους Αγιους μας (βρίσκονται εις χείρας του δικαιοκρίτου Θεού) κι έχει και κάνει τόσα άλλα
Άλλωστε, ακόμα δημοσιευει κείμενα του Βαρθολομαίου στο περιοδικο της Πειραϊκής Εκκλησίας, όπως φαίνεται εδώ :


Ανεπαίσθητη διαστρέβλωσις -- του Στάρετς Ανατόλιου της Όπτινα

Ο εχθρός του ανθρωπίνου γένους θα ενεργεί με πονηρία, με σκοπό να ελκύσει εντός της αιρέσεως εάν ήτο δυνατόν ακόμη και τους εκλεκτούς. Δεν θα αρχίσει κατ΄ ευθείαν ωμά να απορρίπτει τα δόγματα, αλλά θα αρχίσει ανεπαίσθητα να διαστρεβλώνει τις διδασκαλίες και τους θεσμούς της Εκκλησίας και το πραγματικό νόημά τους, όπως μας παρεδόθησαν από τους Αγίους Πατέρες εν Αγίω Πνεύματι. Ολίγοι θα αντιληφθούν αυτές τις πανουργίες του εχθρού, εκείνοι μόνον οι πλέον πεπειραμένοι εις την πνευματικήν ζωήν. Οι αιρετικοί θα πάρουν την εξουσία της εκκλησίας και θα τοποθετήσουν ιδικούς τους υπηρέτες παντού, οι δε πιστοί θα καταφρονούνται… γι΄ αυτό παιδί μου, όταν δεις την παράβαση της πατερικής παράδοσης και της Θείας τάξεως, που εγκαθιδρύθη από τον ίδιο τον Θεό, γνώριζε ότι οι αιρετικοί έχουν ήδη εμφανισθεί, αν και προς το παρόν μπορεί να αποκρύπτουν την ασέβειά τους.
-----------------
Ανώνυμος Ο/Η Ανώνυμος είπε...
Όπου κι αν κοιτάξεις βρωμιά, και ηθική κατάπτωση, ένας ορυμαγδός με απορρίμματα κατακλύζει το χώρο. Η παράνοια έγινε λογική και η λογική εξορίζεται. Και μέσα σε όλα αυτά οι αιρέσεις, παντού αιρέσεις και διαστρέβλωση. Ο Θεός θα πρέπει να έχει πολύ υπομονή με όλους μας!!! Τέτοια ανοχή ο καθαρός και τέτοια μακροθυμία ο διαυγής και υπερδιαυγής δε τα βρίσκεις σε καμιά ψυχή. Με τέτοια που βλέπει αν τα έβλεπε άνθρωπος όσο γινόταν να είναι καθαρός θα μας είχε σιχαθεί! Κι όμως εκείνος καρτερικά ως αγαθός και φιλάνθρωπος όχι μέρες, όχι χρόνια αλλά αιώνες τώρα μας περιμένει να ξυπνήσουμε από το βαθύ λήθαργο! Πόσα και πόσα είδαν και βλέπουν τα αγαθά μάτια του!

Υπ. Παιδείας: Τροποποίηση των ρυθμίσεων για την απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών

Με αφορμή την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για τον ειδικότερο τρόπο απαλλαγής από το μάθημα των Θρησκευτικών, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε ότι δρομολογεί την τροποποίηση των κείμενων ρυθμίσεων (σε συμμόρφωση και με την υπ' αριθ. 1749/2019 πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας).
«Το υπουργείο θα επεξεργαστεί και θα αντιμετωπίσει, με τρόπο συνεκτικό, όλα τα ζητήματα που εγείρονται από τις πρόσφατες σχετικές αποφάσεις των Δικαστηρίων», δήλωσε σχετικά η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως.
--------------------------
Marinos Ritsoudis είπε...
Όλοι και όλες πέφτουν στα πόδια των αιρετικών και των αιρέσεων.
Όποιος διάβασε το ιστορικό τής υπόθεσης, το δικαστήριο έβγαλε μια απόφαση υπέρ των αιρετικών, που θεωρεί ότι το σύστημα για την εξαίρεση μαθητών από το υποχρεωτικό μάθημα των θρησκευτικών παραβιάζει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση, καθώς οι γονείς απαιτείται να υποβάλλουν επίσημη δήλωση, στην οποία θα αναφέρουν ότι τα παιδιά τους δεν είναι ορθόδοξα.
Σύμφωνα με τους δικαστές, οι αρχές δεν έχουν το δικαίωμα να υποχρεώνουν τα πρόσωπα να αποκαλύπτουν τις πεποιθήσεις τους, διότι θεώρησαν απαράδεκτο  το γεγονός, πως για να απέχουν το μάθημα των θρησκευτικων θα έπρεπε να κάνουν αίτηση πως δεν είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι, και τούτο, υποστήριξαν,  θα τους δημιουργούσε ζήτημα διακριτικής μεταχείρισης, στιγματισμού και συμπεριφοράς, ως προς την τοπική νησιωτική κοινωνία που ζούνε.
Οι αιρετικοι και οι αντίχριστοι ακολουθούν την τακτική του πατέρα τους του διαβόλου που θέλουν να κρύβονται, και να στέκονται πίσω από ψεύδη και υποκριτικές συμπεριφορές (τακτική παρόμοια και με ΓΟΧ ΘΝΠ) , ενώ ως Χριστιανοί, μέλημά μας, είναι η ορθόδοξη φανερή  ομολογία.
Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, εάν οι αρχές δεν έχουν το δικαίωμα να υποχρεώνουν τα πρόσωπα να αποκαλύπτουν τις πεποιθήσεις τους, άλλο τόσο και πολύ πολύ χειρότερο οι ίδιες αρχές κάτω από το ίδιο νομικό πλαίσιο της χάρτας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ελευθερία και προστασία του ατομικού "πιστεύω", θα πρέπει να προστατεύουν την ορθόδοξη κοινωνία, και να μην επιτρέπουν την ένταξη Ορθοδόξων, πονηρή προτροπή και ενέργεια των λυκοποιμένων ΓΟΧ ΘΝΠ, στις αγέλες των αιρετικών ΘΝΠ.

«τό ἴδιο εἴμαστε» -- Σχόλιο του κ. Δημητρίου Χατζηνικολάου


Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
@ 31 Οκτωβρίου 2019 - 8:58 π.μ., 1 Νοεμβρίου 2019 - 8:04 π.μ.

Βλέπω ὅτι τό ψέμμα σᾶς ἔχει γίνει ἕξις! Εἰς ἱερόν ναόν στήν Αὐστραλίαν, εἶδα δίπλα μου μίαν κυρίαν νά σταυροκοπιέται μέ τέσσερα (4) δάκτυλα! Ἐπίσης, ὁ γιός τοῦ σπιτονοικοκύρη μου, ἐκλεκτός Ἕλλην καί Ὀρθόδοξος, ἐνυμφεύθη παπικήν νέαν καί ἐτέλεσαν τό μυστήριον καί εἰς Ὀρθόδοξον καί εἰς παπικόν ναόν. Εἰς τήν Ραβένναν (2007) εἴδαμε σέ βίντεο τόν Βαρθολομαῖον νά κοινωνῇ παπικούς! Στήν Σύρον, ὅπως ἔγραψε πρό ἐτῶν ἡ ἔγκριτος ἐφημερίς «Ὀρθόδοξος Τύπος», οἱ Ὀρθόδοξοι μαθηταί ἐκκλησιάζονται ἐναλλάξ καί κοινωνοῦν εἰς οὐνιτικούς ναούς. Πνευματικός ἐδῶ στήν «Ἑλλάδα» μοῦ εἶπε ὅτι οἱ ἱερεῖς ἔχουν ἐντολήν ν' ἀποτρέπουν τυχόν παπικούς πού προστρέχουν σ' αὐτούς νά λάβουν τό θεῖον βάπτισμα, λέγοντάς τους ὅτι «τό ἴδιο εἴμαστε». Αὐτό ἰσχύει, βεβαίως, ἀπό τό 1965, ὅταν ἔγινε ἐπισήμως καί τελετουργικῶς ἡ «ἄρσις» τοῦ Σχίσματος. Σταμάτα, λοιπόν, τά ψέμματα!

Σήμερα το Οικουμενικόν Πατριαρχείον δεν έχει σχέσιν με το Οικ. Πατριαρχείον του 1848.

Εάν το Συντονιστικόν Κέντρον της Ορθοδοξίας, το Οικουμενικόν Πατριαρχείον δεν επρωταγωνίστει εις την νόθευσιν της Πίστεως και του Ορθοδόξου φρονήματος έπρεπε να συγκαλέση ειδικήν Σύνοδον δια να καθαιρέση τους Οικουμενιστάς Ιεράρχας. Αλλά πώς να το πράξη, όταν το ίδιο το Συντονιστικόν κέντρον της Ορθοδοξίας εξισώνει την Μίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, την Ορθόδοξον με τον Παπισμόν, τον Προτεσταντισμόν και τον Αγγλικανισμόν, δηλαδή με την πλάνην – την αίρεσιν.
--------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Ἐκεῖ ἔχουν καταντήσει τόν ἱερόν θεσμόν τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου οἱ Οἰκουμενισταί ψευδοπατριᾶρχαι! Διό καί εὑρίσκουν ἀρωγόν τήν ΝΤΠ διά τό ἄνοιγμα τῆς περιφήμου «Θεολογικῆς» Σχολῆς τῆς Χάλκης, προκειμένου νά πληθυνθῇ ὁ ἑσμός τῶν ψευδο-επισκόπων, ὥστε, κατά τόν φλογερόν ἀγωνιστήν Κοσμᾶν Φλαμιάτην (19ος αἰών), κάποιαν ἡμέραν νά καταργήσουν τήν Ὀρθοδοξίαν μέ «οἰκουμενικήν σύνοδον»!!! Παραθέτω αὐτούσιον τό προφητικόν κείμενον:

«Τούτου τοῦ νεωστί δι' ἐνεργείας τῆς ἐπιβουλῆς [σ.σ. ἐννοεῖ τήν ἐξ Ἀγγλίας Μασσωνίαν], καθιδρυθέντος Σεμιναρίου, εἰς τήν Χάλκην τῆς Κωνσταντινουπόλεως, σκοπός πρός τοῖς ἄλλοις πολλοῖς, ὑπάρχει, ἵνα νοθεύσῃ κατά τό πνεῦμα τῆς διαφθορᾶς καί τῆς πλάνης, καί κατά τόν προσηλυτισμόν τῆς Ἀγγλίας, ὅλους τούς ἐσομένους Πατριάρχας, καί ὅλην ἐν γένει τήν Ἱεραρχίαν τῆς Ἀνατολῆς, ὅπως μίαν ἡμέραν νομοθετηθῇ [διά] Οἰκουμενικῆς συνόδου ἡ κατάργησις τῆς ὀρθοδοξίας, καί ἡ ἀντεισαγωγή τῆς Λουθηρο-Καλβινικῆς αἱρέσεως» (Κοσμᾶ Φλαμιάτου, Ἀπομνημονεύματα, 1840, σελ. 99-100).